Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Mard 4, 2001

E 0r My/i Bahox1 P7 Givrage Ka-asnortax

ARDAKSMAN

Ysa3i Marcarei Cirken (33.2-22)

       O.orme4 myzi5 ow Der5 orowhydyv kyzi4 3ovsaxink7 anhavadanyrov syrovntu gorovsdi bidi madnovi5 pa3x tovn bidi ‘rgys myz ny.ov;yan =amanag1

       +o.owovrtnyru kov ahy. 2a3net ,,myxan5 hy;anosnyru ‘aqan kov waqet1 In[bes qa-nijn ov maraqu gana[ov;ivnu g\o[n[axnyn5 a3nbes 3a’,dagi[nyru bidi ;a’in anonx avarin wra35 yv anonk /a.r ov /anag bidi ullan1

Sovrp e myr Der Asdova/u or par2ovnknyrovn me] gu pnagi7 iravovnkow yv artarov;yamp bidi lyxne Sionu1

A3n adyn hy;anosnyru )renkin 2y-ku bidi madnovin5 isg mynk myr can2yrow bidi ‘rgovink7 imasdov;ivnu5 cidov;ivnu yv asdova/ba,dov;ivnu bidi ullan a3n can2yru5 oronxmow bidi artaranank1

A3n adyn 2yr gra/ yrgiv.nyru iry4nk bidi gryn7 anonk` oronxme tovk gu waqna3ik5 iry4nk bidi gryn7 anonk` oronxme tovk gu waqna3ik5 iry4nk bidi waqnan 2yzme7 badcamavornyr bidi .rgyn 2yzi` qa.a.ov;ivn ovzylow5 ta-nabes bidi lan yv qa.a.ov;ivn qntryn5 orowhydyv anonx jampanyru irynx avardin hasan1

Al bidi [waqnank hy;anosnyren7 anonx hyd 2yr ta,inku wyr] bidi cdne yv a4l zanonk martov dy. bidi [tnek1

A,warhu gu sca35 orowhydyv an,kaxav7Lipananu myrgaxav5 Saroni ta,dacydinu d0;en a3ryxav5 Calilia yv Garmy.os lyrg mnaxin1

8Hima bidi yllym56 g\use Deru56 yv bidi xo3x dam im ‘a-ks ov z0rov;ivns5 yv tovk bidi dysnek ov hasgnak ;e zovr er 2yr [a’azanx inknawsdahov;ivnu yv gragu bidi pna]n]e 2yz1

A3o5 hy;anosnyru bidi a3rin a3nbes` in[bes ta,din ‘ov,u gu gdryn ov gragu gu nydyn1

Hy;anosnyru bidi lsyn in[ or uri5 im =o.owovrts bidi jan[na3 im z0rov;ivns91

An0rennyru Sionen tovrs trovyxan yv arten to.u p-nyr e ampari,dnyru7 isg o|w 2yzi bidi badme badrasdova/ porp gragin masin5 o|w 2yzi bidi badme 3avidynagan gragin masin1

Y;e artarov;yamp abrik yv ov.i.u q0sik5 an0renov;ivnn ov aniravov;ivnu adek5 2yr 2y-kyru ga,a-ke hy-ov bahek5 ojra3in a-a]argnyru [lsylov hamar 2yr agan]nyru qxek yv aniravov;ivn [dysnylov hamar 2yr a[kyru ‘agek5 par2r yv hasdadovn =a3-i wra3 ,ina/ g\ullak 2yr dovnu7 yv a3n adyn o4[ haxi bagas bidi ovnynak yv o[ ]ovri7 bidi dysnek ;acavoru ir ‘a-kow5 2yr a[kyru bidi dysnyn anor ansahman yrgiru5 yv tovk bidi qogak Diro] yrgiv.in masin1

A3n adyn5 al o4[ martahamar gadaro.nyr bidi can5 o4[ hargahavaknyr5 yv o[ al 2yr amrov;ivnnyru lrdyso.nyr1

A4l bidi [lsek Asorysdani ampardavan a-a]argnyru5 o[ al anor qov=tov= lyzovn5 zor garyli [e hasgnal1

Ahavasig Sionu5 myr ‘rgov;yan ka.aku7 2yr a[kyrow dysek Yrovsa.emu5 joqov;yan ka.aku5 3avidynabes an,ar= wrani mu bes5 orovn o4[ xixyru gu qaqdin5 o[ al barannyru gu ‘r;in1

A3ndy. 2yr me] nyrga3 bidi ulla3 Deru ir ‘a-kow5 yv yrgiru 2y4ru bidi ulla3 ir la3nahovn cydyrow ov ]ranxknyrow7 a4l 0darov;ivn bidi [yr;ak yv 2yr navyru badyrazmi bidi [yllyn5 orowhydyv myr my/ Asdova/u a3lyvs bidi [lke myz1

Dern e myr ha3ru5 Dern e myr tadavoru5 Dern e myr I,qanu5 Dern e myr ;acavoru5 Deru e myr ‘rgi[u5 i4nkn e or myz bidi ‘rge1

 

Bo.os a-akyali go.me H-oma3yxinyrovn crova/ Namagen(12.1-13.10)

Ovsdi5 y.pa3rny4r5 kani Asdova/ a3nkan o.orma/ y.av myzi hanteb5 g\a.a[ym or tovk 2yz Asov/o3 un/a3ek orbes gyntani zoh mu` iryn wyrabahova/5 orowhydyv adiga e Asdov/o3 ovza/ j,marid ba,damovnku1

       A3s a,qarhi martox warmovnku mi4 unt0rinagek5 a3l norocova/ midkyrow nor mart y.ek5 orbeszi 2yr ‘or2a-ov;yamp undrek lavu5 cidnalow Asdov/o3 gamku5 a3sinkn` in[ or pari e5 untovnyli e iryn yv gadaryal1

       In/i drova/ Asdov/o3 ,norhkow hydyvyal badoveru gov dam ivrakan[ivrit76 my/amid yv inknahavan mi4 ullak7 unthaga-agu5 mi,d hamysd y.ek yv mia3n Asdov/me 2yzi drova/ havadkin [a’ow cnahadyxek tovk 2yz1 In[bes myr marminu pazma;iv antamnyr ovni5 oronx ba,d0nu no3nu [e saga3n5 a3nbes al Krisdosi miaxa/ ullalow` mynk polors meg marmin ynk1 :ebed orbes antamnyr irarov gabova/ ynk5 pa3x Asdov/o3 ,norhku ivrakan[ivris darpyr barcyv mu dova/ e5 zor bedk e cor/a/ynk1 Y;e badcamaq0sov;yan barcyvu ovnink` bedk e badcamynk myr havadkin hamymad1 Y;e /a-a3ylov ,norhku drova/ e` bedk e /a-a3ynk1 Y;e ovsovxanylov 2irku ovnink` bedk e ovsovxanynk1 Y;e 3ortorylov garo.ov;ivnu ovnink` bedk e 3ortorynk1 Ir ovnyxa/u ovri,nyrovn pa=no.u a6 -av0den ;o. pa,qe1 Wyragaxov y.o.u y-antacin ;o. a,qadi1 O.ormov;ivn uno.u qntov;yamp ;o. une1

       @yr seru ;o. angy./ ulla31 Adyxek in[ or [ar e yv dyvapar pariin 2cdyxek1 Y.p0r bes zirar siryxek corowankow1 #arcylov me] zirar cyrazanxyxek1 Y-antacin a,qadyxek a-anx /ovlanalov1 }yrmy-ant hociow Diro] /a-a3yxek1 #o3sow ovraqaxek5 ny.ov;yanx me] hampyro. y.ek5 3aradyv a.0;yxek1 Gariki me] y.o. y.pa3rnyrovn 0cnyxek yv mi,d hivraser y.ek1

       )rhnyxek 2yz hala/o.nyru7 mi4 ani/ek5 a3l 0rhnyxek1 Ovraqaxo.nyrovn hyd ovraqaxek yv laxo.nyrovn hyd laxek1 Polorin hanteb no3n wyrapyrovmu ovnyxek7 my/amid mi4 ullak5 qonarh martox al ungyrov;ivn unylov zi]yxek5 yv tovk 2yz imasdovn mi4 hamarek1

       Oyve megovn [arikin [arikow mi4 hadovxanek1 }anaxek unyl a43n in[ or polor martox a[kin pari e1 Orkan grnak` amynovn hyd qa.a. abryxek1 Siryliny4r5 yrpek tovk an2amp wre= lov/ylov masin mi4 mda/ek5 a3l 2cyxek or Asdov/o3 pargov;ivnu une adiga7 orowhydyv Deru Sovrp Cirkin me] g\use7 8I4ms e tadylov yv bad=ylov iravovnku7 y4s bidi hadovxanym95 isg ovri, dy. mu g\use7 8Y;e ;,namit ka.xa/ e5 hax dovr iryn7 y;e /arav e5 ]ovr dovr1 A3sbes warovylowt arten am0;u zink g\a3re91

       M4i bardovir [aren5 a3l pariow 3a.;e [arin1

       Amen mart bydagan i,qanov;yanx bedk e hnazanti5 orowhydyv a-anx Asdov/o3 ;o3ldovov;yan i,qanov;ivn [i grnar ullal5 yv co3ov;ivn ovnyxo. i,qanov;ivnnyru Asdov/me garcova/ yn1 Ovsdi5 ow or i,qanov;yanx  gu haga-agi` Asdov/o3 hramanin e or gu haga-agi5 yv haga-ago.nyru irynk zirynk tadabardov;yan dag gu tnyn1 I,qo.nyru waq [yn badja6 -yr parik cor/o.nyrovn5 a3l mia3n [aracor/nyrovn1 Tovn g\ovzy|s i,qanov;ynen [waqnal7 parik cor/e5 yv ange cowasank gu lsys7 orowhydyv Asdov/o3 ba,d0nyan e aniga5 kov parikit hamar garcova/1 Isg y;e [ar cor/ys` waqxir ange5 orowhydyv zovr dy.u [e or sovr gu gre7 orbes Asdov/o3 ba,d0nya3 pargov;yamp gu tade yv gu bad=e [aracor/nyru1 Aha ;e in[o4v bedk e i,qanov;yanx hnazantil7 o4[  mia3n badi=en zyr/ mnalov5 a3l manavant qi.jow hancisd ullalov hamar1 Ador hamar e nayv or i,qanov;yanx dovrk gu wjarek5 orbeszi ipryv Asdov/o3 ba,d0nyanyr ,arovnagyn irynx a3t tyru gadaryl1 Hydyvapar anonxme ivrakan[ivrin hanteb 2yr bardavorov;ivnu gadaryxek5 dovrku dalow anor` orovn dovrk bedk e dak5 maksu dalow anor` orovn maks bedk e dak5 hnazantylow anor` orovn hnazantov;ivn gu bardik yv 3arcylow an` orovn 3arcank gu bardik1

       Oyve megovn oyve panow bardagan mi4 mnak7 mima3n zirar sirylov bardavorov;ivnu ovnyxek5 kani or ir ungyru siro.u gadara/ g\ulla3 Asdov/o3 )renku1 Orowhydyv Asdov/o3 badovirannyru5 8Mi4 ,nar5 Mi4 sbannyr7 Mi4 co.nar5 Sovd wga3ov;ivn mi4 unyr5 Mi4 xangar9 yv mivs poloru qdaxa/ yn sa miag badoviranin me]7 8Sire ungyrt kov an2it bes91 Ow or ir ungyru gu sire5 [arik [\uner anor1 Ovrymn siryl` gu n,anage Asdov/o3 )renku lman cor/atryl1

 

#isovs Krisdosi Avydaranen usd Mad;eosi (5.17-48)

       Myr Deru #isovs Krisdos g\use76

       8 Mi4 gar/ek ;e yrga3 Mowsesi )renku gam marcarenyrov ovsovxovmnyru ]n]ylov7 [yga3 ]n]ylov5 a3l ampo.]axnylov1 Hasdad cidxek5 or polor )renkn ov marcareov;ivnnyru ged a- ged bidi iragananan a-anx pa- mu isg tovrs 2cylov5 min[yv ca3 a3n 0ru5 yrp a3s yrginkn ov yrgiru bidi anxnin1 Ow or amyna’okr badovirann isg zanx  une yv ovri,nyrovn al badovire no3nu gadaryl5 yrginki arka3ov;yan me] 3ydinu bidi ngadovi1 Isg ow or cor/atre badovirannyru yv no3nu ovsovxane5 my/ bidi ulla3 yrginki arka3ov;yan me]1 G\usym 2yzi5 yrginki arka3ov;ynen nyrs grnak mdnyl a43n adyn mia3n5 yrp Asdov/o3 badovirannyrovn ngadmamp 2yr havadarmov;ivnu 'arisyxinyrovn yv 0renki ovsovxi[nyrovn ovnyxa/ havadarmov;ynen avyli ulla31

       8Lsyr ek or anxyalin usova/ e7 8Mi4 sbannyr5 orowhydyv an or gu sbanne5 bidi tadabardovi91 Isg ys g\usym 2yzi7 Ow or a-anx badja-i ir y.p0ru tem pargana35 bidi tadabardovi1 Ow or ir y.pa3ru 3imar go[e5 tar2yal adyan bidi pyrovi7 gam an or ir y.pa3ru anmid go[e5 Cyhyni gragin bidi tadabardovi1 Y;e zohi sy.anin wra3 un/at Asdov/o3 madovxanylov adyn 3i,ys or y.pa3rt w,daxa/ e kyzme5 2ce4 un/at sy.anin a-]yv5 cna4 naq ha,dove y.p0rt hyd yv aba ygovr yv un/at Asdov/o3 madovxane1

       8Yrp megu qntir ovni kyzi hyd yv tadi gu gan[e kyz5 sgizpen hama2a3nov;yan ygovr anor hyd5 yrp dagavin =amanag ovnis7a3labes kyz tadavorin gu 3an2ne5 tadavorn al` osdiganin5 yv pand gu nydovis1 Wsdah y.ir5 ;e panden bidi [yllys min[yv or dovcankit wyr]in tahyganu [wjarys1

       8Lsyr ek or usova/ e78 Mi4 ,nar91 Isg ys g\usym 2yzi5 ;e ow or xangov;yamp na3i oyve gno]` arten isg ir sirdin me] ,nov;ivn ura/ g\ulla3 anor hyd1 Y;e a] a[kt kyz gu ca3;ag.yxne5 hane4 yv nyde za3n5 orowhydyv naqundryli e or antamnyret megu gorsnxnys kan ampo.] marmnow t=oqk nydovis1 Y;e a] 2yrkt kyz gu ca3;ag.yxne5 gdre4 ov nyde za3n5 orowhydyv naqundryli e or antamnyret megu gorsnxnys5 kan ampo.] marmnow t=oqk nydovis1

       8Usova/ e nayv7 8Ow or ir ginu g\ar2age5 anor ar2agman ;ov.; ;o. da391 Isg ys g\usym 2yzi7 An or a-anx bo-ngov;yan badja-i ir ginu g\ar2age5 ink badja- gu ta-na3 anor ,nov;ivn unylovn5 ,nov;ivn ura/ g\ulla3 an` or g\amovsnana3 ar2agova/ gno] hyd1

       8Lsyr ek nayv or anxyalin usova/ e7 8Yrtmnazanx mi4 ullar5 a3l gadare in[ or yrtova/ eir Asdov/o391 Isg ys g\usym 2yzi7 Pna4v yrtovm mi unek5 o4[ yrginki wra35 orowhydyv Asdov/o3 cahn e5 o4[ yrgri wra35 orowhydyv anor odki badovantann e5 o4[ Yrovsa.emi wra35 orowhydyv My/ :acavorin` Asdov/o3 ka.akn e5 yv o4[ al kov clovqit wra35 orowhydyv [ys grnar maz mu isg jyrmgxnyl gam syvxnyl1 Barzabes 2yr a3on a3o ;o. ulla3 yv o[u` o[1 Ange avylin [aren gov ca31

       8Lsyr ek or usova/ e7 8 A[ki tem a[k bidi hadovxanys yv ag-a3i tem` ag-a391 Isg ys g\usym 2yzi7 Mi4 haga-agir kyzi [arik uno.in1 Y;e megu a] yrysit abdag zarne` mivs yryst al tar2ovr anor1 Yv y;e megu ovze kyz tadi gan[yl ,abigt a-nylov hamar5 pajgont al dovr anor1 Y;e megu kyz p-natade meg m.on miasin yr;al` ir py-u ,algylov hamar5 anor hyd yrgov m.on al cna1 Y;e megu kyzme pan mu qntre` dov4r5 yv y;e megu kyzme pan mu ‘oq a-nyl ovze5 yrys mi4 tar2nyr1

       8Lsyr ek artaryv or usova/ e7 8Sire4 ungyrt yv ade ;,namit91 Isg ys g\usym 2yzi7 Siryxe4k 2yr ;,naminyru5 0rhnyxek 2yz ani/o.nyru5 parik urek 2yz ado.nyrovn yv a.0;yxek anonx hamar5 oronk 2yz gu [ar[aryn ov gu hala/yn1 A3tbisow tovk 2yr yrgnavor H0r zavagnyru gu ta-nak5 orowhydyv an ir aryvu gu /acyxne ;e4 [aryrovn yv ;e4 parinyrovn wra3 yv an2ryv gu dy.axne ;e4 artarnyrovn yv ;e4 my.avornyrovn wra31 Y;e mia3n 2yz siro.nyru sirek5 i|n[ darpyrov;ivn g\ovnynak my.avornyren1 My.avornyrn al no3nu [y|n unyr1 Nmanabes5 y;e mia3n 2yr /an0;nyru parygam ngadek5 hy;anosnyren yv my.avornyren ayli i|n[ ura/ g\ullak1 Anonk al no3nu [y|n unyr1 Art5 tovk gadaryal y.ek5 in[bes or 2yr yrgnavor Ha3ru gadaryal e91


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001