Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 Mard 3, 2001

Z7 0r My/i Bahox Srpo3n :eotorosi z0rawarin

Imasd7 8:19-9:5

Ysa37 62:6-9

H-owm78:28-39

Cidynk5 ;e Asdova/ pariin hamar cor/agix g4ulla3 anonx` oronk gu siryn zink yv ir /racrin hama2a3n iryn gan[ova/ yn1 Orowhydyv5 Asdova/ zanonk sgizpen gu jan[nar yv sgizpen al sahmanyx or ir Ortiin harazad badgyru ullan5 orbeszi #isovs pazma;iv y.pa3rnyrov me] antranigu ulla31 Sgizpen a3t sahmanova/nyru yv artaraxa/nyrn al ‘a-avoryx1

Asdov/o3 seru

I|n[ grnank usyl a3s polorin timax1 Y;e Asdova/ myr go.mn e5 o|w grna3 haga-ag ullal1 Y;e Asdova/ ir Ortiin [qna3yx5 a3l` min[yv isg za3n mahovan madnyx myzi hamar5 anor hyd nayv amen pan bidi ,norhe myzi1 O|w e or bidi my.atre Asdov/o3 undryalnyru1 O4[ ok5 kani Asdova/ e artaraxno.u1 Gam o|w bidi tadabarde1 #isovs Krisdo|su5 or myzi hamar my-av` pa3x manavant 3arov;ivn a-av5 yv hima Asdov/o3 a] go.mn e ov gu paryq0se myzi hamar1 An,ov,d o4[1 O|w grna35 ovrymn5 myz pa=nyl Krisdosi seren7 ny.ov;I|vnu5 an2gov;I|vnu5 hala/a|nku5 so|wu5 myrgov;I|vnu5 wdancu gam sovru1 In[bes sa.mosnyrovn me] crova/ 76

       8Kyzi hamar`

       martig myz gu sbanyn amen 0r7

       o[qari bes sbantanox gu danin91

Pa3x a3s poloren ,ad avylin 3a.;agan tovrs gov cank ,norhiv anor` or myzi siryx1 Orowhydyv hamozova/ ym5 or o4[ mahu yv o4[ gyanku5 o4[ hry,dagnyru5 o4[ [ar ocinyrov i,qanov;ivnnyru5 o4[ nyrgan yv o4[ caliku5 o4[ al oyve z0rov;ivn5 o4[ wyrin o4[ al nyrkin a,qarhnyru5 o4[ al ovri, sdy./acor/ov;ivn mu grna3 myz pa=nyl Asdov/o3 seren5 or mynk jan[xank myr Diro] #isovs Krisdosi mi]oxav1

Mad;7 10:16-22

       Ny.ov;ivnnyr yv hala/anknyr

       6 Aha gu .rgym 2yz ipryv o[qarnyr` ca3lyrov me]1 Ovsdi qoraced y.ek 02yrov bes5 yv anmy.` a.avninyrov bes1 Zco43, y.ek5 orowhydyv bidi cdnovin martin5 oronk 2yz tadaran bidi danin yv irynx =o.owarannyrov me] /y/yn1 Im barja-ows 2yz ga-awari[nyrov yv ;acavornyrov timax bidi hanyn5 orbeszi anonx yv polor azcyrovn im masis wga3ov;ivn dak1 Art5 yrp 2yz tadylov danin5 mi4 mdahocovik ;e i4n[ bidi usek yv i4n[bes7 orowhydyv in[ or bidi usek` a3t =amovn bidi drovi 2yzi5 kani q0so.u tovk bidi [ullak5 a3l 2yr H0ru Hocin bidi q0si 2yr mi]oxav1

        Y.pa3ru ir y.pa3ru mahovan bidi madne5 ha3ru` ir zavagu1 Zavagnyr irynx /no.nyrovn tem bidi yllyn yv sbannyn zanonk1 Amen mart 2yz bidi ade im badja-ows1 Pa3x ow or min[yv wyr]u timana35 aniga bidi ‘rgovi1


Mard 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001