Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 #ovnis 24, 2001

HOCYCALOVSDEN YDK C7 GIRAGI

PARYGYNTAN S7 CRICOR LOVSAVORI{I BAHOX


Ysa3i Marcarei Cirken (1.2-15)

            Lse45 o4w yrgink5 aga4n] tir5 o4w yrgir5

       Orowhydyv Deru gu q0si7

       8Zavagnyr /na3 yv my/xovxi5

       pa3x anonk zis ovraxan1

       No3nisg yzu zink baho.u gu jan[na35

       E,u cide ir diro] msovru5

       Pa3x Isra3el ir Deru [i jan[nar5

       Im =o.owovrts [i hasgnar zis91

       O~w my.avor azc5

       An0renov;yamp li =o.owovrt5

       [ar syrovnt5 to4vk5 an0ren zavagnyr1

       lkyxik Deru5 pargaxovxik Isra3eli Sovrpu5

       0daraxak yv g-nag tar2ovxik1

       {i| pavyr 2yr sdaxa/ harova/u5

       or dagavin gu ,arovnagek 2yr my.kyrovn me] mnal1

       aha hivant ek clqowin yv drdovm ek srdawin7

       odken min[yv clovq a-o.] dy. [e mnaxa/7

       werkow5 ov-yxkow ov ;araqalix balarnyrow /a/gova/ ek5

       oronk gu mnan a-anx sby.anii5 2e;i gam wiragabi1

       @yr yrgiru avyrag tar2a/ e5

       2yr ka.aknyru hrgizova/5

       2yr a[kin a-]yv 0dar azcyr g\avaryn5

       g\avyryn ov gu gor/anyn 2yr a,qarhu1

       Sioni tovsdru` Yrovsa.emu mia3n mnaxyr e5

       A3n al ba,arova/ ov lkova/5

       Nman` gov;ken wyr] a3ciin me] lkova/ bahabani hiv.agin5

       Gam syqasdanin me] ;o.ova/ mrcabahnyrov /a/gin1

       Y;e yrgna3in Z0rkyrov Deru

       Myzme mnaxortnyr baha/ [ullar`

       Sotomi gam Comori nmnan gorsova/ bidi ulla3ink1

       Lsyxe4k Diro] q0sku5 o4w Sotomi i,qannyr5

       Asdov/o3 0renknyrovn agan] dovek5 o4w Comori =o.owovrt7

       A3sbes g\use Deru7

       8I|n[ g\ar=yn in/I 2yr pazma;iv zohyru7

       a4l zzovyxa3 2yr qo3yrov o.]ageznyren

       yv barard anasovnnyrov jarben1

       {ym ovzyr ca-novgnyrov5 xovlyrov yv noqaznyrov arivnu1

       O|w bahan]yx 2yzme a3t panyru5

       Im nyrga3ov;yans calov hamar7

       O|w ovzyx or a3tbes odk goqek im cavi;nyres nyrs1

       Zovr dy. novernyr mi4 pyrek in/I a3lyvs7

       2yr /qa/ qovngu bi./ e in/i hamar1

       {ym grnar danil noralovsni novirova/ 2yr d0nyru5

       <apa;nyrn ov gr0nagan havako3;nyru5

       2yr d0naqmpov;ivnn isg an0renov;ivn e1

       g\adym 2yr noralovsni yv a3l d0nyru7

       zzova/ ym 2yzme5 a4l bidi [nyrym 2yr my.kyru1

       yrp a.0;ki hamar 2yr 2y-kyru par2raxnek`

       bidi [na3im 2yzi7

       no3nisg y;e 2yr a.0;knyru pazmaxnek` bidi [lsym 2yz5

       orowhydyv 2yr 2y-kyru arivnow /a/gova/ yn91

 

 

B0.os A-akyali Go.e H-oma3yxinyrovn Crova/ Namagen

      A3sovhydyv my.ku ;o. [;acavore 2yr mahganaxov marminnyrovn me]5 zanonk ir xangov;yanx hnazantyxnylow1 My.kin an2nadovr mi4 ullak52yr antamnyru aniravov;yan cor/ik tar2unylow5 a3l orbes mahovune gyanki yga/ martig tovk 2yz Asdov/o43 3an2nyxek yv 2yr marminyru Asdov/o3 2y-kin me] artarov;yan cor/ik tar2ovxek1 My.ku 2yr wra3 bedk [e i,qe5 kani tovk 0renkin yn;aga3 [ek5 a3l ,norhkin1

       Ovrymn i|n[7 kani ,norhkin yn;ag3 ynk yv o4[ 0renkin5 my|.k cor/ynk1 Pna4v yrpek1 Lav cidxek ;e oro4v /a-a3ov;yan or novirovik yv hnazantik` anor /a-an y.a/ g\ullak1 My.kin /a-a3ylow` mahovan g\yn;argovik5 min[ Asdov/o3 hnazantylow` g\artaranak1 Cohov;i~vn Asdov/o35 or ;ebed  =amanga mu my.kin /a-a3 tar2a/ eik5 pa3x orowhydyv srdanx hnazantyxak 2yzi avantova/ wartabydov;yan 0rinagin5 my.ki dirabydov;ynen azadyxak yv artarov;yan /a-a3 tar2ak1 ?a-a3i 0rinagow gu q0sim5 orowhydyv a3tbes avyli hasgnali e 2yzi1 In[bes or =amanag mu 2yr marminnyru an0renov;yan dova/` b./ov;yan yv an0renov;yan gu /a-aeik5 a3nbes al hima srpov;yan dovek 2yr marminnyru yv artarov;yan /a-a3yxek1 Yrp my.kin /a-an eik5 hy-ov eik artarov;ynen1 I|n[ ,ahyxak a3n =amanagovan 2yr cor/yren5 oronxme g\ama[nak hima7 orowhydyv anonx hydyvanku mah e1 Pa3x hima my.kin dirabydov;ynen azad ek yv Asdov/o3  /a-anyru1 @yr ,ahu srpov;yan novirova/ gyank mun e5 orovn artivnku bidi ulla3 3avidynagan gyanku1 Orowhydyv my.kin war2adrov;ivnu mah e5 min[ Asdova/ orbes 2ri brcyv` 3avidynagan gyank gov da3 myr Diro] #isovsi Krisdosi mi]oxav1

 

#isovs Krisdosi Avydaranen  Usd Mad;eosi (12.1-8)

            <apa; 0r mu #isovs ardyrovn me]en g\anxner1

       A,adyrdnyru an0;yxa/ ullalow sgsan hasg ‘rxnyl yv ovdyl1 Yrp ‘arisyxinyru asiga dysan5 usin #isovsi7 8 Dy4s5 a,agyrdnyrt i4n[ g\unyn7 pan mu` or arcilova/ e <apa; 0row unyl91 #isovs badasqanyx7 8{e|k gartaxa/ ;e i4n[ urav Tavi;5 yrp ink yv ir hyd y.o.nyru an0;yxan1 Asdov/o3 dovnu [mda|v yv A-a]avorov;yan haxu [gyra|v5 or 0renkin hama2a3n mia3n kahananyrovn ard0nova/ er yv o4[ ;e iryn gam ir hyd y.o.nyrovn1 Gam [e|k gartaxa/  Mowsesi )renkin me]5 ;e <apa; 0ryr kahananyru dajarin me] gu srpab./yn <apa;u yv saga3n adiga my.k [i hamarovir irynx1 Aha g\usym 2yzi5 or hasgna3ik ;e i4n[ gu n,anage marcarein q0sku7 O.ormov;ivn g\ovzym yv o[ zoh5 a3n adyn [eik tadabrdyr anmy.nyru5 orowhydyv martov Ortin Dern e <apa;in91


#ovnis 2001
G Y Y { H O <
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001