Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 #ovnis 23, 2001
Srpoxn` Nyrsesi My/i Ha3rabydin myro3 yv Qata3 Ybisgobosin1  

Imasd72.23-3.8

Ysa3757.15-16

Ypr713.7-9

Mad;710.16-22

 

Ny.ov;ivnnyr yv hala/anknyr

 

       6 Aha gu .rgym 2yz ipryv o[qarnyr` ca3lyrov me]1 Ovsdi qoraced y.ek 02yrov bes5 yv anmy.` a.avninyrov bes1 Zco43, y.ek5 orowhydyv bidi cdnovin martin5 oronk 2yz tadaran bidi danin yv irynx =o.owarannyrov me] /y/yn1 Im barja-ows 2yz ga-awari[nyrov yv ;acavornyrov timax bidi hanyn5 orbeszi anonx yv polor azcyrovn im masis wga3ov;ivn dak1 Art5 yrp 2yz tadylov danin5 mi4 mdahocovik ;e i4n[ bidi usek yv i4n[bes7 orowhydyv in[ or bidi usek` a3t =amovn bidi drovi 2yzi5 kani q0so.u tovk bidi [ullak5 a3l 2yr H0ru Hocin bidi q0si 2yr mi]oxav1

        Y.pa3ru ir y.pa3ru mahovan bidi madne5 ha3ru` ir zavagu1 Zavagnyr irynx /no.nyrovn tem bidi yllyn yv sbannyn zanonk1 Amen mart 2yz bidi ade im badja-ows1 Pa3x ow or min[yv wyr]u timana35 aniga bidi ‘rgovi1

 


#ovnis 2001
G Y Y { H O <
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001