Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 #ovnis 17, 2001
HOCYCALOVSDE YDK YRGRORT GIRAGI

D)N Sovrp E]mia/ni


A-agax cirken ( 9. 1-6 )

            Imasdov;ivnu ir dovnu ,inyx5

       Y0;u sivnyrov wra3 gancnyx za3n7

       Ir zohyru qa-nyx ir cinin

       Yv go[ovnki sy.anu badrasdyx1

       Aba ir /a-anyru .rgyx

       Orbeszi ka.akin par2ovnknyren gan[yn ir pyrnow7

 

       O~w anzcamnyr5 in/i ygek5

       yv bagasamidnyrovn usyn7

       Yge4k im haxes gyrek

yv im badrasda/ cinies qmyxek7

;o.ovxe4k anzcamov;ivnu7 orbeszi abrik7

imasdov;ovnu ‘nd-yxek5 orbeszi ‘rgovik5

yv qohymov;yan jampan p-nyxek1

 

Zakaria Marcarei cirken ( 3.7-4.9 )

            A3sbes g\use Amynagal Deru76 8Y;e im jampanyres kalys yv im hrahancnyrs gadarys5 kyz im dajaris ga-awari[ yv im srahnyrovs bahaban bidi garcym5 yv hos gancna/ hry,dagnyrovn bes azad bidi ullas srparans` im nyrga3ov;yans mdnylov1 Lse4 ovrymn5 o4w #ysov5 my/ kahana3abyd5 tovn yv kov timaxt nsda/ kahana3 ungyrnyrt5 orowhydyv tovk calik pariknyrov badgyraxovmn ek1 Aha ys bidi .rgym im /a-as or un2iv. Bidi go[ovi1 Orowhydyv aha #ysovi a-]yv kar mu gu tnym or y0;u yrys ovni1 Anor wra3 ys im ar2anacrov;ivns bidi ‘oracrym1 Meg 0rovan me] bidi wyrxnym a3s yrgrin an0renov;ivnu1 Yrp a3t 0ru ca356 g\use Amynagal Deru56 2yzme ivrakan[ivru ir ungyru bidi hravire ir or;adovngin gam ;zyniin dag hanc[ylov91

       Hry,dagu5 or hyds gu q0ser5 wyratar2av yv zis ar;nxovx ji,t in[bes knaxa/ megu g\ar;nxnyn5 yv harovs in/i7

       6I|n[ gu dysnys1

       Badasqanyxi7

       6 @o3l osgie a,danag mu gu dysnym5 orovn wra3 cnda2yv 2i;aman mu yv y0;u jracnyr gan5 ivrakan[ivru 3adovg pyranow mu1 A,danagi go.kin yrgov 2i;yninyr gan5 min cnda2yv 2i;amanin a]in5 isg mivsu 2aqin1

       Aba harxovxi in/i hyd q0so. hry,dagin7 8I|n[ yn asonk5 o4w Der91 Yv badasqanyx7 8{y|s cidyr in[ yn adonk91 8O4[5 Der956 badasqanyxi1 A3n adyn hry,dagu in/i paxadryx7

       8Deru a3s badcamu gov da3 Z0rapapyli76 My/ z0rkow gam zenki o3=ow [e or bidi 3a]o.is56 g\use Amynagal Deru56 a3l im hociows1 O4[ meg t=ovarov;ivn bidi gancni timaxt5 yv no3nisg y;e lyran mu bes ullan` bidi har;ovin wyr]in karu to4vn bidi tnys yv a3ndy/ im ,norhks bidi pnagi91

       Deru tar2yal in/i q0syxav5 usylow7 8Z0rapapyli 2y-kyru trin a3s dan himyru yv no3n a3t 2y-kyru bidi avardyn anor ,inov;ivnu1 Yrp asiga gadarovi` bidi cidnam ;e Amynagal Deru .ryx zis 2yzi91

 

 

B0.os A-akyali Go.me Ypra3yxinyrovn Crova/ Namagen ( 9.1-10 )

            Artaryv5 a-a]in Ovqdu iryn 3adovg badamovnki ganonnyr yv yrgravor srparan mu ovner1 Yrgov wrannyre pa.gaxa/1 Naq gar ardakin wranu5 Srpov;ivn go[ova/5 ovr ga3in a,danagu yv a-a]avorov;yan haxyrovn sy.anu1 Aba yrgrort waraco3rin ydin gar mivs wranu1 Srpov;ivn Srpov;yanx go[ova/5 ovr ga3in osgya3 sy.anu` qovng /qylov hamar| yv ovqdi Dabanagu` nyrsen ov tovrsen osgybad5 orovn me] gu bahovein manana3ow lyxovn osgya3 sa’oru5 Aharoni /a.ga/ cavazanu yv ovqdi dasnapanya3 badovirannyrovn kare daqdagnyru1 Dabanagin wra3 ga3in Asdov/o3 ‘a-ku nyrga3axno. Kyrowpenyru5 oronk irynx ;ivyrow howani g\unein kavov;ivn go[ova/ ga’ari[in wra31 Ovri, manramasnov;ivnnyrov masin q0sil [ym ovzyr hima1

       Srparanu a3tbes 3artarova/ er ovrymn1 Kahananyr ba,damovnku gadarylov hamar m,dagan0ren gu mdnein a-a]in wranu1 Pa3x yrgrort wranu mia3n kahana3abydu gu mdner darin meg ancam5 a3n al` ir yv =o.owovrtin ancidov;yamp cor/a/ my.kyrovn ‘oqaren zohi arivnu madovxanylov hamar Asdov/o31 A3t polorow Sovrp Hocin xo3x gov dar ;e orkan adyn or ardakin wranu gancovn gu mnar` povn Srparanin movdku myr a-]yv ‘ag er5 in[ or qorhrtan,agan0ren gu xovxne ;e nyrga3is a3t Srparanu pax e myr a-]yv1 A3ndy. madovxova/ novernyrn ov zohyru [ein grnar makryl ba,damovnku madovxano.in q.jmdanku5 orowhydyv mia3n ovdyliki5 qmyliki yv marmnagan makrov;yan hamar sahmanova/ lovaxovmnyrovn gabova/ ein1 Yv garcyru i z0rov ein min[yv ov..ov;yan5 a3sinkn nor garcyrov hasdadman =amanagu1

 

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd #owhannesi ( 10.22-30 )

            @my- er7 Yrovsa.emi me] dajarin Navagadiki d0nagadarov;ivnu dy.i g\ovnynar1 #isovs dajarin So.omoni srahin me] g\yr;yvyger5 yrp ir ,ovr] havakovyxan hryanyru yv harxovxin7 8Min[yv y|rp myr hocin bidi hanys7 y;e tovn ys Krisdosu` 3sdag use4 myzi91

       #isovs badasqanyx7 8Arten isg 2yzi usa/ ym5 saga3n [ek havadar1 A3n cor/yru or H0rs anovnow gu gadarym5 anonk isg gu wga3yn` ;e o4w ym ys1 Pa3x tovk [ek havadar5 orowhydyv im o[qarnyrs [ek1 Ys o[qarnyrs gu jan[nam5 anonk 2a3ns gu lsyn yv gu hydyvin in/i5 ov ys anonx 3avidynagan gyank gov dam5 pnav bidi [my-nin1 O4[ ok bidi garyna3 zanonk 3a’,dagyl im 2y-kes1 Ha3rs a3t o[qarnyru in/i dovav5 yv o[ ok grna3 3a’,dagyl zanonk im H0rs 2y-ken5 orowhydyv Ha3rs poloren avyli my/ e1 Ys yv Ha3rs meg ynk91


#ovnis 2001
G Y Y { H O <
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001