Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5 #ovnis 12, 2001
Srpox govsanax Ca3ianyanx1

A-ag71.20-23

Prk74.36-5.4

P7 Gorn76.16-7.1

#owh716.1-5

 

Asonk q0syxa3 2yzi5 orbeszi 2yr havadku [gorsnxnek1 Irynx =o.owarannyren tovrs bidi tnyn 2yz yv =amanag bidi ca35 yrp o4w or 2yz sbanne` bidi gar/e ;e Asdov/o3 /a-a3ov;ivn gu madovxane1 Martig a3s panyru bidi unyn 2yzi5 orowhydyv [jan[xan o4[ Ha3ru yv o4[ al zis1 Saga3n asiga usi 2yzi orbeszi yrp adonx =amanagu ca3` 3i,ek ;e arten usyr ei 2yzi1

 

Sovrp Hociin tyru

 

Asonk sgizpen [usi 2yzi5 orowhydyv 2yzi hyd ei1 Pa3x hima g4yr;am zis .rgo.in m0d5 yv 2yzme o[ megu gu harxne in/i5 ;e` o|vr g4yr;as1

 


#ovnis 2001
G Y Y { H O <
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001