Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 #ovnis 10, 2001
A7 Givrage zgni Hocycalsdyan1

Sgizpn #arov;yan givrageix yv 3i,adag Y.ia marcarein


HOCYCALOVSDEN YDK A_A}IN GIRAGIN

C7 :ACAVOROV:YANX (18.29-46)

       Ges0ru anxav5 yv Paha.o marcarenyru ,arovnagyxin irynx znoragan gan[ovu-dovku min[yv yrygo3yan zohu madovxanylov =amu7 pa3x o4[ meg 2a3n1

       A3n adyn Y.ia :yspaxi usav car,yli a3t gov-kyrov marcarenyrovn7

       6 Hy-axe4k a3lyvs5 hima ys im o.]agezs bidi madovxanym1

       Yv anonk hy-ov caxin1     

       Y.ia =o.owovrtin ta-nalow usav7 8In/i4 m0dyxek91 Yv ampo.] =o.owovrtu anor m0dyxav1 Y.ia Diro] gor/ana/ sy.anu wyragancnylov hamar dasnyrgov karyr a-av5 #agopi ortinyren syra/ xy.yrovn ;ivin hama2a3n5 orovn Asdova/ q0sa/ er usylow7 8Isra3el bidi go[ovis95 a3t karyrow sy.an mu gancnyx Diro] anovnin5 yv anor ,ovr]u ‘os mu ‘oryx5 ;i;y. mu syrmnxov danylov qorov;yamp1 Aba ‘a3dyru sy.anin wra3 ,aryx5 zovaragu gdor6gdor unylow ‘a3dyrovn wra3 tizyx yv hrama3yx7

       6{ors sa’or ]ovr pyrek yv o.]agezin ov ‘a3dyrovn wra3 ;a’yxek1

       Aba usav7 8Grgnyxe4k no3nu91 Yv anonk no3n 2yvow grgnyxin1 8Yrrort ancam ullalow grgnyxe4k no3nu95 usav an5 yv yrrort ancam mun al a3nbes urin1 }ovru sy.anin ,ovr] hosyxav yv lyxovx ‘osu1

       Yrp yrygo3yan zohu madovxanylov =amu hasav5 Y.ia marcare sy.anin m0dyxav yv a.0;yx a.a.agylow7

       6Ow der5 Aprahami5 Isahagi yv #agopi Asdova/u5 xo43x dovr a3s0r ;e to4vn ys Isra3eli Asdova/u yv ys` kov /a-at5 yv ;e kyzi hamar uri a3s poloru1 Lse4 in/i5 De4r5 badasqane4 in/I gragow5 orbeszi a3s =o.owovrtu cidna3 ;e to4vn ys Asdova/u5 o~w Der5 yv ;e to4vn ys or yd kyzi gu tar2unys irynx sirdu1

       A3n adyn Deru yrginken grag .rgyx5 or a3ryx o.]agezn ov ‘a3dyru5 karyrn ov ho.u5 yv la’yx ‘osin me] havakova/ ]ovru1 Asiga dysnylow` ampo.] =o.owovrtu yrysi wra3 cydin ingav5 usylow7 8Artaryv De4rn e Asdova/u5 De4rn e Asdova/u91

       Y.ia anonx hrama3yx7 8P-nyxe4k Paha.i marcarenyru7 oryve megu o.] [mna391 Yv =o.owovrtu p-nyx zanonk1 Y.ia zanonk Gison go[ova/ hy.y.adu i]yxovx yv hon godoryx zanonk1

       A3novhydyv Y.ia Akaapin usav7 8Cna4 hima5 gy4r yv qme45 orowhydyv m0dalovd sasdig an2yryvi 2a3n g\a-nym91 Akaap ovdylov yv qmylov cnax5 isg Y.ia Garmy.os lyran caca;u par2raxav5 min[yv cydin qonarhyxav ov temku /ovngyrovn me] a-av5 yv ir /a-a3in usav7 8Cna4 yv /owovn go.mu na3e91 Badanin cnax yv na3yxav yv usav7 8Pan mu [ga391

       6Tar2yal xna456 usav Y.ia5 yv y0;n ancam badanin yd cnax1 Y0;nyrort ancamin badanin usav7

       6Aha martov mu 2y-kin [a’ ‘okrig amb mu g\ylle /owen1

       A3n adyn Y.ia usav7

       6Cna4 yv Akaapin use47 Ga-kt l/e4 yv dovnt tar2ir orbeszi an2ryvi [p-novis1

       <ovdow yrginku ambyrow m;nxav7 how ylav yv sasdig an2ryv sgsav1 Akaap ir ga-ku  hy/av yv #yzra3el ‘ov;ax1 Diro] z0rov;ivnu 0cnyx Y.ia3i5 or baryc0du me]kin amraxnylow wazyx yv Akaapen a-a] mdav #yzra3el ka.aki t-nen1

 

T7 :ACAVOROV:YANX (2.1-15)

            Yrpor hasav =amanagu yrp Deru mrrigow yrgink bidi par2raxner Y.ian5 Y.ia yv Y.ise Ca.ca.a3en mygnyxan1 Y.ia Y.isein usav7

       6Ho4s mna5 Deru zis Py;el gu .rge1

       Y.ise badasqanyx7

       6Wga3 ulla3 gyntani Deru7 g\yrtnovm kov gyankowt5 ;e bidi [;o.ovm kyz1

       Pe;el ygan1 Py;el pnago. Marcarenyru qovmpow ygan Y.isei yv usin7

       6Cidy|s or Deru a3s0r kyzme bidi a-ne Y.ian` kov dert1

       6Cidym5 a3t masin mi4 q0sik56 badasqanyx Y.ise1

       Aba Y.ia y.isei usav7

       6Ho4s mna5 Deru zis Yrikow gu .rge1

       Yv an badasqanyx7

       6Wga3 ulla3 gyntani Deru7 g\yrtnovm kov gyankowt5 ;e bidi [;o.ovm kyz1

       Yv Yrikow ygan1 Yrikow pnago. Marcarenyru qovmpow m0dyxan Y.isei yv usin7

       6Cidy|s or Deru a3s0r kyzme bidi a-ne Y.ian` kov dert1

       6Cidym5 mi4 q0sik a3t masin56 badasqanyx Y.ise1

       Y.ia Y.isei usav7

       6Ho4s mna5 Deru zis #ortanan gu .rge1

       Y.ise badasqanyx7

       6wga3 ulla3 gyntani Deru7 g\yrtnovm kov gyankowt5 ;e bidi [;o.ovm kyz1

       Yv yrgovku miasin caxin1 Marcarenyrov qovmpen 3isovn hoci hydyvyxan anonx min[yv #ortanan cyd1 Y.ia yv Y.ise cydyzrin ganc a6 -in5 isg mivsnyru gancnyxan ki[ mu hy-ov1 Y.ia ir wyrargovn hanyx5 /allyx za3n yv anow zargav ]ovryrovn1 }ovryru a3s ov a3n go.m pa=anovyxan5 yv anonk yrgovkow anxan xamak dy.en1

       Yrp anxan Y.ia usav7

       6Y.ise45 kani ty- hydt ym` qntre4 in[ or grnam unyl kyzi1

       6Qntrym5 marcareagan hociet grgin pa=in ;o. =a-ancym76 badasqanyx Y.ise1

       6T=ovar pan qntryxir56usav Y.ia56 pa3x bidi sdanas za3n5 y;e dysnys im yrgink par2raxovils7 a3labes bidi [sdanas1

       Yv min[ q0sylow g\yr;a3in5 aha 3angar/ hry.en 2iyrow ga-k mu irarme pa=nyx Y.ian ov Y.isen5 yv Y.ia mrrigow yrgink par2raxav1 Y.ise dysav yv a.a.agyx7 8Ha~3r5 Ha~3r5 aha Isra3eli ga-kn ov hy/yalnyru97 yv a3lyvs [dysav za3n1 Ovsdi ka,yx5 bad-yx ir wyrargovn5 za3n yrgov gdori wyra/ylow1 Aba wyrxovx Y.ia3i wyrargovn or ir wra3 ingav5 yv tar2av #ortanan cydin yzyrku1 A-av Y.ia3i wyrargovn yv ]ovryrovn zargav5 pa3x anonk [pa=novyxan1 A3n adyn co[yx7 8O|vr ys5 De4r5 Y.ia3i Asdova/u95 yv tar2yal ]ovryrovn zargav1 }ovryru a3s ov a3n go.m pa=novyxan yv Y.ise anxav anxav mivs go.m1

       Yrp Yrikowi marcarenyru timaxen dysan zink5 usin7 8Y.ia3I hocin Y.isei wra3 hanc[yxav91 Caxin timavoryxin zink yv min[yv cydin qonaryxan ir a-]yv1

 

#AGOPOS A_AKYALI UNTHANRAGAN NAMAGEN (5-16.20)

            @yr my.kyru irarov qosdowanyxek yv irarov hamar a.0;yxek5 orbeszi p=,govik7 orowhydyv artri mu a.0;ku aztycig e yv my/abes g\0cne1 Y.ia myzi nman girkyrov yn;aga3 mart er7 pa3x yrp a.0;yx or an2ryv [ca35 yrykovges dari [an2ryvyx yrgri wra31 Aba tar2yal a.0;yx yv yrginku an2ryv dy.ax ov yrgiru ir pyrku dovav1

       Y.pa3rnyrs5 yrp 2yzme oyve megu j,mardov;yan ov.ien molori yv ovri, mu 3a]o.i za3n wyratar2nyl5 cidxek ;e my.avoru ir molar jampen tar2no.u ;e4 anor hocin mahovune gu ‘rge yv ;e4 ir pazma;iv my.kyrovn ;o.ov;ivn gu cdne1

 

#ISOVS KRISDOSI AVYDARANEN USD >OVGASI ( 4.25-30)

            Myr Deru #isovs Krisdos g\use76

       8 @yzi 0rinagnyrow q0sim1 Isra3eli me] pazma;iv a3rinyr ga3in Y.ia3I 0ryrovn5 yrp yrykovges dari yrginku [an2ryvyx yv ampo.] yrgrin me] sasdig sow diryx1 Pa3x Y.ia anonxme oyve megovn [.rgovyxav5 a3l .rgovyxav Sitoni m0dig Sary’;a civ.u pnago. a3ri gno] mu1 No3nbes5 Y.ise marcarei 0ryrovn Isra3eli me] pazma;iv porodnyr ga3in5 pa3x anonxme o[ megu p=,govyxav5 a3l mia3n Neyman anovnow asori mu91

       A3s agnargov;ivnnyru lsylow` =o.owaranin me] cdnovo.nyru pargov;yamp lyxovyxan1 Ylan5 #isovsu ka.aken tovrs hanyxin yv cahawe= unylov nbadagow za3n darin min[yv gadaru a3n lyran5 orovn wra3 ,inova/ er irynx ka.aku1 Pa3x #isovs anonx me]en anxav cnax1


#ovnis 2001
G Y Y { H O <
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001