Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 #ovnis 7, 2001

Y 0r Hocycalsdyan1 Bahk

H-owm7 2.12-24

Mad;7 8.28-34

 

            Yrgov tivaharnyrovn p=,gov;ivnu

 

       #isovs yrp lijin mivs go.mu` Cyrcysaxinyrov yrgiru ygav5 temu ylan yrgov tivaharnyr5 oronk =a3-a’or cyryzmannyren yga/ ein1 Asonk a3nkan gada.i ein5 or oyve megu a3t jampa3en [er hamar2agyr anxnil1 Anonk a.a.agyxin` usylow7

       6 I|n[ g4ovzys myzme5 #isovs5 Asdov/o3 Orti5 ygar or =amanagen

a-a] dan]y|s myz1

       Ki[ mu hy-ovn qozyrov my/ yramag mu g4ara/er1 {ar ocinyru #isovsi g4a.a.agein usylow7

       6 Y;e myz tovrs bidi hanys5 ;o3l dovr or qozyrov yramagin yr;ank1

       #isovs usav7

       6 Caxe4k1

       Yv [ar ocinyru tivaharnyren yllylow` caxin qozyrovn7 yv aha qozyrov ampo.] yramagu za-I;a’en war tebi lij qov=yx yv hon qy.tovyxav1

       Qozara/nyru ‘aqan yv ka.ak yr;alow badmyxin y.a/u5 nayv in[ or badahax er tivaharnyrovn1 Ka.aki ampo.] pnagi[nyru unta-a] ylan #isovsi yv yrp za3n dysan5 a.a[yxin or hy-ana3 irynx sahmannyren1

 

 

 


#ovnis 2001
G Y Y { H O <
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001