Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 #ovnis 3, 2001
? 0r #inanx1 Hocycalovsd Parygyntan Y.iagan Bahox

Cor/k A-akylox cirken (2. 1-12)

 

       Yrp Byndegosdei 0ru hasav5 polor havadaxyalnyru miasnapar megdy.ova/ ein1 #angar/ sasdig howi mu sovloxin bes 2a3n mu hn[yx yrginken yv lyxovx ampo.] dovnu ovr anonk nsda/ ein1 #ydo3 anonk hry.en lyzovnyr dysan5 oronk dara/ovyxan yv hanc[yxan ivrakan[ivrin wra31 Polor nyrganyru Sovrp Hociow lyxovyxan yv sgsan darpyr lyzovnyr q0sil5 in[bes or hocin q0sil gov dar1

 

       A3n 0ru Yrovra.em ka.aku lyxovn er paryba,d hryanyrow5 oronk a,qarhi [ors go.myren yga/ ein1 Yrp a3s 2a3nu lsovyxav5 my/ pazmov;ivn mu ygav q-novyxav a3ndy. yv poloru anagngali ygan5 orowhydyv gu lsein ;e i4n[bes anonk irynxme ivrakan[ivrin lyzovow gu q0sein1 Amenkn al skan[axovmow yv zarmankow g\usein irarov78A3s q0so.nyru polorn al caliliaxinyr [y|n mi;e7 i|n[bes g\ulla3 or myr /nntawa3r yrgirnyrov lyzovnyrow gu q0sin5 in[bes ahavasig gu lsynk1 {e| or mi]acydazinyr5 hryanyr|5 gabatowgiaxinyr5 bondaxinyr5 asiaxinyr5 ‘-ivciaxinyr yv bam’ivliaxinyr5 ycibdaxinyr5 givrynia3I ,r]anen libiaxinyr5 H-omen yga/ hrya3 yv hreov;yan tar2a/ a3xylovnyr5 grydaxinyr yv arapiaxinyr1 Yv aha polors al myr lyzovnyrow irynxme gu lsynk Asdov/o3 my/amy/ cor/yrovn masin91 Ab,ahar5 anonk zarmankow gu harxnein irarov7 8I|n[bes garyli e paxadryl asiga91 Isg omank gadagyloe g\usein7 8Nor ciniow cinowza/ yn91

 

       A3n adyn Bydros dasnumeg a-akyalnyrovn hyd odki ylav yv par2ra2a3n sgsav q0sil76

 

       8O~w hreasdanxinyr yv tovk or hima Yrovsa.em gu cdnovik7 iraganov;ivnu cidnalov hamar lsyxe4k in[ or bidi usym1 Tovk gu gar/ek ;e asonk cinow yn7 pa3x a3tbes [e5 owohydyv a-dovan =amu inn e ty-1 Min[ty- asiga gadarovmn e #oweli marcareov;yan or g\use7

       A3novhydyv yrp wyr]in 0ryru can5 6 g\use Asdova/56

im hocis bidi ;a’ym polor martox wra37

2yr d.akn ov a.]ignyru im badcamnyrs bidi ‘oqanxyn 2yzi5

2yr yridasartnyru dysilknyr bidi ovnynan

yv 2yr /yryru yraznyr bidi dysnyn1

 

A3n 0ryrovn im hocis bidi ;a’ym nayv

Im /a-anyrovs yv a.aqainnyrovs wra35

yv anonk yvs im badcamnyrs bidi ‘oqanxyn 2yzi1

 

Yrginki par2ovnkin wra3 hra,knyr bidi xovxnym5

yv n,annyr` waru yrgri wra37

a,qarh arivnow5 gragow ov ;an2r /ovqow bidi lyxovi5

 

aryvu bidi qavari

yv lovsinu arivni co3n bidi a-ne5

yv i wyr]o3 bidi hasni Diro] my/ yv ahy. 0ru1

 

A3n adyn ow Deru 0cnov;yan gan[e` bidi ‘rgovi91

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd #owhannesi (14.25-31)

Myr Deru #isovs Krisdos g\use76

8A3s  poloru  q0syxa3 2yzi5 kani dagavin 2yzi hyd ym1 Pa3x Mqi6

;ari[u` Sovrp Hocin5 or Ha3ru 2yzi bidi .rge im anovnows5 an 2yzi amen in[ bidi sowyxne yv 3i,yxne in[ or ys 2yzi usi1 Qa.a.ov;ivn gu ;o.ovm 2yzi7 im qa.a.ov;ivns e or gov ddam 2yzi5 or a3s a,qarhi dova/ qa.a.ov;ynen darpyr e1 Mi4 q-owik yv mi4 waqnak1 Lsyxik in[ or usi 2yzi5 ;e Aha g\yr;am5 pa3x grgin bidi cam 2yzi1 Y;e zis gu sirek5 ovraq bidi ullak or H0rs g\yr;am5 orowhydyv Ha3s in2me my/ e1 A3s poloru 2yzi usi naq kan badahilu5 orbeszi yrp badahi` a3n adyn havadak1 A3lyvs yrgar bidi [q0sim 2yzi5 orowhydyv aha gov ca3 a3s a,qarhi i,qanu5 or im wras o[ meg i,qanov;ivn ovni1 Pa3x a,qarhu bedk e cidna3 ;e ys Ha3ru gu sirym yv a43t e badja-u or in/I polor badovira/nyru gu gadarym1 Yle4k5 yr;ank a3sdy.en91

 


#ovnis 2001
G Y Y { H O <
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001