Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 #ovnis 2, 2001

Q: 0r #inanx1 Lrovmn e garcu dn0riganaxn 3arov;yan yv Avydaranaxn1

>ovg722.1-30

Cor/k728.17-32

#ovt71.17-25

#owh713.31-14.13

Mad;724.1-26.2

Marg714.1-26

 

Tav #isovsi tem

 

       Yrgov 0ren Zadign er yv Pa.ar]agyrax d0nu bidi sgser1 Avac kahananyrn ov )renki ovsovxi[nyru mi]ox mu gu nd-ein5 ;e in[bes grnan #isovsu nyncov;yamp 2yrpagalyl yv sbannyl1 Pa3x g4usein7

       6 A3s d0nin =amanag ;o. [ulla35 orbeszi =o.owovrtin me]

q-owov;ivn [/aci1

 

       #isovsi 0/ovmu Py;ania3i me]

 

       Min[ #isovs Py;ania3i me] porod Simonin dan me] sy.an pazma/ er5 gin mu ygav5 or azniv yv sov. Nartos iv.i ,I, mu ovner yv ,I,u godryow` iv.u ;ayx #isovsi clqovn1 A,agyrdnyren omank untwzyxan yv usin7

       6 In[o|v a3tbes wadnyl anov,ahodu7 garyli er za3n avyli kan yryk harivr ar/a; tahygani /aqyl yv a.kadnyrovn dal1

       Yv gu 3antimanein ginu1 #isovs usav anonx7

       6 @cyxek5 in[o|v g4anhancsdaxnek zink5 kani lav pan mu urav in/i1 A.kadnyru mi,d 2yzi hyd ovnik yv yrp or ovzek` grnak anonx parik cor/yl5 pa3x zis mi,d [ovnk 2yzi hyd1 A3s ginu i4n[ or granar` urav7 im marmins sgizpen 0/yx ;a.ovmis orbes n,an1 La4v cidxek5 ;e a,qarhi wra3 ov4r or al Avydaranu karozovi5 martig ir ura/in masin bdi q0sin yv 3i,yn zink1

 

       #ovta gu hama2a3ni #isovsu madnyl

 

       Aba dasnyrgov a,agyrdnyren #ovta Isgariodaxin cnax avac kahananyrovn m0d5 orbeszi #isovsu anonx madne1 Anonk asiga lsylow` ,ad ovraqaxan yv qosdaxan tram dal iryn1 Yv #ovta 3armar a-i;i mu gu sbaser` #isovsu madnylov hamar1

 

 

       Wyr]in un;riku

 

       Pa.ar]agyrax d0nin a-a]in 0ru5 yrp Zadigin hamar ca-novgu gu mor;ein5 a,agyrdnyru harxovxin #isovsi7

       6 O|vr g4ovzys or yr;ank yv zadgagan un;riku badrasdynk1

       #isovs ir a,agyrdnyren yrgovku .rgyx5 anonx badovirylow7

       6 Ka.ak g4yr;ak yv haziv mda/` martov mu bidi hantibik or ovsin ]ovri saor mu ovni1 Ano4r hydyvyxek yv mdek anor caxa/ dovnu yv danrido] usek78 Wartabydu gu harxne` ;e ovr e synyagu5 ovr a,agyrdnyrovs hyd zadgagan un;riku bidi ovdym91 Aniga wyrna3argu my/ yv gahavorova/ synyag mu xo3x bidi da3 2yzi1 Hon badrasdyxek un;riku myzi hamar1

       A,agyrdnyru caxin5 mdan ka.ak yv amen in[ cdan #isovsi usa/in bes yv badrasdyxin zadgagan un;riku1

       Yrygo3yan #isovs dasnyrgov a,agyrdnyrovn hyd ygav1 Min[ sy.an pazma/ ein yv dagavin g4un;rein5 #isovs usav7

       6 g4usym 2yzi ;e 2yzme megu or hima in/I hyd g4ovde bidi madne zis1

       Anonk drdmyxan yv meg a- meg gu harxnein anor7

       6 Mi;e y|s ym5 mi;e y|s ym1

       #isovs usav anonx7

       6 Dasnyrgovket megn e5 an` or bada-u in/I hyd bnagin yrgaryx1 Martov Ortin bidi my-ni` in[bes or a3t masin crova/ e marcareagan cirkyrovn me]7 pa3x wa3 a3n martovn5 or za3n gu madne1 Yrani A3t martu /na/ isg [ullar1

       Min[ g4ovdein5 #isovs hax a-av5 0rhnyx5 gdryx a,agyrdnyrovn dovav5 usylow7

       6 A-ek5 asiga marmins e1

       Aba cinii pa=agu a-av ,norhagalov;ivn 3a3dnyx Asdov/o3 yv a,agyrdnyrovn dovav yv polorn al qmyxin pa=agen1 #isovs usav anonx7

       6 Asiga nor ovqdi arivns e5 or ,adyrovn hamar gu hosi1 G4usym 2yzi5 ;e asge ydk cini bidi [qmym` min[yv a3n 0ru yrp nor cinin qmym Asdov/o3 arka3ov;yan me]1 

Aba cohapanagan sa.mosnyr yrcyle ydk` ylan @i;ynyax Ly-1

       

#ovnis 2001
G Y Y { H O <
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001