Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5 #ovlis 31, 2001
Srpoxn Ahanacinya3 Ybisgobisin yv dasn a,agyrdaxn5 yv hinc wga3ixn

#owh716.33-17.8

A-ag78.1-4

Ma.72.5-7

A7 Byd75.1-7

 

#an2nararov;ivn ygy.yxvo3 yrexnyrovn

 

       Yrexny4r5 orbes yrixagix mu` or 2yzi bes wga3 ym Krisdosi [ar[aranknyrovn yv 2yzi hyd al masnagix bidi ullam calik Ďa-kin or bidi 3a3dnovi5 g4a.a[ym 2yzi wsdahova/ Asdov/o3 h0du ara/yxek o4[ ;e ipr bardatrank gadarylow wyragaxov;yan 2yr ba,d0nu5 a3l` gamavorapar5 in[bes Asodva/ g4ovze1 O4[ ;e trami siro3n5 a3l` 30=arov;yamp1 O4[ ;e 2yzi wsdahova/ martox bardatrylow 2yr an2yru5 a3l` 0rinag ullalow 2yr h0din` orbeszi yrp Howovabydu 3a3dnovi` an;a-am Ďa-ki bsagu untovnik1

 

       Qonarhov;yan yv ar;nov;yan 3ortor

 

       No3nbes al tovk` yridasantny4r5 hnazant y.ek /yryrovn1 Polort al qonarhapar /a-a3yxek irarov5 orowhydyv` in[bes Sovrp Cirku g4use76

       8Asdova/ haga-ag e ampardavannyrovn5    

       min[ qonarhnyrovn ,norhk gov da391

       Hydyvapar Asdov/o3 hz0r 2y-kin dag qonarhyxek5 orbeszi yrp 3armar =amanagu ca3` 2yz par2raxne1 @yr hocyru Asdov/o3 2cyxek5 orowhydyv inku gu hoca3 2yr masin1

 

 


#ovlis 2001
G Y Y { H O <
 1  2  3  4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001