Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 #ovlis 29, 2001
WARTAWA_EN YDK A_A}IN GIRAGI

Ysa3i Marcarei Cirken (3.16-4.1)

            A3sbes g\use Deru7

       8Kani or Sioni a.]ignyru hbardaxan5 par2rawix gu kalyn5 xangalix agnargnyr gu nydyn5 manraka3l gu ,ar=in yv xadg-dylow gu kalyn5 orbes badi=` bidi novasdaxnym Sioni i,qanovhinyru yv zirynk bidi myrgaxnym irynx zartyren91

       A3n 0ru Deru bidi hane anonx ‘a-avor zcysdnyru yv odkyrovn myhyvantnyru5 mazi hivskyru5 clqazart /amagalnyrn ov bsagagalnyru yv wzi mahignyru5 jagadi cintyru5 0.yru5 abaran]annyrn ov ,.ar,e ,alyru5 abar0,nyru5 k0.eknyrn ov mydakse c0dinyru5 anov,ahodyrov dov’yru5 3ov-ov;knyru5 madaninyrn ov k;amanyagnyru5 tibage badmovjannyru5 wyrargovnyru5 ;ignoxnyru yv 2y-naba3ovsagnyru5 ha3ylinyru5 pyhyze zcysdnyru5 qo3ryrn ov k0.yru1 Irynx hbardankin ‘oqaren` anov,ahosov;yan dy. car,ahodov;ivn bidi ovnynan5 me]ki gamarnyrovn dy.` [ovane c0di5 cy.yxgahivs mazyrov dy.` gndov;ivn5 osgyhivs tibagnyrov dy. kovr2 bidi hacnin yv cy.yxgov;yan dy. am0; bidi ovnynan1

       Anonx siryli yv cy.yxig zavagnyru sovrow bidi i3nan5 irynx gdrijnyru badyrazmi me] bidi sbannovin1

       Zartyrov arg.nyru anarcov;yan ov sovci daban bidi ullan yv anonk bidi mnan lkova/5 a-an2in5 yv irynx ki;yru cydin bidi ksovin1

       A3n 0ru y0;u gin meg a3r mart bidi p-nyn yv usyn7 8Mynk myr haxu gu cdnynk yv hacovsdnyru gu hocank7 mia3n kov anovnt dovr myzi5 anamovsnov;yan naqadinku wyrxovr myr wra3en91

 

 

B0.os A-akyali Go.me Gorn;axinyrovn Crova/ A-a]in Namagen (1.25-30)

            Asdov/o3 dn0rinov;ivnu5 or 3o3nyr 3imarov;ivn g\oragyn5 imasdnaco3n e kan martga3in oyve imasdov;ivn7 yv Asdov/o3 qa[u5 or hryanyr dgarov;ivn gu hamaryn5 avyli z0ry. E kan martga3in amen z0rov;ivn1

       Y.pa3rnyr5 tovk 2yzme tadyxek7 i4n[ eik yrp Asdova/ 2yz gan[yx1 @yzme kani|n imasdovn5 hz0r gam aznovadohm ein martga3in [a’ani,nyrow1 Pa3x Asdova/ tidmamp undryx a3n in[ or a3s a,qarhu 3imar yv animasd gu cdne5 anow imasdovnnyru am0;ow 2cylov hamar7 undryx a3n in[ or a3s a,qarhu dgar gu hamare5 anow hz0rnyru am[xnylov hamar7 yv undryx a3n in[ or a3s a,qarhu anar=ek5 arhamarhyli yv o[n[ov;ivn gu ngade5 anow o[n[axnylov hamar a3s a,qarhi my/ov;ivnnyru1 Yv asiga` orbeszi oyve mart [bar/yna3 Asdov/o3 a-]yv5 orowhydyv Asdova/ i4nkn e  or 2yz pyrav Krisdosi miaxovx5 yv mynk krisdoso4w jan[xank Asdov/o3 imasdov;ivnu yv cdank myr artarov;ivnu5 srpov;ivnu yv ‘rgov;ivnu1

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd Mad;eosi (18.10-14)

            Myr Deru #isovs Krisdos g\use76

       8Zco~3,5 mi4 arhamarhek a3s ‘okrignyren oyve megu7 cidxek or anonx hry,dagnyru yrginki me] mi,d gu dysnyn im yrgnavor Ha3rs1 Orowhydyv martov Ortin ygav gorsova/u ‘rgylov hamar1

       8I|n[ gu  gar/ek7 y;e mart mu ir harivr o[qarnyren megu gornxne5 [I| 2cyr innsovninu o[qarnyru lyran wra3 yv [\y|r;ar ‘nd-ylov gorsova/ o[qaru1 A3o45 g\yr;a31 Yv y;e badahi or cdne5 wsdah y.ek or avyli g\ovraqana3 a3t o[qarin hamar5 kan ;e innsovninu o[qarnyrovn hamar oronk gorsova/ [yn1 Nmanabes al Ha3rs5 or yrginki me] e5 [\ovzyr or a3s ‘okrignyren megu gorsovi91

 

 


#ovlis 2001
G Y Y { H O <
 1  2  3  4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001