Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 #ovlis 26, 2001
Srpo3n Ysa3ya3 marcarein

>ovg74.14-22

Ysa376.1-10

 

Ypr711.32-40

 

Al in[ ,arovnagym7 =amangs [I pavyr or badmym Ceteoni5 Sam’soni5 #e’;a3ei5 Tavi;I ov Samoveli yv mivs marcarenyrovn masin5 oronk irynx havadkow` ;acavornyr bardov;yan madnyxin5 artarov;ivn cor/yxin yv Asdov/o3 qosdovmnyrovn diraxan1 A-iv/nyrov pyrannyru coxyxin5 gragin z0rov;ivnu ma-yxin5 sovrin pyranen azadyxan1 Irynx dgarov;yan me] Asdov/mow z0raxan5 badyrazmi me] anbardyli tar2an yv 0darnyrovn panagnyru ungjyxin1

Havadkow` ginyr dysan irynx my-ylnyrovn 3arov;ivn a-nylu1 <adyr dan]anki dag my-an` myr=ylow azadov;ivnu5 orbeszi lavaco3n gyanki mu hamar 3arov;ivn a-nyn1 Ovri,nyr naqadinknyrov yv /y/yrov yn;argovyxan5 ,.;anyrov yv pandyrov hamu a-in1 Kargo/ovyxan5 s.oxovyxan5 ‘or2ov;yan madnovyxan5 sovrow sbannovyxan5 o[qari gam a3/I mor;ow /a/gova/ ,r]yxan5 zrgank5 hala/ank ov [ar[arank grylow5 ;a’a-agan abrylow anabadnyrov me] gam ly-nyrov wra35 kara3rnyrov gam qo-o[nyrov me]1 Artaryv a,qarhu ar=ani [er martox1

Asonk poloru irynx havadkow wga3ova/ ullalow hantyr2` [sdaxan Asdov/o3 qosdovmu7 orowhydyv Asdova/ myzi hamar avyli lav pan mu naqadysa/ ullalow` [ovzyx or anonk qosdovmin iraganaxman hasnin a-anx myzi1

 


#ovlis 2001
G Y Y { H O <
 1  2  3  4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001