Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 #ovlis 22, 2001

WARTAWA_

D)N A#LAGYRBOV:YAN

DYA_N MYRO# #ISOVSI KRISDOSI

Imasdov;yan Cirken ( 7.25-8.4 )

            Imasdov;ivnu Asdov/o3 z0rov;yan jajan[n e5 Amynagalin ‘a-kin j,marid /acovmu7 ovsdi o4[ meg bi./ pan gu qa-novi anor me]1

       M,dn]ynavor lo3sin n,o3ln e aniga5 Asdov/o3 nyrcor/ov;yan anarad ha3ylin yv anor paryrarov;yan badgyru1

       Meg e aniga yv amynagaro.5 inknaga3 e yv poloru noroco.1Polor =amanagnyrovn al makovr hocinyrovn me] gu pnagi yv zanonk Asdov/o3 parygam ov marcare gu tar2une5 orowhydyv Asdova/ gu sire mia3n an` or imasdov;yamp g\abri1

       Imasdov;ivnu avyli cy.yxig e kan aryvu5 cyriwyr e kan polor hamasdy.ov;ivnnyru1 Lo3sin hyd hamymada/` cyrazanx e aniga5 orowhydyv min[ ci,yru ‘oqn i ‘oq lo3sin dy.u g\a-ne5 [aru [i grnar 3a.;yl imasdov;yan1

 

       Aniga a,qarhi meg /a3ren mivsu gu s’-e ir 0covdnyru yv ir paryrarov;yamp gu qname poloru1

       Yridasartov;yans 0ryren isg siryxi ov ‘nd-yci za3n5 ovzyxi za3n in/i hars ovnynal5 anor cy.yxgov;yan xangaxi1

       Aniga ir aznovagan /acovmu gu ‘a-avore5 orowhydyv Asdov/o3 gyankin ha.ortagix e yv diyzyrki Deru siryx za3n1

            Artaryv aniga qorhrtagix e Asdov/o3 imasdov;yan yv ir undrov;yamp masnagix e anor cor/yrovn1

 

 

Zakaria Marcarei cirken (14.16-21)

            A3n adyn5 Yrovsa.emi wra3 ar,ava/ polor azcyrov mnaxortnyru darove dari Yrovsa.em bidi can yrgrbacylov :acavorin5 amynagal Der Asdov/o35 yv Da.avaraharax d0nu gadarylov1

       A3n =o.owovrtu or myr=e Yrovsa.em cal yrgrbacylov ;acavorin5 amynagal Der Asdov/o35 aniga an2ryv bidi [ovnyna3 ir yrgrin wra31

       Y;e Ycibdosi =o.owovrtu [ylle ov [ca35 bidi yn;argovi no3n harova/in orow Deru bidi badovhase a3n =o.owovrtnyru oronk Da.avaraharx d0nu gadarylov [yn car1

       Yv badovhasu or ycibdaxinyrovn wra3 bidi ca3` bidi nayv polor a3n =o.owovrtnyrovn wra3 oronk Da.avaraharax d0nu gadarylov [yn car1

       A3n 0ru no3nisg 2iyrov san2in wra3 crova/ bidi ulla37

       Diro] hamar srpacor/ova/7 Asdov/o3 dan ga;sanyrn isg sovrp bidi hamarovin zohasy.anin wra3 trova/ da,dyrovn nman5 ov Yrovsa.emi yv Hreasdani me] cdnovo. amen ga;sa3 amynagal Diro] anovnow noviracor/ova/ bidi ulla37 a3nbes or polor anonk or zoh madovxanylov gov can` bidi a-nyn zanonk yv anonx me] y’yn irynx mada.u1

       Yv a3n 0ru Asdov/o3 dan me] oyve qaja-ort bidi [cdnovi1

 

#owhannes A-akyali Unthanragan A-a]in Namagen (1.1-7)

            Mynk lsyxink5 myr a[kyrow dysank yv myr 2y-kyrow ,0,a’yxink Ortin5 panu5 or sgizpen isg gyanki sdy./i[n er1 Aniga no3ninkn gyankn er or 3a3dnovyxav1 Mynk dysank yv gu wga3ynk5 2yzi badmylow anor masin5 a3sinkn 3avidynagan gyankin masin5 or H0ru hyd er yv a3=m myzi 3a3dnovyxav1 In[ or dysank ov lsyxink gu badmynk 2yzi5 orbeszi tovk al masnagix ta-nak a3n ha.ortagxov;yan or mynk ovnink H0ru yv anor Ortvo3n #isovs Krisdosi hyd5 yv 2yr ovraqov;ivnu gadaryal ulla31 Aha ;e in[ov gu crynk 2yzi a3s namagu1

       Badcamu or irme lsyxink yv 2yzi gu ‘oqanxynk5 sa e` ;e Asdova/ lo3s e5 pnav qavar [ga3 anor me]1 Art5 y;e usynk ha.ortagix ynk irynyv mivs go.me ,arovnagynk qavari me] abril5 gu sdynk aha yv j,mardov;yan tem gu cor/ynk1 Isg y;e Asdov/o3 lo3sin me[ kalynk5 in[bes ink lo3si me] e5 a3n adyn j,mardabes ha.ortagix g\ullank irarov5 yv ir Ortvo3n #isovsi arivnu gu srpe myz amen my.ke1

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd Mad;eosi ( 16.13-17.13)

            Yrp #isovs “ilibbosi ga-ovxa/ gysaria3i go.myru ygav5 ir a,agyrdnyrovn harxovx7 8Martig I|n[ g\usyn martov Ortiin masin5 o|w ym ys91 Anonk badasqanyxin7 8 Omank kyz #owhannes Mgrdi[u gu gar/yn5 omank` Y.ia marcaren5 isg ovri,nyr Yrymian gam marcarenern megu91 #isovs harxovx anonx7 8Isg to4vk ow gu gar/ek zis91 Siman Bydros badasqanyx7 8Tovn Krisdosn ys5 gyntani Asdov/o3 Ortin91 #isovs usav anor7 8Yrani~ kyzi Simon5 #ownani orti5 orowhydyv adiga kyzi 3a3dno.u mart mu [er5 a3l im Ha3rs or yrginki me] e1 Kyzi Bydros45 a3sinkn =a3- go[yxi5 yv a3t =a3-in wra3 bidi ,inym im ygy.yxis5 zor mahn isg bidi [garyna3 3a.;aharyl1 Kyzi bidi dam yrginki arka3ov;yan panalinyru5 yv in[ or gabys yrgri wra3` gabova/ bidi ulla3 yrginki me] yv  in[ or ar2agys yrgri wra3` ar2agova/ bidi ulla3 yrginki me]91 Aba #isovs  qsdiv badoviryx ir a,agyrdnyrovn5 or oyve megovn [usyn ;e inkn e Krisdosu1

       A3s tebken ydk5 #isovs sgsav 3a3dnyl ir a,agyrdnyrovn5 ;e bedk e or ink Yrovsa.em yr;a35 ovr ,ad bidi [ar[arovi kahana3abydnyren5 )renki ovsovxi[nyren yv yrexnyren7 zink no3nisg bidi sbannyn yv saga3n ink yrrort 0ru 3arov;ivn bidi a-ne1

       Asor wra3 Bydros zink meg go.m darav yv sgsav haga-agylow wijil7 8Kav lixi5 De4r5 a3tbisi pan ;o. [badahi kyzi91 #isovs Bydrosi ta-nalow usav7 8Ydis cna5 sadana435 tovn arcylk ys in/i5 orowhydyv Asdov/o3 /raciru [e or gu qorhis5 a3l martox mdahocov;ivnu g\arda3a3dys91

       Aba #isovs ir a,agyrdnyrovn usav7 8Y;e megu ovzi in/I hydyvil` ;o. ovrana3 ir an2u5 a-ne ir qa[u yv ydyves ca31 Orowhydyv ow or ovzi ir an2u ‘rgyl` bidi gorsnxne za3n5 yv ow or in/i hamar gorsnxne ir an2u` bidi cdne za3n1 I|n[ 0covd5 yrp megu ampo.] a,qarhu ,ahi5 pa3x ir gyanku gorsnxne5 orowhydyv oyve panow [I grnar ir gyanku yd a-nyl1 Artaryv5 yrp martov Ortin ca3 ir H0r ‘a-kow ir hry,dagnyrovn hyd5 ivrakan[ivrin ir cor/yrovn hama2a3n hadovxovm bidi gadare1 Wsdah y.ek5 or hos cdnovo.nyren  omank bidi [my-nin` min[yv dysnyn martov Ortin or gov ca3 ir ;acavorov;yamp91

       Wyx 0r ydk5 #isovs ir hyd a-av Bydrosu5 #agopos yv #owhannes y.pa3rnyru yv zanonk par2r ly- mu hanyx5 ovr a-an2in ein1 Hon a3labyrbyxav anonx timax7 ir temku aryvov nman lovsavor tar2av yv hacovsdnyru lo3si nman jyrmag y.an1 Yv aha yryvyxan Mowsesn ov Y.ian5 oronk gu q0sein #isovsi hyd5 Bydros usav #iovsi7 8De4r5 I~n[ lav e hos7 y;e g\ovzys yryk wrannyr ,inynk5 megu kyzi5 megu Mowsesi yv mivsu Y.ia3I hamar91 Min[ Bydros gu q0ser5 aha lovsavor amb mu /a/gyx zirynk7 ambin me]en 2a3n mu lsovyxav or g\user7 8A3s e im siryli Ortis or havnyxa37 anor mdig urek91 Yrp a,agyrdnyru lsyxin asiga5 sarsa’ahar` yrysi wra3 cydin ingan1 #isovs m0dynalow` tbav anonx yv usav7 8Odki4 ylek5 mi4 waqnak91 A,agyrdnyru irynx a[kyru wyr par2raxovxin yv #isovse zad mart [dysan1

       Yv min[ ly-nen war g\in]nein5 #isovs badoviryx anonx5 usylow7 8Min[yv or martov Ortin my-ylnyen 3arov;ivn [a-ne5 2yr dysa/u oyve megovn mi4 badmek91 A3n adyn a,agyrdnyru harxovxin #isovsi7 8Haba in[o|v )renki ovsovxi[nyru g\usyn ;e naq Y.ian bedk e ca391 #isovs badasqanyx7 8Ji4,t e5 Y.ian naq calow` bidi badrasde amen in[7 pa3x cidxek or Y.ian arten isg yga/ e5 saga3n martig za3n [jan[xan yv anor hyd warovyxan in[bes or ovzyxin1 No3nbes al martov Ortin bidi [ar[arovi anonx go.me91 A3n adyn a,agyrdnyru hasgxan ;e #owhannes Mgrdi[i masin gu q0ser an1

 

 


#ovlis 2001
G Y Y { H O <
 1  2  3  4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001