Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5 #ovlis 16, 2001
A7 0r bahox Wartawa-i

H-owm711.25-36

Mad;714.22-36

 

#isovs gu kale ]ovrin wra3en

 

       Aba #isovs anmi]abes sdibyx or a,agyrdnyru navag yllyn yv irme a-a] yr;an lijin mivs go.mu5 min[yv or ink =o.owovrtu ar2age1

       +o.owovrtu ar2agyle ydk5 #isovs a-an2inu ly- par2raxav a.0;ylov1 Yrp yrygo3 y.av5 #isovs hon minag er5 min[ navagu xamaken pavagan hy-ov` alygo/ov;yan me] er5 orowhydyv howu irynx timaxen gu ‘[er1 Ci,yrovan [orrort bahovn5 #isovs lijin wra3en kalylow a,agyrdnyrovn kow ygav1 Anonk yrp dysan or ]ovrin wra3en gu kaler` sarsa’yxan yv usin7

       6 Ovrovagan mun e1

       Ov waqen sgsan bo-al1

       #isovs anmi]abes q0syxav anonx hyd yv usav7

       6 Ka4] y.ek5 ys ym5 mi4 waqnak1

       Bydros usav7

       6 De4r5 y;e tovn yv` hrama3e or ]ovryrovn wra3en kalylow kowt cam1

       #isovs usav7

       6 Ygo4vr1

       Bydros navagen I]av yv ]ovryrovn wra3e kalylow sgsav yr;al #isovsi1 Pa3x dysnylow howin sasdgov;ivnu` waqxav5 yv yrp sgsav ung.mil5 8Der5 azade4 zis9 bo-ax1 #isovs anmi]abes 2y-u yrgarylow p-nyx za3n yv usav7

       6 :yrahava4d5 in[o4v gasga/yxar1

       Yv yrp navag par2raxan5 howu tatryxav1 Navagin me] cdnovo. A,agydrnyru yrgrbacyxin #isovsi yv usin7

       6 Isgabes tovn Asdov/o3 Ortin ys1

       Aba anxnylow timaxi go.mu5 xamak ylan Cynnysare;1 Dy.axinyru jan[xan zink5 yv ampo.] cava-in me] mart .rgyxin ov polor hivantnyru #isovsi pyrin yv g4a.a[ein or cone ;o3l da3 hivantnyrovn or ir hacovsdi k.anxkin tb[in1 Yv anonk or tban` p=,govyxan1  


#ovlis 2001
G Y Y { H O <
 1  2  3  4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001