Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 #ovlis 15, 2001

HOCYCALOVSDEN YDK WYXYRORT GIRAGIN

PARYGYNTAN WARTAWA_I

Ysa3i Marcarei Cirken ( 3.1-11 )

       Ahavaasig5 Yrgnavor Z0rkyrov Deru

                Hreasdann ov Yrovsa.emu bidi zrge

       Irynx z0rov;ivnu y.o. nyxovgnyren5

       Haxi yv ]ovri ampo.] ba,aren1

       Al bidi [ovnynan o4[ 3a.; gdrij ov badyrazmig5

       O4[ tadavor ov marcare5 o4[ cov,ag ov yrex5

       O4[ 3isnabyd ov hianali qorhrtadov5

       O4[ imasdovn jardarabyd yv o4[ al jarbig gaqart1

       Ty-ahas badaninyr i,qan bidi garcym anonx wra3

       Yv kmaha3jo3ku bidi ulla3 anonx i,qo.u1

       Martig irarov bidi i3nan5

       Yridasartu arhamarhankow bidi unttimaq0se /yrin

       Yv c-yhigu` aznovaganin1

       A3n adyn amen megu ir y.pa3ru

       Gam h0ru undanikin meg antamu bidi p-ne yv use7

       “Tovn badmovjan ovnis5 ygovr myr i,qanu y.ir

yv myr ovdyliku tovn ha3;a3;e”1

isg aniga bidi badasqane7

“Ys 2yzi 0cdagar [ym grnar ullal5

orowhydyv o4[ ovdylik ovnim dovns5 o4[ hacnylik5

a3s =o.owovrtin i,qan [ym ullar”1

Yrovsa.emu lkovyxav yv Hreasdanu gor/anyxav5

Orowhydyv irynx pnagi[nyru an0renov;ivn q0syxan

Yv Diro] haga-ag cor/yxin1

Ovsdi irynx ‘a-ku nsymaxav5

Irynx yrysen am0;u wyrxovyxav5

Sotomaxinyrovn bes irynx my.kyrow bar/yxan5 a-anx /a/gylov1

Wa~3 irynx7 irynk irynx clqovn [arik pyrin1

Artarin usek` ;e pari e ir wyr]u5

Orowhydyv ir cor/yrovn bdov.u bidi wa3yle1

Pa3x wa~3 an0renin5 [ar bidi ulla3 anor wyr]u5

Orowhydyv ir cor/a/ [ariknyru irynx bidi ta-nan1

 

 

 

B0.os A-akyali Go.me H-oma3yxinyrovn Crova/ Namagen ( 11.13-24 )

       @yzi` hy;anosnyrovt g\usym7 hy;anosnyrov a-akyal ullalov im ba,d0nows gu bar/ynam5 mda/ylow or ;yryvs a3s 2yvow azcagixnyrovs naqan2u crc-ym yv 3a]o.im anonxme omank ‘gryl1 Orowhydyv5 y;e Asdova/ zanonk myr=yx orbeszi hy;anos a,qarhu ha,dyxne iryn hyd5 gu n,anage ;e yrp wyrsdin untovni zanonk` my-ylnyrov 3arov;ivnu dy.i bidi ovnyna31

       :e asdova/ wyrsdin bidi untovni zanonk` 3sdag e5 orowhydyv yrp pyrkin yraqa3riku Asdov/o3 un/a3ova/ e5 gu n,anage ;e ampo.]u Asdov/o3 un/a3ova/ e7 no3nbes5 y;e /a-in armadnyru Asdov/o3 novirova/ yn5 gu n,anage ;e jiv.yrn al Asdov/o3 novirova/ yn1 Ji,t e or a3t jiv.yren omank dy. badovasdovyxar yv a3t 2i;yniin armadnyren ygo. Harovsd avi, umbyxir1 Pa3x mi4 mo-nar or tov4n armadnyrovn wra3 hasdadova/ yv yv o4[ ;e armadnyru kov wrat1 Hima bidi usys7 “Asdova/ a3t jiv.yru gdryx zi4s badrasdylov hamar”1 Irav e7 anonk hryanyru garovyxan` orowhydyv [havadacin5 yv tovn` hy;anost5 havadalovt hamar armadin wra3 hasdadovyxar7 pa3x mi4 hbardanar5 a3l waqxi4r5 ;yryvs kyzi yrpyk [qna3e1 Dy4s ;e o4rkan pari e Asdva/ yv qisd mia=amanag1 Qisd e havadki me] gor/ana/nyrovn hanteb yv pari kyzi hanteb5 ba3manav or ,arovnagys anor parov;yan ar=ani mnal7 a3labes to4vn al bidi gdrovis1 No3nbes al5 y;e hryanyru ;o.ovn irynx anhavadov;ivnu5 grgin  bidi badovasdovin armadin wra35 orowhydyv Asdova/ grna3 zanonk wyrsdin badovasdyl1 Y;e tovn5 or isgaganin me] wa3ri 2i;yni myn eir5 gdrovyxar yv badovasdovyxar undani 2i;yniin wra3 or kov povnt [er5 o4rkan avyli tivrov;yamp bidi badovsdovin no3n a3t 2i;yniin pnagan jiv.yru1

 #isovs Krisdosi Avydaranen Usd Mad;eosi ( 14.13-21 )

            Yrp #isovs #owhannesi clqadovmu lsyx5 navagow mygnyxav a3tdy.en yv a-an2in cnax ama3i wa3r mu1 <r]ani ka.aknyrovn pnagi[nyru lsylow asiga5 kalylow hydyvyxan iryn1 Yrp #isovs navagen tovrs ylav5 dysav my/ pazmov;ivnu5 c;ax anonx wra3 yv hivantnyru p=,gyx1

       Yrygo3yan5 ir a,agyrdnyru iryn m0dyxan yv usin7 8 Ama3i dy. ynk yv =amanagn al ov, e7 ar2age4 =o.owovrtu5 orbeszi yr;an ,r]aga3 civ.yru irynx hamar ovdylik cnylov91 #isovs usav7 8 In[ov| irynk yr;an1 To4vk dovek anonx ovdyliku91 Anonk usin #isovsi7 8 Hos cry;e o[in[ ovnink5 paxi hinc haxe yv yrgov 2ovge91 #isovs usav7 8 ho4s pyrek adonk91 yv hrama3yx or =o.owovrtu nsdyxnyn qodin wra31 Aba a-av hinc haxu yv yrgov 2ovgu5 ‘a-k dovav Asdov/o35 0rhnyx5 gdryx haxyru yv dovav a,agyrdnyrovn5 oronk pa,qyxin =o.owovrtin1 Polorn al gyran ov g,daxan7 yv a,agyrdnyru avylxa/ gdornyru havakylow` dasnyrgov saga- lyxovxin1 Isg ovdo.nyrovn ;ivu ,ovr] hinc hazar er5 ginyrn ov manovgnyru [ha,ova/1

 


#ovlis 2001
G Y Y { H O <
 1  2  3  4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001