Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
{oryk,ap;i5 #ovlis 11, 2001
Bahk1 

H-owm710.5-17

Mad;713.31-42

 

Mananyqi hadigin 0rinagu

 

       #isovs ovri, a-ag mun al q0syxav anonx ov usav7

       6 Yrginki arka3ov;ivnu gu nmani mananyqi hadigin or mart mu

a-nylow gu xane ir ardin me]1 Aniga syrmyren amynen ‘okrn e5 pa3x yrp aji` polor dovngyren avyli my/ g4ulla3 yv /a- gu ta-na35 a3nbes or yrginki ;-[ovnnyru gov can yv po3n gu tnyn anor jiv.yrovn me]1

 

       :;qmorin 0rinagu

 

       #isovs ovri, 0rinag mun al dovav anonx yv usav7

       6 Yrginki arka3ov;ivnu gu nmani a3n ;;qmorin or gin mu a-nylow` barg mu alivri hyd qa-nyx5 min[yv or ampo.] qmoru ;;ovyxav1

       #isovs =o.owovrtin a-agnyrow q0sylow5 a3s poloru anonx gu sorwyxner1 A-anx a-agi o[in[ gu q0ser 5 orbeszi iraganana3 in[ or Deru g4use marcarein pyrnow7 8A-agnyrow bidi q0sim anonx yv bidi 3a3dnym in[ or /a/ovg mnaxa/ er a,qarhi sgizmen I wyr91

 

            Oromin a-agin mygnov;ivnu

 

       Aba #isovs 2cyx =o.owovrtu yv dovn ygav1 Ir a,agydnyru m0dyxan iryn yv usin7

       6 paxadre4 myzi ardin me] xanova/ oromnyrovn a-agu1

       #isovs badasqanyx7

       6 Lav syrmyr xano.u Martov Ortin e5 yv ardu a,qarhn e1 Lav syrmyru a3n martign yn5 oronk arka3ov;yan hydyvortnyrn yn5 isg oromu` anonk oronk [arin hydyvortnyrn yn1 :,namin or xanyx oromu` Sadanna e5 hov2ku a,qarhi waqjann e yv hn2ovornyru hry,dagnryn yn1 Art5 in[bes or oromu gu havakyn yv gragin me] g4a3ryn5 a3tbes al bidi badahi a,qarhi waqjanin1 A3sinkn Martov Ortin ir hry,dagnyru bidi .rge` oronk ir arka3ov;ynen bidi havakyn polor anonk or ca3;ag.ov;yan badja- g4ullan y [arik gu cor/yn5 ov zanonk bidi nydyn poxawa- hnoxin me]5 ovr bidi lan ov grjdyn irynx ag-anyru1

 


#ovlis 2001
G Y Y { H O <
 1  2  3  4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001