Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 #ovlis 8, 2001
HOCYCALOVSDEN YDK HINCYRORT GIRAGI

Ysa3i Marcarei cirken ( 2.5-11 )

            Yv art5 o4w dovn #agopi5 ygek Diro] lo3sowu kalynk1 Orowhydyv aha Deru lkyx ir =o.owovrtu5 #agopi dovnu1 Kani or anonk '.,daxinyrovn bes irynx yrgiru gaqartnyrow lyxovxin a-a]ovan nman5 yv 0dar amovsnov;ivnnyrow qa-na/in zavagnyr /nan1 Irynx yrgiru osgiow ov ar/a;ow lyxovyxav5 ;iv [ovnin irynx can2yru5 irynx yrgiru 2iyrow lyxovyxav5 ha,iv [ovnin irynx -azmaga-kyru1 Yrgiru 2y-acor/ car,yli [asdova/nyrow lyxovyxav7 g\yrgrbacyn a-arganyrov zors irynx madnyrow ,inyxin1

       Novasdaxav mart arara/u5 o~rkan sdornaxav martu7 mi4 nyryr anonx5 De~r1

       Art5 caxek =a3-yrovn dag /a/govyxek gam abasdanarannyru mdek5 Diro] ahargov nyrga3ov;ynen yv anor ‘a-avor z0rov;ynen ‘aq[ylov hamar5 yrpor aniga ca3 yrgiru harova/ylov1

       Orowhydyv hima Deru ir par2ovnken gu na3i martox qy.jov;yan wra37 Pa3x a3n 0ru martox ampardavanov;ivnu bidi qonarhi yv mia3n Deru i4nk bidi par2rana31

 

 

B0.os A-akyali Go.me H-oma3yxinyrovn Crova/ Namagen ( 9.30-10.4 )

            Hy;anosnyru5 oronk Asdov/o3 artarov;yan [ein hydyvyr` artaraxan5 orowhydyv Krisdosi hacadaxin5 min[ty- Isra3eli =o.owovrtu [artaraxav Mowsesi )renkin mi]oxav5 or arova/ er martigu artaraxnylov hamar1 In[o|v1 Orowhydyv [havadax Krisdosi5 yv gu gar/er ;e )renkin cor/atrov;yamp bidi artarana31 Adiga isg badja- y.av or clorin “ca3;ag.ov;yan a-i; hantisaxo. kar”in wra35 a3sinkn Krisdosi5 orovn hamar marcareov;yan me] crova/ e5

       “Aha ys Sioni me] gu tnym kar mu

or clorovmi a-i; bidi ulla35

+a3- mu` or ca3;ag.ov;yan a-i; bidi hantisana31

Pa3x anor havadaxo.u 3ovsaqap bidi [ulla3”1

Y.pa3rnyr5 srdanx gu ma.;ym yv g\a.0;ym or Asdova/ ‘rge isra3elaxinyru5 orowhydyv grnam irynx masin wga3yl ;e Asdov/o3 hanteb naqan2aqntir yn7 mia3n ;e a3t naqan2aqntrov;ivnu himnova/ [e4 Asdov/o3 j,marid /an0;ov;yan wra31 Anonk [hasgxan5 ;e Asdova/ i|n[ 2yvow g\ovzer artaraxnyl martigu. Artaranalov irynx hasgxa/ 2yvin ga-a[yxan yv ovsdi [untovnyxin Asdov/o3 artarov;yan ov.in1 Min[ty- Krisdosow )renku ir avardin hasa/ e yv mia3n Krisdosi havadaxo.u g\artarana31

 

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd Mad;eosi ( 13.24-30 )

            #isovs ovri, a-ag mun al q0syxav anonx yv usav7

       8Mart mu lav syrmyr xanyx ir ardin me]5 Ci,yr mu5 yrp amen mart knaxa/ er5 anor ;,namin ygav5 orom xanyx xorynin me] yv cnax1 Yrp syrmyru ajyxan yv sgsan hasg gazmyl5 a3n adyn oromn al yryvxav1 Dandiro] /a-anyru ygan yv usin anor7 “De4r5 tovn mia3n lav syrmyr [xanyxi|r ardit me]7 ovrge| haba oromu”1 An badasqanyx7 “Asiga ;,namii cor/ e”1 ?a-anyru usin7 ”G\ovzy|s or yr;ank yv oromu ka.ynk”1 “O4[56 badasqanyx deru56 orowhydyv oromu ka.a/ adyn grna3 ullal or xorynn al miasin armadaqil unek1 @cyxek or yrgovkn al miasin ajin min[yv hovn2ki =amanag5 yrp hn2ovornyrovn g\usym or naq oromu ka.yn5 qovr2yr gazmyn a3rylov hamar5 yv aba ka.yn xorynu yv amparyn ,dymarannyrovs me]”1

       8Ahavasig ji,t asor gu nmani yrginki arka3ov;ivnu91

 

 


#ovlis 2001
G Y Y { H O <
 1  2  3  4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001