Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5Hogdympyr 14, 2001
QA{WYRAXEN  YDK Y7 GIRAGI

 

Ysa3i Marcarei Cirken (19.1-11)

            Aha Deru ;y;yvacnax ambi wra3 nsda/ Ycibdos bidi ca31 Anor timax Ycibdosi gov-kyru bidi to.an5 ycibdaxinyrov sirdu bidi hali1

       Ycibdaxinyru ycibdaxinyrovn tem bidi yllyn5 y.pa3ru y.p0r tem bidi badyrazmi yv ungyru` ir ungyro] tem5 ka.aku ka.aki tem yv ;acavornyru ;acavornyrov tem1

       Ycibdaxinyr irynx hocygan gorowu bidi gorsnxnyn5 orowhydyv anonx /racra/nyru bidi qa-nym5 ovsdi anonk qorhovrt bidi ovzyn irynx asdova/nyren ov gov-kyren5 ocyharxnyren ov whovgnyren1

       Qsdasird deryrov 2y-ku bidi madnym zirynk5 ancov; ;acavornyr bidi diryn anonx56 g\use Yrgna3in Z0rkyrov Deru1

       Ycibdaxinyr cyda’nya3 ]rago3dyren bidi qmyn irynx ]ovru5 orowhydyv ny.osu bidi novazi ov xamki1

       Ny.osen paxova/ a-ovnyru bidi jahjanan yv ampo.] cydu bidi xamki7 polor marcacydinnyru5 y.ecnovdnyrn ov brdovi ,ampovdnyru yv mamov-ow badova/ marcacydinnyru bidi [ornan1

       Ny.osi ,ovr]u aja/ e amen gana[ov;ivn5 yv cydyzrin m,agova/ polor ardyru qor,agahar bidi [ornan1

       Ny.osi 2gnorsnyrn ov polor gar;ungexnyru bidi drdmin ov hy/yn5 xanxortnyrn ov ov-ganavornyru sovc bidi unyn1

       Nrpahivs gdavacor/nyrn ov pyhyz cor/o.nyru bidi anjrgin5 polor warbyd arhysdavornyru yv cary]racor/nyru bidi drdmin yv 3ovsalkovin1

       Artaryv 3imar yn Da3anisi I,qannyru5 ‘aravonin imasdovn go[ova/ qorhtagannyru5 oronk 3imar qorhovrtnyr gov dan1

 

 

B0.os A-akyali Go.me Ca.adaxinyrovn Crova/ Namagen (2.1-10)

            A3novhydyv5 dasnu[ors dari ydk grgin Yrovsa.em caxi Pa-napasin hyd5 Didosn al miasin a-nylow1 Caxi5 orowhydyv Asdova/ 3a3dnyx or yr;am1 A3ndy. Yrovsa.emi ygy.yxiin zygo3x dovi hy;anosnyrovn me] gadara/ karozov;yans masin1 A-an2napar zygo3x dovi nayv ygy.yxvo3 .ygawarnyrovn5 orbeszi im ov..ov;yans masin irynx havanov;ivnu ovnynam5yv zovr dy. a,qada/ [ullam yv [a,qadim1 Anonk pnav [sdibyxin or ;l’adovi in/I ungyraxo. Didosu5 or hy;anosov;yne gov car1 :l’adov;ivn bahan]o.nyru kani mu gy./ krisdonyanyr ein5 oronk havadazyalnyrov ,arkyrovn me] sbrta/ ein` #isovs Krisdosow myr ovnyxa/ azadov;ivnu lrdysylov yv myz Mowsisagan 0renknyrov /a-a3ov;yan me] bahylov hamar1 Pa3x wa3rgyan mu isg dy.i [dovink anonx5 orbeszi wsdah ullak ;e j,marid er in[ or 2yzi karozyxink1

       Calow anonx oronk ygy.yxvo3 .ygawarnyru gu hamarovein5 in/I hamar pnav garyvorov;ivn [ovni ;e anxyalin I4n[ y.a/ yn anonk1 Asdova/ martox mi]yv qdrov;ivn [I tnyr1 Art5 .ygawar hamarova/ a3t a-a6 kyalnyru oyve nor pan [usin in/i a3t masin1 Unthaga-agu5 yrp dysan ;e Asdova/ in/i wsdaha/ e hy;anosnyrov karozov;ivnu5 in[bes Bydrosi 3an2na/ e hryanyrov karozov;ivnu6 orowhydyv Asdova/ in[bes Bydrosi a6 -akylov;ivnu 3a]o.xovx hryanyrovn me]5 no3bes al im a-akylov;ivns 3a]o.xovx hy;anosnyrovn me]65 a3n adyn #agopos5 Gy’as yv #owhannes5 oronk ygy.yxvo3 sivnyru gu hamarovein5 jan[xan Asdov/me in/I drova/ ,norhku5 im yv Pa-napasi 2y-ku ;0;ovylow havanov;ivn dovin or mynk hy;anosnyrovn me] a,qadink5 isg irynk` hryanyrovn1 Mia3n qntryxin or Yrovsa.emi a.kadnyrovn 0cnyl [mo-nank7 pan mu5 orovn hamar ys srdanx a,qadyxa31

 

 

 

#isovs Krisdosi Avydaranen Usd Margosi (12.35-44)

       #isovs dajarin me] ovsovxanylov un;axkin harxovx =o.owovrtin7 8)renki ovsovxi[nyru I|n[bes grnan usyl ;e Krisdos5 qosdaxova/ “rgi[u5 Tavi;I syrovnten e5 yrp Tavi; ink Sovro Hociow nyr,n[ova/ g\use7

       Deru usav im Diro]s76

a] go.ms nsde5

min[yv ;,naminyrt odkyrovt dag tnym

orbes badovantan1

8Y;e Tavi; za3n Der gu go[e5 in[be|s ovrymn Krisdos anor ortin e91

+o.owovrtu hajo3kow mdig g\uner #isovsi 0r ir ovsovxovmnyru ,arovnagylow g\user7 8Zco43, y.ek 0renki ovsovxi[nyren oronk gu siryn ‘a-avor zcysdnyrow ,r]il5 hrabaragnyrov wra3 martoxme 3arcalir paryvnyr untovnil5 =o.owarannyrov me] a-a]in a;o-nyru cravyl yv un;riknyrov un;axkin` badovo3 dy.yru1 Meg go.me a3rinyrovn dovnyru anonx 2y-ken gu 3a’,dagyn5 isg mivs go.me gy./avorov;yamp irynx a.0;ku g\yrgaryn1 Asor hamar avyli qisd tadabardov;ivn bidi untovnin91

#isovs gyxa/ er dajari can2anagin m0d yv gu tider =o.owovrtu5 or tram gu nyder can2anagin me]1 <ad mu harovsdnyr my/ covmarnyr nydyxin1 A.kad a3ri mun al ygav yv nydyx yrgov lovma35 or hinc tahygan g\une1 #isovs m0du gan[yx ir a,agyrdnyru yv usav anonx7 8Wsda4h cidxek5 or a3s ;,ova- a3rin poloren ,ad tram nydy/ y.av can2anagin me]5 orowhydyv mivsnyru irynx avylort covmarnyren nydyxin5 min[ an` haga-ag [kavor ullalovn` in[ or ovner nydyx5 ir ampo.] abrovsdu91


Hogdympyr 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001