Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5#ovnovar 30, 2001
Srpox Yrgodasan Marcareixn` Owsya35 Amowsa35 Mikia35 #owylya35 Aptiov5 Navovma35 Ampagovma35 3osnanov5 So'onya35 Ancya3` Zakarya3 yv Ma.akya31

Ows7 !)7 !!6!2

Amows7 %7 !)6!$

Mik7 &7&6(

#owl7 27!26!#

Apt7 !7 2)62!

#own $72

Navm7 !7&6(

Amp7 !7 !63

So'7 !7&6*

Anc7 27 &6!)

Zak7 &7(6!3

Ma.7 !7$6^

H-owm7 !!7 26%

8Asdova/ [myr=yx ir =o.owovrtu9 zor sgizpen undryx1 Gam [e|k cidyr i4n[ g\use Sovrp cirku Y.ia3i masin ;e i4n[bes Y.ia Isra3elu g4ampasdaner Asdov/o3 a-]yv usylow7 8De4r5 marcarenyrt godoryxin5 zohasy.annyrt gor/anyxin7 mia3n ys mnaxi5 yv zis al g4ovzyn sbannyl91 Pa3x i|n[ gu badasqane iryn Asdova/7 8In/i hamar y0;u hazar mart bahyxi56 g4use56 oronk Paha.in yrgrbacov;ivn [urin91 Nyrga3 =amanagin no3nbes Asdova/ ir ,norhkin ipryv arda3a3dov;ivn` ir undov;yamp mnaxort mu bahyx1

>ovg7 !#7 #!6#%

#isovsi seru Yrovsa.emu hanteb

No3n =amovn` "arisyxinyren omank m0dyxan #isovsi yv usin7

6 Yl yv cna4 a3sdy.en orowhydyv Hyrowtes kyz sbannyl g4ovze1

#isovs badasqanyx7

6 Caxek yv a3t a.ovesin usek7 8 Ahavasig [ar ocinyr gu hanym5 p=,gov;ivnnyr gu gadarym a3s0r ov wa.u yv yrrort 0rn al cor/s bidi wyr]axnym91 A3sovhantyr25 bedk e or a3s0r5 wa.u yv mivs 0r cor/s ,arovnagym5 orowhydyv garyli [e or marcare mu Yrovsa.emen tovrs sbannovi1

Yrovsa.e~m5 Yrovsa.e~m5 tovn or marcarenyru gu sbanneir yv gu kargo/eir Asdov/me kyzi .rgova/ barcamapyrnyru7 kani~ ancam ovzyxi ortinyrt havakyl5 in[bes havu ir 2acyru gu havake ;yvyrovn dag7 pa3x to4vk5 Yrovsa.emi4 pnagi[nyr5 [ovzyxik1 Aha 8bidi lkovi 2yr Dovnu91 Ov g4usym 2yzi5 ;e a3lyvs zis bidi [dysnek` min[yv or usek7 8)rhnyal ulla3 an` or gov ca3 Diro] anovnow91#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001