Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5#ovnovar 29, 2001
Srpox Magapa3yxvoxn` Y.iazarov Kahana3in yv <amovnya3 yv y0;n ortvox norin1

A-ag7 2(7 26&

P7 Magp7 ^7 !*6&7$2

Ypr7 !!7#26$)

Al i4n[ ,arovnagym7 =amanags [i pavyr or badmym Ceteoni5 Parago5 Samísoni5 #e';a3ei5 Tavi;I ov Samoveli yv mivs marcarenyrovn masin5 oronk irynx havadkow` ;acavornyr bardov;yan madnyxin5 artarov;ivn cor/yxin yv Asdov/o3 qosdovmnyrovn diraxan1 A-iv/nyrov pyrannyru coxyxin5 gragin z0rov;ivnu maryxin5 sovrin pyranen azadyxan1 Irynx dgarov;yan me] Asdov/mow z0raxan5 badyrazmi me] anbardyli tar2an yv 0darnyrovn panagnyru ungjyxin1

Havadkow` ginyr dysan irynx my-ylnyrovn 3arov;ivn a-nylu1 <adyr dan]anki dag my-an` myr=ylow azadov;ivnu5 orbeszi lavaco3n gyanki mu hamar 3arov;ivn a-nyn1 Ovri,nyr naqadinknyrov ov /y/yrov yn;argovyxan5 ,.;anyrov ov pandyrov hamu a-in1 Kargo/ovyxan5 s.oxovyxan5 'or2ov;yan madnovyxan5 sovrow sbannovyxan5 o[qari gam a3/I mor;ow /a/gova/ ,r]yxan5 zrgank5 hala/ank ov [ar[arank grylow5 ;a'a-agan abrylow anabadnyrov me] gam ly-nyrov wra35 kara3rnyrov gam qo-o[nyrov me]1 Artaryv a,qarhu ar=ani [er a3t martox1

Asonk poloru irynx havadkow wga3ova/ ullalow hantyr2` [sdaxan Asdov/o3 qosdovmu7 orowhydyv Asdova/ myzi hamar avyli lav pan mu naqadysa/ ullalow` [ovzyx or anonk qosdovmin iraganaxman hasnin a-anx myzi1

Mad;7 %7!&62)

)renki j,marid ovsovxovmu

6 Mi4 gar/ek ;e yga3 Mowsesi )renku gam marcarenyrov ovsovxovmnyru ]n]ylov7 [yga3 ]n]ylov5 a3l ampo.]axnylov1 Hasdad cidxek or polor )renkn ov marcareov;ivnnyru ged a- ged bidi iragananan` a-anx pa- mu isg tovrs 2cylov5 min[yv ca3 a3n 0ru5 yrp a3s yrginkn ov yrgiru bidi anxnin1 Ow or amyna'okr badovirann isg zanx une yv ovri,nyrovn al a3tbes sorwyxne5 yrginki arka3ov;yan me] 3ydinu bidi ngadovi1 Isg ow or cor/atre badovirannyru yv ovsovxane5 my/ bidi ulla3 yrginki arka3ov;yan me]1 G4usym 2yzi5 y;e Asdov/o3 badovirannyrovn ngadmamp 2yr havadarmov;ivnu "arisyxinyrovn yv )renki ovsovxi[nyrovn ovnyxa/ havadarmov;enen avyli [ulla3` bidi [mdnek yrginki arka3ov;ivnu1
#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001