Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5#ovnovar 28, 2001
Anovanago[ov;yne ydk Yrrort Giragi

Ysa3i Marcarei cirken (62:1-12)

Ovsdi bidi [l-ym5 Sioni siro3n5 antatar bidi a,qadim Yrovsa.emi hamar5 min[yv or anor artarov;ivnu /aci lo3si bes yv anor 'rgov;ivnu 'a3ladage ]ahi mu bes1

A3n adyn hy;anosnyru bidi dysnyn artarov;ivnt5o~w Yrovsa.em5 polor ;acavornyru bidi dysnyn kov 'a-kt yv kyz bidi gan[yn nor anovnow mu or Deru ink bidi da3 kyzi1

Diro] 2y-kin me] wa3ylov[ bsag mu bidi ullas7 arka3agan ;ac bidi ullas Asdov/o3t 2y-kin me]1

A3lyvs pnav 8Lkova/ Gin9 bidi [go[ovis5 o4[ al yrgirt 8Avyrag9 bidi anovanovi7 a3l ys kyz 8Naqasira/s9 bidi go[ym5 isg yrgirt` 8Pnagova/ <en9 orowhydyv Deru bidi havani kyzi yv yrgirt pnagov;yamp bidi qu-6 novi1

In[bes yridarart mu yv go3s mu nor undanik gu gazmyn5 a3nbes al zavagnyrt kyzi hyd nor undanik bidi gazmyn7 yv in[bes 'ysan harsow g\ovraqana35 a3nbes al Asdova/t kyzmow bidi ovraqana31

O~w Yrovsa.em5 barisbnyrovt wra3 bahabannyr garcyxi oronk antatar ci,yr6xyryg Diro] bidi a.a.agyn1

Mi4 l-ek5 o~w a.0;o.nyr5 hancisd mi4 dak Asdov/o35 min[yv Yrovsa.emu wyragancne yv za3n yrgri bar/anku tar2ne1

Deru hydyvyal yrtovmu urav5 or bidi gadare ir ‘a-kow5 ir z0ravor pazovgow7 8a4l pnav xorynt ;,naminyrovt bidi [dam orbes gyragovr5 0darnyrov zavagnyru bidi [qmyn cinit orovn hamar tovn wasdagyxar7

A3l to4vn bidi hn2ys ov tovn wa3ylys kov pyrkt yv 'a-k das Diro]5 a3cygov;k bidi unys ov tovn qmys cinit srparanis srahnyrovn me]91

Ovsdi tovrs ;o. can pnagi[nyrt5 o~w Yrovsa.em5 orbeszi jampanyru badrasdyn5 ,avi.nyru har;yn yv jampa3 panan wyratar2o. im =o.owovrtis5 makryn jampanyru karyren yv hy;anosnyrovn danin Diro] n,anu7

Orowhydyv aha Deru ir 2a3nu lsyli tar2ovx min[yv a,qarhi /a3ryru5 usylow76 8use4k Yrovsa.emi pnagi[nyrovn76 Aha "rgi[t gov ca3 hydu pyrylow ir ,aha/ =o.owovrtu5 anonk` or ink 'rgyx91

Anonk 8Sovrp +o.owovrt9 bidi go[ovin5 gam 8Diro] "rga/nyru95 isg tovn5 o4w Yrovsa.em5 8Xangali9 bidi go[ovis5bidi go[ovis 8Ka.ak` or Deru [lkyx91

B0.os a-akyali go.me Dimo;eosi crova/ yrgrort namagen (2:15-19)

}ana4 Asdov/o3 a[kin undir ullal5 a3nbisi m,ag mu` or ir cor/yrovn hamar am[nalik pan mu [ovni5 orbes megu` or ov.i. gyrbow g\ovsovxane Asdov/o3 j,marid badcamu1

Hy-o4v gyxir havadki j,mardov;ivnnyru qy.a;ivro. Barab wijapanov;ivnnyre5 oronk hydzhyde martigu Asdov/me hy-axnylov gu /a-a3yn mia3n1

A3tbisi q0skyrov 2ca/ ;o3nu ka.xgy.i bes gu gr/e marts1 A3tbisi qy.a;ivro. Wijasernyr ein Himyneos yv Filydos5

Oronk j,mardov;ynen ,y.yxan yv ,adyrovn havadku kantyxin5 usylow` ;e my-ylnyrov 3arov;ivnu arten dy.i ovnyxa/ e1

Pa3x Asdov/o3 tra/ hasdadovn himu gancovn gu mna31 Anor wra3 crova/ e7 8Deru gu jan[na3 anonk` oronk irn yn95 yv 8Ow or Diro] anovnu gu gre` ;o. hy-ov mna3 anirav cor/yre91

#isovs Krisdosi Avydaranen usd #owhannesi (6:39-47)

Mer Deru #isovs Krisdos g\use

Zis .rgo. H0rs gamkn e` or [gorsnxnym o4[ isg megu polor anonxme` or in/I dovav5 a3l 3arovxanym za3n wyr]in 0ru1

H0rs gamku hydyvyaln e76 Ow or dysne Ortin yv havada3 anor 3avidynagan gyank bidi ovnyna35 yv ys bidi 3arovxanym za3n wyr]in 0ru1

Hryanyru sgsan drdn]al iryn tem5 orowhydyv usa/ er` ;e 8ys ym yrginken i]a/ haxu95

Yv gu harxnein76 A3s martu #owse’i ortin` #isovsu [e|5 orovn ha3rn ov ma3ru gu jan[nank7 in[be|s ovrymn g\use 8Ys yrginken i]a391

#isovs anonx badaswanyx76 gu pave4 tovk 2yzi kr;mn]ek1

Oyve megu [i grnar in/i cal` y;e zis .rgo. Ha3ru za3n in/i [pyre7 yv ys bidi 3arovxanym za3n wyr]in 0ru1

Marcareov;ivnnyrovn me] crova/ e7 8Amen mart Asdov/me sorwa/ bidi ulla391 Ow or H0rmes gu lse yv irme gu sorwi` in/i gov ca31

O[ ok Ha3ru dysa/ e5 paxi ange` or Asdov/me e5 orowhydyv mia3n aniga dysa/ e Ha3ru1

Ov ys g\usym 2yzi5 ;e ow or in/i havada3` 3avidynagan gyank ovni1#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001