Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5#ovnovar 27, 2001
Srpox Ha3rabydaxn4 A;anasi yv Givr.i5 yv Srpo3n Cricori Asdova/apanin1

A-ag7 !!7 26!!

Ysa37 ^!7 36&

Ypr7 !37 &6(

#I,yxe4k 2yr a-a]nortnyru5 oronk Asdov/o3 q0sku pyrin 2yzi1 Na3yxek ;e i4n[bes abryxan yv i4n[bes my-an anonk5 yv 0rinag a-ek anonx havadken1 #isovs Krisdos no43nn e mi,d6 yreg5 a3s0r yv 3avidyan1

Dysag6dysag 0darodi ovsovxovmnyre mi4 darovik1 Lav e or sirdu Asdova/o3 ,norhkow amrabntovi5 kan` ovdyliknyrov yv [ovdyliknyrov wyrapyro. ganonnyrow5 oronx hydyvo.nyru oyve panow [0cdovyxan1

#owh7 !)7 !!6!^

Y4s ym irav howivu1 Irav howivu ir gyanku gov da3 o[qarnyrovn hamar7 min[ war2ganu5 or howiv [e yv orovn [yn badganir o[qarnyru5 yrp gu dysne or ca3lu gov ca3` gu lke o[qarnyru ov gu aq[i5 2cylow or ca3lu 3a,dage ov xrove o[qarnyru5 orowhydyv war2ganu [i mdahocovir o[qarnyrovn wijagow1 Y4s ym irav howivu1 Gu jan[nam o[qarnyrs yv anonk al zis gu jan[nan5 a3nbes in[bes Ha3ru zis gu jan[na3 yv ys` Ha3ru1 Ys gyanks gov dam o[qarnyrovs hamar1 Dagavin ovri, o[qarnyr al ovnim5 oronk a3s araqen tovrs yn7 bardavor ym anonk yvs nyrs pyryl1 Anonk al in/i mdig bidi unyn5 yv bidi ullan meg h0d` meg howivow1#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001