Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Ovrpa;5#ovnovar 26, 2001
Nor Niv;

P7 Dimo;eosin 2. 3-14

Ipryv Krisdos #isovsi havadarim meg zinovoru badrasd y.ir iryn bes [ar[arovylov1 Zinovoragan /a-a3ov;ivn uno.u ka.akaxiagan zpa.ovmnyren hy-ov gu mna35 ir z0rawarin a[ku mdnylov hamar1 No3nbes al5 oyve marzig mrxanagin [i grnar diranal` y;e trova/ ganonnyrovn hama2a3n [mrxi1 ?anr a,qadanku dano. ho.acor/u naq i4nk ar=ani e ardin pyrken wa3ylylov1 Hasgxi4r in[ or usyl g4ovzym5 orowhydyv Deru kyzi imasdov;ivnu bidi da3 or hasgnas amen in[1

#i,e4 my-ylnyren 3arov;ivn a-a/ Krisdos #isovsu5 or Tavi;i syrovnten er5 im karoza/ Avydaranis hama2a3n1 A3t Avydaranin hamar e or gu [ar[arovim aha yv no3nisg pandargova/ al ym5 [aracor/i mu bes1 Saga3n Asdov/o3 q0sku garyli [e pandargyl1 Ador hamar al amen pani gu hampyrym` Asdov/o3 undryalnyrovn siro3n5 orbeszi anonk yvs Krisdos #isovsi mianalow` hasnin 'rgov;yan yv 3avidynagan 'a-kin1 Meg pan oro, e76

Y;e Krisdosi hyd my-ank`

Iryn hyd al bidi abrink1

Y;e hampyrynk`

Iryn hyd al bidi ;acavorynk1

Y;e zink ovranank`

Inkn al myz bidi ovrana31

Y;e no3nisg mynk havadarim [mnank`

Ink havadarim gu mna35

Orowhydyv [i grnar inkzinkin hagasyl1

Undir m,ag mu

Polorin 3i,yxovr a3s panyru yv Asdov/o3 nyrga3ov;yan bahan]e irynxme` or irarov hyd wej ov g-iv [unyn7 pan mu5 or 0covd [ovnynalen zad` lso.nyrovn al havadku gu kante1

#owhannes 5. 31-47

Wga3ov;ivn ortiin masin

6Y;e im an2is masin wga3o.u y4s ulla3i5 a3t wga3ov;ivn grna3ik [untovnil1 Saga3n im masis ovri,n e or gu wga3e5 yv cidym ;e im masis anor wga3ov;ivnu j,marid e1 Tovk mart .rgyxik #awhannesin5 yv aniga j,mardov;yan i nbasd wga3ov;ivn dovav1 Pa3x ys bedk [ovnim martov mu go.me drova/ wga3ov;yan1 Asiga g4usym orbeszi tovk 'rgovik1 #owhannes a3n a-ga3/ jracn er5 or gu ,o.ar7 yv tovk ovzyxik oro, adyn mu anor lo3sow ovraqanal1 Pa3x ys im masis drova/ wga3ov;ivn mu ovnim5 or avyli my/ e kan #owhannesi dova/ wga3ov;ivnu1 A3n cor/yru or Ha3rs dovav in/i or gadarym5 no3ninkn a3t gadara/ cor/yrs yn or gu wga3yn im masis` ;e Ha3ru zis .rgyx1 Yv Ha3ru or zis .rgyx` i4nk e or im masis gu wga3e1 Tovk yrpyk [ek lsa/ anor 2a3nu yv o[ al dysa/ anor temku7 o[ isg ir q0sku dy. cda/ e 2yr sirdyrovn me]5 kani tovk [ek havadar anor` or ink .rgyx1 Knnyxe4k Sovrp cirkyru5 kani gu gar/ek ;e anonxmow 3avidynagan gyank bidi ovnynak7 yv no3n cirkyrn yn or gu wga3yn im masis1 Tovk5 saga3n5 [ek ovzyr in/i cal` gyanku ovnynalov hamar1

Ys martoxme 'a-apanov;ivn untovnylov bedk [ovnim1 Pa3x 2yz gu jan[nam yv cidym ;e Asdov/o3 hanteb ser [ovnik 2yr sirdyrovn me]1 Ys H0rs anovnow yga35 pa3x tovk [ek untovnir zis7 min[ty- y;e megu inkn ir anovnow ca3` bidi e untovnik za3n1 In[be|s in/i bidi havadak5 yrp tovk irarme 'a-apanov;ivn g4untovnik5 yv [ek 'nd-yr a3n Ďa-apanov;ivnu or gov ca3 miag Asdov/me1 Mi4 gar/ek ;e ys 2yz bidi ampasdanym H0rs timax1 Mowses5 orovn wra3 2yr 3o3su tra/ ek5 i4nk bidi ampasdane 2yz1 Orowhydyv y;e Mowsesi havada3ik` an,ov,d in/i al bidi havada3ik5 orowhydyv aniga im masis e or cra/ e1 Pa3x y;e anor cra/in [ek havadar5 i|n[bes im q0skyrovs bidi havadak1
#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001