Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5#ovnovar 25, 2001
Srpox Wga3ixn4 Yvcineosi5 Magariosi5 Wa.yriosi5 Gartidosi yv Agiv.asa3

P7 Gorn;axinyrovn !)7 36^

Ji,t e or a,qarhi me] g4abrink5 pa3x a,qarha3in ngadovmnyre a-a]nortova/ [e or gu badyrazmink1 Badyrazmi myr zenkyru a,qarha3in [yn5 a3l` Asdov/o3 cidov;yan tem par2raxa/ a-argov;yanx polor hbard badne,nyru yv polor midkyru cyrylow` Krisdosi hnazantov;yan gu pyrynk1 Nayv badrasd ynk oyve anhnazantov;ivn bad=ylov5 yrp 2yr hnazantov;ivnu ampo.]agan ulla31

Mad;7 !)7 23633

Yv yrp hala/yn 2yz ka.aki mu me]5 ovri, ka.ak mu ‘aqek yv y;e honge al hala/yn` ‘aqek a3l ka.ak mu1 Wsdah cidxek or bidi [grnak wyr]axnyl Isra3eli ka.aknyru` Martov Ortiin calovsden a-a]1

A,agyrdu ir ovsovxi[en cyriwyr [e` o[ al /a-an` ir diro]men1 Hyrik e a,agyrdin or ir ovsovxi[in bes ulla3` yv /a-a3in` ir diro] bes1 Y;e danderu Pey.zypov. go[yxin5 hargav no3nu avyliow bidi usyn anor undaniki antamnyrovn1

Orme| waqnal

6Hydyvapar anonxme mi4 waqnak1 {ga3 /a/ovg pan or [3a3dnovi yv gam ca.dni pan or [cidxovi1 In[ or mov;in me] g4usym 2yzi` 0r xyrygow 3a3dararyxek yv in[ or 2yzi a-an2nov;yan me] g4usym` daniknyren par2ra2a3n karozyxek1 Mi4 waqnak anonxme oronk marminu gu sbannyn yv saga3n hocin [yn grnar sbannyl1 Pa3x tovk waqxek manavant ange5 or grna3 ;e4 hocin yv ;e4 marminu gorovsdi madnyl t=oqkin me]1 Yrgov jnj.ovgu hinc tahygan [4a|r=yr7 yv saga3n anonxme megn isg cydin [4i3nar a-anx 2yr H0ru cidov;yan1 Calow 2yzi5 2yr clqovn ivrakan[ivr mazn isg hamrova/ e1 Hydyvapar mi4 waqnak5 orowhydyv tovk polor jnj.ovgnyren avyli ar=ek ovnik Asdov/o3 a[kin1

Ow or martox a-]yv tavani ;e in/i gu hydyvi5 ys al za3n in/i hydyvort bidi tavanim H0rs timax or yrginki me] e1 Isg ow or zis ovrana3 martox a-]yv5 no3nbes al ys zink bidi ovranam H0rs timax5 or yrginki me] e1#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001