Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
{oryk,ap;i5#ovnovar 24, 2001
Bahk

A7 Dim7 %7!&6^7%

Yrexnyrov masin

A3n yrexnyru oronk lav wyragaxov;ivnu g4unyn ygy.yxiin` grgnagi war2adrov;yan ar=ani ;o. ngadovin5 manavart anonk` oronk g4a,qadin ;e4 karozylow yv ;e4 ovsovxanylow1 Orowhydyv )renki cirku g4use7 8Galin me] a,qado. yzin tovn[u mi4 gabyr91 yv` 8M,agu ir war2kin ar=ani e91

Oyve yrexi masin y.a/ ampasdanov;ivn mi untovnir5 a-anx yrgrort gam yrrort wganyr lsylov1 Isg a3n yrexnyru oronk my.an[a/ yn` polorin nyrga3ov;yan 3artimane5 orbeszi mnaxyalnyru waqnan1 Asdov/o35 #isovs Krisdosi yv undryal hry,dagnyrov wga3ov;yamp` go[ g4unym kyzi5 or a3s ganonnyru bahys a-anx ganqagal gar/iknyrow ,ar=ylov yv a-anx qdrov;ivn tnylov1 Mi4 ajabaryr oyve megovn wra3 2y-k tnylov5 orbeszi ovri,nyrov my.kyrovn pa=nygix [ta-nas1 Inkzinkt anara4d bahe1

Asge yrk barz ]ovr mi4 qmyr5 a3l ki[ mu cini qa-ne` sdamoksit hamar5 kani 3ajaqagi0ren gu hivantanas1

In[bes or [ad mu martox my.kyru 3a3dni g4yryvin5 no3nisg oyve tadasdane a-a]5 isg ovri,nyrov baraca3in y4dku gu 3a3dnovin5 no3nbes al pari cor/yru 3a3dni g4yryvin yv no3nisg anonk or anmi]agan0ren 3a3dni [yn yryvir` [yn grnar /a/ovg mnal1

?a-anyrov masin

Anonk or /a-a3ov;yan lov/in dag yn` ;o. paxar2ag 3arcank xo3x dan irynx deryrovn orbeszi Asdov/o3 anovnu yv Krisdosi ovsovxovmnyru ha3ho3ov;yan a-arga3 [ta-nan1 Isg anonk oronk krisdonya3 deryr ovnin5 Krisdosow y.pa3r ullalnovn hamar ;o. [arhamarhyn zanonk7 unthaga-agu5 ;o. avyli4 /a-a3yn5 kani irynx /a-a3ov;ynen 0cdovo.nyru havadagixnyr yn yv siryli1

Sqal ovsovxovmnyr yv j,marid asdova/ba,dov;ivnu

A3s panyru sorwyxovr yv 3ar2narare1 Isg ow or darpyr pan gu sorwyxne yv garyvorov;ivn [i dar myr Diro] #isovs Krisdosi o.]mid q0skyrovn5 o[ al asdova/ba,dov;yan wra3 himnova/ ovsovxovmnyrovn5 a3nbisin hbardov;yamp govrxa/ mun e5 or o[in[ cide1 qntirnyr yv wejyr sdy./ylov hivantov;ivnu ovni7 yv adge /novnt g4a-nyn` naqan2u5 haga-agasirov;ivnu5 ha3ho3ov;ivnu5 [ar gasga/nyru5 yv anwyr] pa.qovmnyru` midkow abagana/ yv j,marov;ynen hy-axa/ martox mi]yv oronk gu gar/yn ;e gr0nku ,ahi a.pivr e1 A3tbisinyren hy-o4v gyxir1

#owhannes #7@@6#^

#owhannes Mgrdi[I wyr]in wga3ov;ivnu

A3s hantibovmen ydk #isovs ir a,agyrdnyrow Hreasdani cava-nyru cnax ovr anonx hyd gu ,r]er ov gu mgrder1 Ygav A3ynon5 Sa.imi m0dig5 ovr #owhannes al mgrdov;ivn g4uner5 orowhydyv a-ad ]ovr gar hon1 +o.owovrtu #owhannesin gov car yv gu mgrdover1 Asiga gu badaher #owhannesi pandargov;ynen a-a]1

#owhannesi a,agyrdny;en omank Hrya3i mu hyd sgsan wijapanil` makrov;yan wyrapyro. /esyrov masin1 A3t a,agyrdnyru #owhannesin ygan yv usin7

6 Wartaby4d5 an or kyzi hyd er #ortanan cydin mivs go.mu yv orovn masin wga3ov;ivn dovir5 ahavasig ink al gu mgrde5 ov polorn al iryn g4yr;an1

#owhannes badasqanyx7

6 Mart inknirme o[in[ grna3 unyl5 y;e iryn wyren` Asdov/me drova/ [e1 Tovk nyrga3 eik yrp 2yzi usi` ;e yv Krisdosi [ym5 a3l in2me a-a] .rgova/ megu1 Ow or harsu ovni` a4n e ‘ysan7 isg ‘ysa3in parygamu5 or m0du garcna/ e5 ‘ysa3in 2a3nu lsylow my/abes g4ovraqana31 Ys no3n a3t ovraqov;ivnn e or ovnim yv im ovraqov;ivns gadaryal e1 Asge ydk ir hy.inagov;ivnu bedk e z0rana35 isg ys hrabarage bedk e ka,ovim1

An or yrginken gov ca3

6 An or Asdov/me gov ca3` poloren cyriwyr e1 A3n or a3s a,qarhen e` a3s a,qarhin gu badgani yv yrgravor panyrov masin gu q0si7 an or yrginken gov ca3 poloren cyriwyr e7 aniga gu wga3e ir dysa/nyrovn yv lsa/nyrovn masin5 saga3n ir wga3ov;ivnu o[ ok g4untovni1 Ow or anor wga3ov;ivnu g4untovni5 hasdada/ g4ulla3 ;e Asdova/ j,marid e1 An or Asdov/o3 go.me .rgova/ e` Asdov/o3 q0skyru gu karoze5 orowhydyv Asdova/ ir Hocin ampo.]abes anor dova/ e1 Ha3ru gu sire Ortin yv amen In[ anor 3an2na/ e1 Ow or gu havada3 Ortiin` 3avidynagan gyanku g4ovnyna35 isg an or [I hnazantir Ortiin5 gyank bidi [ovnyna35 a3l` Asdov/o3 badi=u bidi ca3 anor wra31
#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001