Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5#ovnovar 23, 2001
Srpoxn4 Wahana3 Co.;naxvo3n5 Yvcina3 go3sin yv H0rn Nora "ilibbosi5 yv m0rn g.otya3 yv yrgovx y.parxn5 Syrcya3 yv Abidoni yv yrgovx nyrkinyanxn1

A-ag7 &7 !6& Yzyg7!21!&6!(

H-owm7 *1!262&

Hydyvapar y.pa3rnyr5 bedk [e abrink myr marminin hamar yv marmnavorabes1 orowhydyv y;e marmnavorabes abrik` bidi my-nik7 isg y;e Hociin 0cnov;yamp 2yr my.kyru sbannek` bidi abrik1 Asdov/o3 ortinyru anonk yn` oronk Asdov/o3 Hociow g4a-a]nortovin1 Art5 tovk Hocin sdaxak` o4[ ;e /a-a3 ta-nalov yv tar2yal waqow abrylov hamar5 a3l Hocin sdaxak` Asdov/o3 ortinyr ullalov hamar1 A3t Hociow e or zAsdova/ 8Appa95 a3sinkn Ha3r gu go[ynk5 yv no3n Hocin ink wga3ov;ivn gov da3 myr hociin ;e Asdov/o3 ortinyrn ynk1 Isg y;e orti ynk5 gu n,a,age ;e nayv =a-ancortnyr ynk1 A3o45 =a-ancortnyrn ynk Asdov/o3 yv =a-ancagix` Krisdosi yv ir [ar[arnknyrovn masnagix g4ullank` orbeszi ir 'a-kin yvs masnagix ullank1

Calik "a-ku

Ys a3nbes gu qorhim5 ;e nyrga3 =amanagi [ar[aranknyru o[i4n[ yn calik 'a-kin kow` or myzi bidi 3a3dnovi1 Yv ampo.] sdy./acor/ov;ivnu agnted gu sbase5 or Asdova/ ir ortinyru 3a3dne1 Artaryv5 sdy./acor/ov;ivnu ink yvs martovn hyd agama3 tadabardov;yan yr;argovyxav Asdov/o3 hramanowu5 or saga3n nayv sa 3o3su dovav5 ;e sdy./acor/ov;ivnu ink yvs bidi azadacrovi 'jaxovmi tadabardov;ynen5 masnagix ta-nalov hamar Asdov/o3 ortinyrovn azadov;yan ov 'a-kin1 Yv cidynk ;e min[yv hima ampo.] sdy-/acor/ov;ivnu yrgovnkow gu hy/e` a3t azadacrov;yan hasnylov hamar1 Pa3x o4[ mia3n sdy./acor/ov;ivnu5 a3l yv mynk yvs5 or Sovrp Hocin sdaxa/ ynk ipryv Asdov/o3 barcyvnyrovn yraqa3riku5 mynk yvs nyrknabes gu hy/ynk` agnted sbasylow ortycrov;yan5 a3sinkn myr marminin ‘rgov;yan1 A3s 3o3sow er or 'rgovyxank1 Art5 yvp 3ovsaxova/u gu dysnovi` a4l 3o3s [e7 orowhydyv mart in[o|v bidi 3ovsa3 pani mu` or [ynk dysnyr yv orovn gu sbasynk hampyrov;yamp1

Ji,t no3n 2yvow al5 Sovrp Hocin 0cnov;yan gu hasni myr dgarov;yan7 orowhydyv mynk or g4a.0;ynk` [ynk cidyr ;e i4n[bes bedk e a.0;yl7 pa3x Hocin ink myzi hamar gu paryq0se anm-ovn[ ha-a[anknyrow5 yv Asdova/ or sirdyru gu knne` cide ;e i4n[ gu qorhi Sovrp Hocin5 orowhydyv aniga Asdov/o3 gamkin hama2a3n gu paryq0se havadaxyanyrovn hamar1

>ovgas !21326$)

Yrgana3in can2u

6Mi4 waqnar5 'okrig h0d5 orowhydyv 2yr Ha3ru hajyxav 2yzi dal arka3ov;ivnu1 ?aqyxe4k 2yr sdaxova/knyru yv tramu o.ormov;yan 3adgaxovxek1 "or2yxek 2y-k 2cyl a3nbisi harsdov;ivn mu` or [i ma,ir5 can2 mu or [i bagsir yv za3n yrginki me] tizyxek5 ovr o4[ co.u grna3 anor m0dynal yv o4[ al xyxu grna3 za3n gr/yl1 Orowhydyv ovr or e 2yr harsdov;ivnu` hon g4ulla3 nayv 2yr sirdu1

Ar;ovn /a-anyr

6Badrasd y.ek5 2yr c0dinyru 2yr me]kin amraxovxa/ yv jracnyru` wa-a/5 nman a3n /a-anyrovn5 oronk gu sbasyn or irynx deru harsaniken wyrata-na35 orbeszi yrp deru ca3 yv tov-u zarne` irynk anmi]abes panan tov-u1 Yrani a3n /a-anyrovn5 oronx deru yrp gov ca3` ar;ovn gu cdne zirynk1 G4usym 2yzi ;e ink ir me]kin c0di bidi gabe5 bidi nsdyxne irynx yv ink bidi sbasarge anonx1 Yranyli yn a3n /a-anyru oronx deru zirynk ar;ovn gu cdne yrp ges ci,yrin gam avyli ov, dovn ta-na31 Pa3x a3s al cidxek5 or y;e danderu cidnar ;e co.u o4r =amovn bidi ca35 ar;ovn gu mnar yv ;o3n [er dar or co.u badu kantylow dovnu mdne1 Ovrymn5 tovk al badrasd y.ek5 orowhydyv Martov Ortin 2yr [agngala/ =amovn grna3 cal1
#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001