Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5#ovnovar 22, 2001
Srpoxn4 Giragosi yv m0rn #ov.ida3i5 yv wga3ixn Cortiosi5 B0.ikdosi yv Crikorisi1

Ypr7 27 !$6!*

Art kani or a3s zavagnyru martig yn5 marminow ov arivnow5 Krisdos inkn al anonx nman y.av5 ha.ortagix` anonx martgov;yan5 orbeszi ir mahow o[n[axne Sadanan5 or mahovan I,qanov;ivnu ovner5 yv azadacre anonk` oronk irynx ampo.] gyanku mahovan waqowu g4anxunein5 sdrovgnyrov bes1 <ad 3sdag e5 or a3s azadacrov;ivnu hry,dagnyrovn [I wyrapyrir5 a3l` Aprahami zavagnyrovn1 Aha ;e in[ov` nayv Krisdos amen in[ow bedk er ir 8y.pa3r9nyrovn nman ullar5 orbeszi garynar o.orma/ yv wsdahyli kahana3abyr mu ullal Asdov/o3 kow5 Asdov/o3 =o.owovrtin my.kyru kavylov hamar1 Yv orowhydyv ink [ar[arovylow 'or2ovyxav5 grna3 0cnyl 'or2ov;yan me] y.o.nyrovn1

>ovgas 2!1!2 6 !(

Pa3x a3s poloren a-a] 2yz bidi 2yrpagalyn yv hala/yn5 2yz bidi tadyn =o.owarannyrov me] yv pand nydyn7 im badja-ows 2yz bidi danin ;acavornyrov yv ga-awari[nyrov timax1 Asigu 2yzi a-i; bidi ulla3 wga3ov;ivn dalov im masis1 A3=men isg 2yr midkyrovn me] ulla35 or sgizpen [mda/e4k ;e in[ badasqan bidi dak5 orowhydyv ys 2yzi bedk y.a/ q0sku yv imasdov;ivnu bidi dam5 orovn bidi [grnan haga-agil gam badasqan dal 2yr polor haga-agortnyru1 No3nisg 2yr /no.nyru5 y.pa3rnyru5 azcagannyrn ov parygamnyru bidi madnyn 2yz yv bidi sbannyn 2yzme omank1 Amen mart bidi ade 2yz` im badja-ows1 Saga3n 2yr clovqen maz mu isg bidi [gorsovi1 Yv 2yr hampyrov;yamp bidi 'rgek 2yr hocinyru1#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001