Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5#ovnovar 21, 2001
Anovanago[ov;ynen ydk Yrgrort Giragi

Ysa3i Marcarei cirken (58.13-59.7)

A3sbes g\use Deru76

8 Y;e <apa; 0ru5 im sovrp 0rs5 hra=aris kov xangov;ivnnyrt gadaryle5 y;e Asdov/o3 novirova/ <apa; 0ru ovraqarar ov noviragan hamarys5 y;e za3n badovys` kov un;axkt ‘oqylow yv ;,namagan q0skyre hy-ov mnalow5

Yv 3o3st Diro] wra3 tnys5 a3n adyn yrgri pariknyru bidi barcyvym kyzi yv kyzi bidi dam a3n =a-ancov;ivnu or kov h0rt` #agopi qosdaxa31 aha ys` deru usi91

Mi;e gu gar/ek ;e Deru 2yz ‘rgylov garo.ov;ivnu [ovni|5 gam ‘agy|x ir agan]u5 orbeszi 2yz [lse1

O4[1 Pa3x 2yr my.kyru badja- g\ullan or qramad paxovi 2yr yv Asdov/o3 mi]yv5 an3bes` in[bes 2yr an0renov;ivnnyrovn badja-ow Asdova/ yrys tar2ovx yv [o.ormyxav 2yzi1

Orowhydyv 2yr 2y-kyru arivnow b./ova/ yn yv 2yr madnyru` my.kow7 2yr ,r;nyru sovd q0syxan5 2yr lyzovnyru aniravov;yan cor/ik y.an1

{ga3 megu or artarov;ivnu ba,dbane7 [ga3 megu or iravovnkow tad dysne7 tovk 2yr ,ahyrovn hamar sovdyrov g\abavinik yv ovri,nyru gu qapek7 [arov;ivn gu 3.anak yv my.k gu /nanik1

@yr lara/ tavyru karpyrov havgi;nyr yn5 oronxme ovdyl ovzo.u mah gu cdne5 2yr hivsa/ tavyru sarti osda3n yn5oronxme hacovsd [\yllyr yv pani [yn /a-a3yr1 Tovk pnav [ek grnar artaranal 2yr cor/yrow5 orowhydyv 2yr cor/yru an0ren cor/yr yn yv 2yr 2y-ken mia3n aniravov;ivn gov ca31

Badarsd ek mi,d [arik cor/ylov5 anmy. arivn ;a’ylov [ek waranir7 mia3n my.avor qorhovrtnyr gu snovxanek yv 2yr a3s un;axkow gor/anovmi ov t=paqdov;yan badja- g\ullak1

B0.os a-akyali go.me Dimo;eosi crova/ a-a]in namagen (4:12-5:10)

Yv orbeszi oyve megu kyz [arhamarhe` yridasart ullalovt hamar5 havadaxyalnyrovt 0rinag y.ir` q0skowt5 warmovnkowt5 sirowt5havadkowt yv makovr gynxa.owt1

Min[yv cals hoc dar irynx` Asdov/o3 q0sken gartalow5 3ortorylow zirynk yv soryxnylow1

An’o3; mi4 cdnovir a3n ,norhkin ngadmamp5 or marcareagan hociow kyzi drovyxav5 yrp yrexnyru 2y-k trin kov wrat1

A3s usa/nyrovs masin qorhe yv zanonk cor/I wyra/ylov a,qade5 orbeszi amen mart 3a3dnabes dysne kov 3a-a]timov;ivnt1

Ov,atir y.ir` ;e4 tovn kyzi yv ;e sorwyxovxa/it5 yv mi,d al a3tbe4s mna45 cidnalow or a3t 2yvow o4[ mia3n inkzinkt gu ‘rgys5 a3l nayv polor kyz lso.nyru1

Yrpek qsdov;yamp mi4 3antimanyr /yr megu5 a3l` my.mov;yamp 3ortore za3n5 in[bes h0rt bidi uneir1 Yridasartnyru y.p0rt dy.u sybe5baravnyru` m0rt5 isg yridasartovhinyru kro]t dy.u tir yv amyna3n makrov;yamp m0dyxir anonx1

Badove yv qname a43n a3rinyru` oronk isgabes orpyva3ri yn1

Isg yrp a3ri mu zavagnyr yv ;o-nyr ovni5 bedk e ano4nk na3in iryn5 orbeszi sorwin paryba,dov;ivnu naq dan me] girargyl` /no.nyren irynx drova/ qnamkin ‘oqaren hoc danylow anonx5 orowhydyv Asdov/o3 hamar a43t e irav yv untovnyli paryba,dov;ivnu1

Isgabes a3rin an e` or megu [ovni5 3o3su mia3n Asdov/o3 wra3 tra/ e yv ci,yr6xyryg a.0;kow ov qntrankow g\anxune ir =amanagu1

Isg hancsdov;ivn ov wa3ylk ‘ndro. a3rin gyntani my-a/ mun e arten1

A3nbisinyrovn a3s badovernyru dovr5 orbeszi anarad ullan1

Isg megu` or irynnyrovn yv manavant ir undaniki antamnyrovn hoc [I danir5 a3nbisin ir havadku ovraxa/ mun e5 ,ad avyli ce,` kan anhavad mu1

A3ri sybe mia3n a3n ginyru` oronk wa;sovnu anx yn5 meg ancam amovsnaxa/5

Yv pari cor/yrow wga3ova/ yn5 a3sinkn` zavagnyr my/xovxa/5 hivraser y.a/5 jamport havadaxyalnyrovn qonarhapar /a-a3a/5 ny.ov;yan me] y.o.nyrovn 0cna/5 yv irynk zirynk ampo.]ov;yamp parycor/ov;yan dova/ yn1

#isovs Krisdosi Avydaranen usd #owhannesi (3:13-21)

Asdov/o3 seru martox hanteb

O4[ ok yrgink ylav` paxi Martov Ortien5 or yrginken i]av5 yv or yrginki me] e1

Yv in[bes Mowses b.in2e 02u par2raxovx anabadin me]5 no3nbes al Martov Ortin bedk e par2rana35

Orbeszi anor havadaxo.u 3avidynagan gyank ovnyna31

Orowhydyv Asdova/ a43nkan siryx a,qarhu5 or min[yv isg ir mia/in Ortin dovav5 orbeszi anor havadaxo.u [gorsovi5 a3l 3avidynagan gyank ovnyna31

Orowhydyv Asdova/ ir Ortin a,qarh .rgyx` o4[ ;e orbeszi a,qarhu tadabarde5 a3l orbeszi a,qarhu ‘rge1

Ow or gu havada3 anor` [i tadabardovir7 isg ow or [i havadar anor arten isg tadabardova/ e5 Asdov/o3 mia/in Ortiin [havadalovn hamar1

Yv tadabardov;ivnu a3s e76 Lo3su a,qarh ygav5 pa3x martig qavaru lo3sen avyli siryxin5 orowhydyv [arov;ivn gu cor/ein1

Ow or [ar cor/ gu gadare` g\ade lo3su yv lo3sin [i car5 orbeszi ir cor/yru [3a3dnovin1

Saga3n ow or gu gadare in[ or j,marid e` lo3sin gov ca35 orbeszi 3a3dni ulla3 ;e ir cor/yru Asdov/o3 gamkin hama2a3n cor/ova/ yn1
#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001