Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5#ovnovar 18, 2001
Jcnavoraxn Andoni5 Dri'oni5 Barsama3 yv Ono'riosi

Ypra3yxinyrovn !!7 #2 6 $)

Al in[ ,arovnagym7 =amangs [i pavyr or badmym Cyteoni5 Paragi5 Sam’soni5 #e’;a3ei5 Tavi;I ov Samoveli yv mivs marcarenyrovn masin5 oronk irynx havadkow` ;acavornyr bardov;yan madnyxin5 artarov;ivn cor/yxin yv Asdov/o3 qosdovmnyrovn diraxan1 A-iv/nyrov pyrannyru coxyxin5 gragin z0rov;ivnu maryxin5 sovrin pyranen azadyxan1 Irynx dgarov;yan me] Asdov/mow z0raxan5 badyrazmi me] anbardyli tar2an yv 0darnyrovn panagnyru ungjyxin1

Havadkow` ginyr dysan irynx my-ylnyrovn 3arov;ivn a-nylu1 <adyr dan]anki dag my-an` myr=ylow azadov;ivnu5 orbeszi lavaco3n gyanki mu hamar 3arov;ivn a-nyn1 Ovri,nyr naqadinknyrov yv /y/yrov yn;argovyxan5 ,.;anyrov yv pandyrov hamu a-in1 Kargo/ovyxan5 s.oxovyxan5 ‘or2ov;yan madnovyxan5 sovrow sbannovyxan5 o[qari gam a3/i mor;ow /a/gova/ ,r]yxan5 zrgank5 hala/ank ov [ar[arank grylow5 ;a’a-agan abrylow anabadnyrov me] gam ly-nyrov wra35 kara3rnyrov gam qo-o[nyrov me]1 Artaryv a,qarhu ar=ani [er a3t martox1

Asonk poloru irynx havadkow wga3ova/ ullalow hantyr2` [sdaxan Asdov/o3 qosdovmu7 orowhydyv Asdova/ myzi hamar avyli lav pan mu naqadysa/ ullalow` [ovzyx or anonk qosdovmin iraganaxman hasnin a-anx myzi1

#owhannes (7#(6!)7!)

#isovs usav7

6Tadasdan unylov yga3 a3s a,qarhu5 orbeszi [dysno.nyru dysnyn` yv anonk or gu dysnyn` govrnan1

"arisyxinyrer omank5 or ,ovr]n ein5 lsyxin asiga ov harxovxin7

6Artyok my|nk al go3r ynk1

#isovs anonx badasqanyx7

6Y;e go3r ulla3ik` my.k bidi [ovnyna3ik7 pa3x kani g4usek ;e gu dysnek5 gu n,anage` ;e 2yr my.avor ullalu gu hasdadek1

Pari yv ka] howivu

6 Hasdad cidxek5 an or o[qarnyrovn ‘araqu t-nen [I mdnyr5 a3l ovri, dy.e gu maclxi5 aniga co. e yv avazag7 isg an or t-nen gu mdne5 aniga o[qarnyrovn howivn e1 T-nabanu tov-u gu pana3 anor yv o[qarnyru ir 2a3nin gu hydyvin1 Irynx anovnnyrow gu gan[e ir o[qarnyru yv tovrs gu dani zanonk1 Yv yrp o[qarnyru tovrs hane` i4nk g4a-a]norte5 yv o[qarnyru gu hydyvin iryn5 orowhydyv ir 2a3nu gu jan[nan1 )darin [yn hydyvir7 unthaga-agu5 gu ‘aq[in ange5 orowhydyv 0darnyrovn 2a3nu [yn jan[nar1

#isovs a3s a-agu q0syxav anonx5 saga3n anonk [hasgxan ;e i4n[ usyl g4ovzer irynx1 Ovsdi #isovs usav anonx7

6 Hasdad cidxek ;e y4s ym o[qarnyrovn tov-u1 Polor anonk oronk in2me a-a] ygan5 co. ein yv avazag7 pa3x o[qarnyru anonx [hydyvyxan1 Y4s ym tov-u1 Ow or in2me anxnylow nyrs mdne` bidi ‘rgovi7 bidi mdne yv ylle yv jarag cdne1 Co.u gov ca3 mia3n co.nalov5 sbannylov yv ‘jaxnylov hamar1 Ys yga3` orbeszi gyank ovnynan yv lyxovn gyank ovnynan1
#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001