Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
{oryk,ap;i5#ovnovar 17, 2001
Bahk

A7 Dimo;eosin 21* 6 31!3

G4ovzym or amynovryk5 yrp a3r martig a.0;ki garcnin` Astov/o3 par2raxovxa/ irynx 2y-kyru artar cor/yrow lyxovn ullan5 yv o[ ;e wre=qntrov;yamp yv aniravov;yamp1

No3nbes g4ovzym or ginyr irynk zirynk zartaryn qonarhov;yan zartyrow5 am0;qa/ov;yamp yv bargy,dov;yamp1 O4[ ;e mazyrov 3artarankow gam osgy.enow5 marcaridnyrow gam sov. zcysdnyrow5 a3l` pari cor/yrow5 in[bes or asdova/ba,dov;yamp abril 3an2n a-a/ ginyrovn gu wa3yle1

Ygy.yxagan havako3;nyrovn` ginyr bedk e sorwo. ullan mia3n5 l-ov;yamp yv gadaryal hnazantov;yamp1 {ym ard0nyr or gin mu a3r martovn sorwyxne gam hy.inagov;ivn panyxne anor wra31 Unthaga-agu5 bedk e lov- mna35 orowhydyv naq Atamn er or sdy./ovyxav5 yv 3ydo3 mia3n Yva1 Yv 3ydo35 Atam [er or qapovyxav5 a3l` ginn er or qapovylow 3arxanki me] ingav1 Pa3x yv a3nbes` ginn al gu ‘rgovi zavagnyr /nylovn hamar5 y;e abri bargy,dov;yamp5 havadkow5 sirow yv srpov;yamp1

Ygy.yxvo3 mu a-a]nortin 3adgani,nyru

Meg par oro, e5 or ybisgobosov;yan 2cdo.u pari cor/I e or gu xanga31 Art5 ybisgobosu bedk e anmy.atryli ulla37 Meg gno] amovsin5 zovsb5 zcasd5 my.maparo35 hivraser yv ovsovxanylov adag1 Bedk [e cinymol ulla35 o4[ al gobid5 a3l` azniv7 o4[ g-ovazan yv o4[ al tramaser1 Ir sy’agan undanikin lav wyragaxov;ivn uno. bedk e ulla37 yv ovnyna3 zavagnyr` oronk iryn hnazant ullan amyna3n agna/ankow1 A3labes5 y;e ir sy’agan undanikin wyragaxov [i grnar ullal5 in[be|s bidi garyna3 Asdov/o3 ygy.yxiin hoc danil1 Bedk [e havadki me] noratar2 mu ulla35 orbeszi [ulla3 or hbardanalow` tadabardov;yan dag i3na3 Sadana3in bes1 A3l` bedk e lav anovn ovnyna3 no3nisg o[6krisdonya3 martox me] orbeszi [ulla3 or naqadinki a-arga3 ta-na3 yv Sadana3in lara/ ;agartin me] i3na31

Sargavaci mu ar=aniknyru

No3nbes al sargavacnyru7 bedk e bargy,d ullan5 yv o4[ ;e gy./avor` cinyser5 gam ,ahamol1 Bedk e makovr qi.jow bahyn havadkin 3a3dnyal j,mardov;ivnnyru1 Asonk yvs naq bedk e ‘or2ovin yv aba mia3n5 y;e anmy.atryli ullan5 irynx ba,d0nin anxnin1 Anonx ginyru no3nbes bedk e bargy,d ullan7 o`[ ;e [araq0s5 a3l` zovsb Yv amen pani me] wsdahyli1

Sargavacnyru bedk e meg gno] amovsin ullan5 yv ;e4 irynx zavagnyrovn yv ;e4 irynx undanikin lav wyragaxov y.a/ ullan1 Orowhydyv5 lav /a-a3ov;ivn uno.nyru ;e4 irynk irynx hamar warg gu ,ahin yv ;e4 my/ hamar2agov;yamp grnan q0sil Krisdos #isovsi hanteb ovnyxa/ irynx havadkin masin1

 

#owhannes 27 12-22

A3s tebken ydk` #isovs ir m0ru5 y.pa3rnyrovn yv a,agyrdnyrovn hyd

Ga’a-naovm cnax yv kani mu 0r hon mnax1

#isovs dajar g4yr;a3

Hryanyrovn Zadigu m0d er5 yv #isovs Yrovsa.em cnax1 Dajarin me] dysav ar]a-5 o[qar yv a.avni /aqo.nyr5 in[bes nayv lovma3a’oqnyru5 oronk nsda/ ein sy.annyrov ydin1 {ovane qarazan mu ,inyx yv sgsav dajaren tovrs hanyl poloru5 irynx o[qarnyrow yv ar]a-nyrow7 lovma3a’oqnyrovn b.n2atramnyru xirovxan urav yv anonx sy.annyru ,r]yx1 Isg a.avnywaja-nyrovn usav7

6 Wyrxovxe4k adonk hosge yv H0rs dovnu waja-adan mi4 wyra/ek1

A3n adyn ir a,agyrdnyru 3i,yxin Sovrp cirkin me] crova/u7 8Dant hanteb ovnyxa/ naqan2aqrtrov;ivns zis bidi a3re91 Saga3n Hrya3 .ygawarnyru harxovxin #isovsi7

6 I|n[ n,anow grnas xo3x dal myzi5 ;e iravovnk ovnis a3s panyru unylov1

#isovs badasqanyx7

6 Kantyxe4k a3s dajaru5 yv yryk 0ren yv bidi wyra,inym za3n1

Hryanyru usin7

6Tovn yryk 0re|n bidi wyra,inys7 karasovnwyx dari a-av asor ,inov;ivnu1

Pa3x dajaru5 orovn masin #isovs gu q0ser5 ir marminn er1 Yv yrp ink

my-ylnyren 3arov;ivn a-av5 a,agyrdnyru 3i,yxin ;e a43t er usa/u yv havadaxin Sovrp cirkin me] crova/in yv #isovsi q0skin1
#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001