Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5#ovnovar 16, 2001
Srpoxn` Bydrosi ha3rabydin5 Wlasa3 ybisgobosin yv Apiso.oma3 sargavacin

H-owmyaxinyrovn *1 2*63(

Cidynk5 ;e Asdova/ pariin hamar cor/agix g4ulla3 anonx` ornk gu siryn zink yv ir /racrin hama2a3n iryn gan[ova/ yn1 Orowhydyv5 Asdova/ zanonk sgizpen gu jan[nar yv sgizpen al sahamanyx or ir Ortiin harazad badgyru ullan5 orbeszi #isovs pazma;iv y.pa3rnyrov me] antranigu ulla31 Sgixpen a3t sahmanova/nyru nayv gan[yx5 yv gan[ova/nyru nayv artaraxovx5 yv artaraxa/nyrn al a-avoryx1

Asdov/o3 seru

In[ grnank usyl a3s polorin timax1 Y;e Asdova/ myr go.mn e5 o|w grna3 myzi haga-ag ullal1 Y;e Asdova/ ir Ortiin [qna3yx5 a3l` min[yv isg za3n mahovan madnyx myzi hamar5 anor hyd nayv amen pan bidi [,norhe| myzi1 O|w e or bidi my.atre Asdov/o3 undryalnyru1 O4[ ok5 kani Asdova/ e antaraxno.u1 Gam o|w bidi tadabarde1 #isovs Krisdo|su5 or myzi hamar my-av` pa3x manavant 3arov;ivn a-av5 yv hima Asdov/o3 a] go.mn e ov gu paryq0se myzi hamar1 An,ov,d o4[1 O|w grna35 ovrymn5 myz pa=nyl Krisdosi seren7 ny.ov;i|vnu5 an2gov;i|vnu5 hala/a|nku5 so|wu5 myrgov;i|vnu5 wda|ncu gam so|vru1 In[bes sa.mosnyrovn me] crova/ e76

8Kyzi hamar`

martig myz gu sbannyn amen 0r7

o[qari bes sbantanox gu danin91

Pa3x a3s poloren ,ad avylin 3a.;agan tovrs gov cank ,norhiv anor` or myzi siryx1 Orowhydyv hamozova/ ym5 or o4[ mahu yv o4[ gyanku5 o4[ hry,dagnyru5 o4[ [ar ocinyrov I,qanov;ivnnyru5 o4[ nyrgan yv o4[ caliku5 o4[ al oyve z0rov;ivn5 o4[ wyrin o4[ al nyrkin a,qarhnyru5 o4[ al ovri, sdy./acor/ov;ivn mu grna3 myz pa=nyl Asdov/o3 seren5 or mynk jan[xank myr Diro] #isovs Krisdosi mi]oxav1

#owhannes !)7 !!6!^

Y4s ym irav howivu1 Irav howivu ir gyanku gov da3 o[qarnyrovn hamar7 min[ war2ganu5 or howiv [e yv orovn [yn badganir o[qarnyru5 yrp gu dysne or ca3lu gov ca3` gu lke o[qarnyru ov gu aq[i5 2cylow or ca3lu 3a,dage uv xrove o[qarnyru5 orowhydyv war2ganu [i mdahocovir o[qarnyrov wijagow1 Y4s ym irav howivu1 gu jan[nam o[qarnyrs yv anonk al zis gu jan[nan5 a3nbes in[bes Ha3ru zis gu jan[na3 yv ys` Ha3ru1 Ys gyanks gov dam o[qarnyrovs hamar1 Dagavin ovri, o[qarnyr al ovnim5 oronk a3s araqen tovrs yn7 bardavor ym anonk yvs nyrs pyryl1 Anonk al in/i mdig bidi unyn5 yv bidi ullan meg h0d` meg howivow1
#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001