Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5#ovnovar 15, 2001
#isovsi a-a]in zadigu Yrovsa.emi me]
#owhannes 27236 37!2  

Zadigi d0nin5 min] #isovs Yrovsa.em gu cdnover5 ,adyr havadaxin iryn` yrp dysan anor cor/a/ hra,knyru1 Saga3n #isovs inkzink [er wsdahyr anonx5 orowhydyv polorn al gu jan[nar yv bedk [ovner oyve megovn masin ovri,in wga3ov;yan5 kani ink cider ;e i4n[ ga3 martox sirdin me]1  

 

#isovs yv Nigotymos  

 

Nigotymos anovnow *arisyxi mart mu gar5 Hrya3 i,qan mu5 or ci,yrow #isovsi kow ygav yv usav anor7  

6 Wartabyd5 cidynk or tovn Asdov/o3 go.me .rgova/ ovsovxi[ mun ys5 orowhydyv o4[ ok gran3 cor/yl kov gadara/ hra,knyrt5 y;e Asdova/ anor hyd [ulla31  

#isovs badasqanyx anor7  

6Lav cidxir5 or y;e megu wyrsdin [/ni` [i grnar dysnyl Assov/o3 arka3ov;ivnu1  

Nigotymos harxovx anor7  

6?yr mart mu in[be|s gran3 /nil1 Garyli| pan e or an grgin mdne ir m0r orowa3nu yv /ni1  

#isovs badasqanyx7  

6Hasdad cidxir5 or y;e megu ]ovren yv Hocien [/ni` [i grnar Asdov/o3 arka3ov;ivnu mdnyl5 orowhydyv marminen /na/u marmin e5 isg hocien /na/u` hoci1 Tovn mi4 zarmanar5 or kyzi usi` ;e bedk e wyrsdin /nik1 Howu ov4r or ovze` gu *[e7 tovn anor 2a3nu gu lsys5 pa3x [ys cidyr ;e ovrge4 gov ca3 yv o4vr g4yr;a31 No3nbes yn polor anonk5 oronk Hocien gu /nin1  

Nigotymos harxovx7  

6In[bes grna3 badahil adiga1  

#isovs badasqanyx7  

6Tovn or Isra3eli =o.owovrtin wra3 ovsovxi[ garcova/ ys5 adiga [y|s cidyr1 Lav cidxir5 ;e in[ or cidynk` gu q0sink ov in[ or dysank` anor masin gu wga3ynk5 pa3x myr wga3ov;ivnu [ek untovnir1 Y;e yrgravor panyrov masin q0syxa3 2yzi yv [ek havadar5 in[bes bidi havadak in/I y;e yrgnavor panyrov masin q0sim1  

 

A7 Dimo;eosin $7!6!2  

 

Wyr]in =amanagnyrovn 3a3dnovylik molorov;ivnnyru  

 

Pa3x sovrp hocin 3a3dnabes g4use5 ;e wyr]in =amanagnyrovn ,adyr bidi lkyn havadku5 agan] dalow moloryxovxi[ [ar ocinyrov yv tyvyrov ovsovxovmnyrovn5 oronk gu karozovin gy./avor yv sdapan martox go.me5 oronx qi.ju sadana3in gnikow qaranova/ e1 Martig` oronk amovsnov;ivnu g4arcilyn yv gu hrahancyn hy-ov mnal garc mu ovdyliknyre7 min[ty- Asdova/ a3t ovdyliknyru sdy./yx` orbeszi havadaxyal yv j,mardov;yan jana[ovmin hasa/ martig ,norhagalov;yamp wa3ylyn zanonk1 Artaryv5 Asdov/o3 polor sdy./a/nyru pari yn yv anonx me] qodyli pan [ga35 manavant zanonk ,norhagalov;yamp untovno.in hamar7 orowhydyv amen in[ Asdov/o3 q0skow yv a.0;kow gu srpovi1  

 

Krisdosi isgagan /a-an  

 

Tovn5 saga3n5 Krisdos #isovsi isgagan /a-an g4ullas` y;e a3s qradnyru havadaxyal y.pa3rnyrovn das5 yv inkzinkt snovxanys a3n havadkow ov j,marid ovsovxovmnyrow5 oronx hydyvo. Y.ar1 Isg ba-avnyrov 3adovg yv havadku b.doro. a-asbylnyre ampo.]ov;yamp hy-o4v mna1  

Inkzinkt asdova/aba,dov;yamp abrylov marze7 orowhydyv y;e marmini marzanknyru oro, panyrov 0cdagar yn5 asdova/ba,dov;ivnu amen pani 0cdagar e5 kani gu q0sdana3 gyank dal` ;e4 a3s a,qarhi yv ;e4 hantyr2yalin me]1 Meg pan oro, e5 yv amen mart bedk e cidna35 ;e4 gu dknink yv naqadink gryl 3an2n g4a-nynk` orowhydyv myr 3o3su tra/ ynk gyntani Asdov/o3 wra35 or polor martox *rgi[n e5 pa3x manavant havadaxo.nyrovn1  

A3s panyru badovire yv sorwyxovr1 Yv orbeszi oyve megu kyzi [arhamarhe` yridasart ullalovt hamar5 havadaxyalnyrovt 0rinag y.ir` q0skowt5 warmovnkowt5 sirowt5 havadkowt yv makovr gynxa.owt1  #ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001