Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5#ovnovar 14, 2001
Anovanago[ov;yne ydk a-a]in giragi

Ysa3i marcarei cirken (54:1-14)  

 

Ovraqaxi4r5 Yrovsa.e4m5 tovn` amovlt5 or [eir /nanyr7 xn/ov;yamp yrce yv a.a.age5 tovn or [eir yrgnyr5 orowhydyv tovn5 amlov;yan badja-ow lkova/t avyli ,ad zavag bidi ovnynas kan amovsin ovnyxo.u56 g\use Deru1  

Untar2age4 wranit dara/ov;ivnu5 untla3ne4 badyru5 dy. mi4 qna3yr7 [ovannyru yrgare5 xixyru amraxovr5  

Orowhydyv amen ov..ov;yamp bidi dara/ovis ,ovdow5 kov syrovntt azcyrov bidi dire yv anonx lka/ ka.aknyru bidi ,ine ov lyxne1  

Mi4 waqnar5 a3lyvs am0;ow bidi [mnas7 mi4 am[nar5 a3lyvs bidi [naqadovis7 amlov;yant 3avidynagan am0;u bidi mo-nas5 a3riov;yant naqadinku pnav bidi [3i,ys5  

Orowhydyv sdy./i[t kyzi amovsin bidi ulla37 An` orovn anovnn e` YRGNA#IN Z)RKYROV DER5 isra3eli sovrp Asdova/u` or bidi *rge kyz yv ampo.] a,qarhin al Asdova/ bidi go[ovi1  

Lkova/ yv w,dahar gin mu [ei|r5 gam myr=ova/ norahars mu [ei|r5 yrp Deru kyz gan[yx1  

Art5 Asdova/ g\use7 8:ebed garj =amanag mu kyz lkyxi5 pa3x o.ormov;yamp yv sirow kyz bidi untovnim91  

Pargov;yan bahovn garj adyn mu yrys tar2ovsi kyzme5pa3x 3avidynagan sirows bidi c;am kyzi56 g\use Deru5 *rgi[t1  

8In[bes =amanagin ]rhy.e.en ydk No3in yrtovm uri` a3lyvs pnav yrgiru [bad=yl ]rhy.y.ow5 no3nbes al hima g\yrtnovm or pargov;yamps bidi [bad=ym kyz1  

Ly-nyru grnan gorsovil yv plovrnyru [kanal5 pa3x o.ormov;ivns anbagas bidi ulla3 kov wra3et5 qa.a.ov;yan ovqds ansasan bidi mna356 g\use o.orma/ Deru1  

O~w Yrovsa.em5 *o;origen zarnova/ da-abyal5 ha,dov;ivn bidi unym hydt5 orbeszi mqi;arovis7 aha ys kov himyrt ,a*iv.a3 karyrow bidi tnym5 badyrt` gargyhan karyrow5  

A,daragnyrt garmir 3agin;nyrow bidi gancnym5 t-nyrt` pivry.e5 yv ,ovr]t barisb bidi ka,ym undir yv ;angacin karyrow1  

Polor ortinyrt Asdov/me ovsa/ bidi ullan5 zavagnyrt mna3ovn qa.a.ov;ivn bidi wa3ylyn5  

Yv tovn artarov;yan me] bidi hasdadovis91  

 

B0.os a-akyali go.me Dimo;eosi crova/ a-a]in namagen (1:1-11)  

Hasxe yv o.]o3n  

 

   1. Ys` B0.os5 or Krisdos #isovs a-akyaln ym myr "rgi[ Asdov/o3 yv myr 3o3su y.o. Krisdos #isovsi hramanow5  

    

   2. Kyzi4 gu crym5 havadki harazad ortis5 Dimo;eos1 :o. Ha3rn Asdova/ yv myr Deru krisdos #isovs` ,norhk5 o.ormov;ivn yv qa.a.ov;ivn barcyvyn kyzi1  

   Zcov,axovm sqal wartabydov;ivnnyr ovsovsxano.nyre  

    

   3. Yrp Magytonia g\yr;a3i5 qntryxi or Y*ysos mnas yv q0sis kani mu hocinyrov5 orbeszi tatrin 0dar wartabydov;ivnnyr ovsovxanyle  

    

   4. Yv [zpa.in sgizp ov wyr] [ovnyxo. a-asbylnyrow yv azcahamarnyrow5 oronk wenyrov tov- gu panan5 *oqanag 0cnylov martox havadkin yv Asdov/o3 /racrin iraganaxman1  

    

   5. Cyraco3n badoviranu sern e7 anarad srde5 makovr q.jmdanke yv angy./ havadken p.qa/ seru1  

    

   6. <adyr a3s badovernyru mo-xa/5 tadarg wijapanov;yanx me] mdnylow`  

    

   7. myzi 0renk sorwyxnylov ylyr yn5 min[ty- o4[ irynx q0sa/u cidyn5 o4[ al Asdov/o3 )renku5 orovn masin a3nkan wsdahov;yamp gu ja-yn1  

    

   8. Cidynk ;e 0renku lav e` yrp bedk y.a/ 2yvow cor/atrovi1  

    

   9. Saga3n cidynk nayv5 ;e 0renku artarnyrovn hamar trova/ [e5 a3l` an0rennyrovn yv anhnazantnyrovn5anpari,dnyrovn ov my.avornyrovn5 srpov;ivnnyru odnagoq uno.nyrovn ov bi./yrovn5 ha3r ov ma3r anarco.nyrovn5 martasbannyrovn5  

    

   10. Bo-ngov;ivn uno.nyrovn5 arovacednyrovn5 mart a-yvanco.nyrovn5 sdaq0snyrovn5 sdaq0snyrovn5 sovd yrtovm uno.nyrovn5 yv polor a3n ararknyrovn hamar5 oronk haga-ag yn im *oqanxa/ a-o.] ovsovxovmnyrovs7  

    

   11. Badovernyrov5 oronk hama2a3n yn yranyli Asdov/o3 *a-ku badmo. Avydaranin5 or ys havadarm0ren karozyxi1 

    

    

    

#isovs Krisdosi avydaranen usd #owhannesi (2:1-11)  

Gana3i Harsaniku  

 

   1. #isovs Calilya hasnylovn yrrort 0ru harsanik mu gar Gana ka.akin me]5 yv #isovsi ma3ru hon er1  

    

   2. #isovs yv ir a,agyrdnyrn al hravirova/ ein harsanikin1  

    

   3. Yrp cinin bagsyxav5 #isovsi ma3ru iryn usav76 Cini [ovnin1  

    

   4. Ma~3r5 myzi i4n[56 badasqanyx #isovs56 im =amanags dagavin [e4 hasa/1  

    

   5. Saga3n ir ma3ru usav sbasavornyrovn76 in[ or use 2yzi` gadaryxe4k1  

    

   6. Hryanyrov /isagan makrov;yan soworov;yan hama2a3n5 hon kare wyx garasnyr ga3in5 oronxme ivrakan[ivru ov;sovnen harivr li;r g\a-ner1  

    

   7. #isovs usav sbasavornyrovn76 Garasnyru ]ovrow lyxovxek1 Yv sbasavornyru lyxovxin min[yv pyran1  

    

   8. #ido3 usav anonx7 6Hima a-ek yv sy.anabydin darek1 Anonk al darin1  

    

   9. Sy.anabydu hamdysyx cinii *oqova/ ]ovru5 pa3x [cidxav ;e ovrge er7 ;eyv sbasavornyru5 oronk ]ovru lyxovxa/ ein5 cidein1 A3n adyn sy.anabydu *ysa3in usav7  

    

   10. 6 Amen mart naq undir cinin gu hramxne5 isg yrp cinownan` a3n adyn hasaragu5 min[ tovn undir cinin bahyr ys min[yv hima1  

    

   11. #isovs ir a3s a-a]in hra,ku gadaryx Calilya3I Gana ka.akin me]1 Hon an ir *a-ku 3a3dnyx5 yv a,agyrdnyru havadaxin iryn1 #ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001