Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5#ovnovar 13, 2001
Anovanago[ov;ivn

 

B0.os a-akyali go.me Go.osaxinyrovn crova/ namagen (2:8-15)

Krisdosow lyxova/ ov gyntanaxa/

  1. Zco3, y.ek5 or oyve megu 2yr midku [crave imasdasiragan dysov;ivnnyrow yv qapypa3agan sin q0skyrow5 oronk martga3in avantov;ivnnyrov yv pnov;yan o3=yrovn wra3 gu himnovin yv o4[ ;e #isovs Krisdosi j,marid wartabydov;yan wra31

  2. Orowhydyv martaxa/ Krisdosi me] gu pnagi asdova/a3in pnov;yan ampo.] liov;ivnu1

  3. Yv tovk 2yr gyankin liov;ivnu cdak` mianalow anor5 or clqovn e ocy.en a,qarhi polor i,qanov;ivnnyrovn ov bydov;ivnnyrovn1

  4. Havadki jampow yrp krisdosi miaxak5 tovk 2yr my.kyru ;0;a’yxik yv krisdosi ;l’adov;yamp adaxa/ y.ak srdi ;l’adov;ivnu1

  5. Mgrdovylow` anor hyd miasin ;a.ovyxank5 yv anor hyd al 3arov;ivn a-ik5 kani havadaxik Asdov/o3 z0rov;yan5 or za3n my-ylnyren jarovxanyx1

  6. Krisdosi hyd Asdova/ 2y4z al gyntanaxovx5 kani tovk hocyvorabes my-a/ eik 2yr my.kyrovn badja-ow5 orowhydyv an;l’ad hy;anosnyr eik1 A3o45 Asdova/ nyryx myr polor 3anxanknyru

  7. Yv ir i,qanov;yamp ]n]yx myr 0rinazanxov;yan hamar myzi tem ar2agova/ tadabardov;yan wji-u5 za3n qa[a’a3din camylow1

  8. A3sbisow aniga zina;a’ urav ocy.en a,qarhi I,qanov;ivnnyrn ov bydov;ivnnyru5 3a3dnabes qa3da-agylow ov bardov;yan madnylow zanonk krisdosi 2y-kow5 anor 3arov;yan adyn1

#isovs krisdosi avydaranen usd >ovgasi (2:21)

21 Ov;u 0r ydk5 yrp manovgu ;l’adylov =amanagu hasav5 #isovs go[yxin za3n5 a3n anovnow or hry.dagu dova/ er anor dagavin Mariami orowa3nin me] [3.axa/1


Cor/k A-akylox 13. 25-33

Yv ir ba,d0nu lraxnylov =amanag5 #owhannes usav1 8Ow gu gar/ek zis1 Ys 2yr sbasa/ an2u [ym1 aha in/me ydk gov ca3 aniga5 orovn g0,ignyru hanylov isg ar=ani [ym ys91

Y.pa3rny4r5 Aprahamyan dohmi zavagnyr yv 2yr me] cdnovo. Asdova/awaq martig7 ‘rgov;yan a3s badcamu Asdova/ 2yzi .rgyz1 Orowhydyv Yrovsa.emi pnagi[nyru yv irynx I,qannyru [jan[xan #isovsu5 yv za3n tadabardylow` gadara/ y.an q0sku marcarenyrovn5 or amen <apa; 0r gu garta3in1 Yv ;ebed mahovan ar=ani 3anxank mu [cdan anor wra35 saga3n Bi.adosen bahan]yxin or sbannovi1 Yrp anor masin polor crova/nyru gadara/ y.an5 za3n qa[en i]yxovxin yv cyryzman trin1 Pa3x Asdova/ za3n my-ylnyren 3arovxanyx5 yv #isovs pazma;iv 0ryr yryvxav anonx` oronk iryn hyd Calilya3en Yrovsa.em yga/ ein5 yv oronk hima ir wganyrn yn =o.owovrtin a-]yv1 Mynk al aha5 2yzi g4avydynk5 ;e Asdova/ myr ha3ryrovn dova/ ir qosdovmu gadaryx myr 0ryrovn5 or anonx ortinyrn ynk1 A3t qosdovmu gadaryx5 #isovsu 3arovxanylow5 in[bes yrgrort sa.mosin me] al crova/ e7 8Im ortis ys tovn5 a3s0r kyz /na391

>ovgas !7 %&6*)

Y.isape;I /nntapyrov;yan =amanagu hasav yv zavag mu /nav1 Traxinyrn ov azcagannyru yrp lsyxin5 ;e orkan my/ y.a/ e Diro] o.ormovjivnu anor hanteb` ovraqaxan Y.isape;I hyd1

"okrigin /nntyan ov;yrort 0ru ykan za3n ;l’adylov5 yv xa3n ir h0r anovnow Zakaria bidi go[ein5 ma3ru usav7

6 O4[5 #owhannes bidi go[ovi7

Saga3n nyrkanyru g4a-argein5 usylow7

6 Pa3x 2yr cyrtasdanin me] #owfannes anovnow megu [ga431

A3s badja-ow n,anaxi timyxin h0ru5 cidnalov hamar ;e in[ k4ovze or go[ovi manovgu1 Zakaria daqdag mu ovzyx yv cryx4 #owhannes1 Polorn al zarmaxan1 No3n wa3rgyanin Zakaria3i lyzovn paxovyxav5 sgsav q0sil yv 0rhnyl zAsdova/1 Waq ingav polor nyrganyrovn yv traxinyrovn me]5 oronk asiga lsyxin5 yv Hreasdani ly-nago.mu amen mart a3s masin gu q0ser1 Asiga lsylow5 amenkn al gu qorhein ov g4usein7

7 Arte0k a3s manovgu in[bisi megu bidi ulla31

Yv Diro] z0rov;ivnu anor hyd er1

Zakaria3i 0rhnyrcov;ivnu

Ha3ru` Zakarian5 Sovrp Hociow lyxova/` marcareaxav usylow7

8)rhnyal e Isra3eli Der Asdova/u5

or 0rhnov;yan hasav

yv ‘rgov;ivn pyrav ir =o.owovtin1

Ir /a-a3in4 Tavi;i syrovnten

Hz0r ‘rgi[ mu dovav myzi1

Ir sovrp marcarenyrovn mi]oxav

Ganovqen myzi qosdaxav

‘rgyl myr ;,naminyren yv polor myz ado.nyren5

yv myr ha3ryrovn hanteb ir o.ormov;ivnu xo3x dal`

ir sovrp ovqdin havadarim mnalow5

myzi dalov a3n in[ or yrtovmow

myr h0r Aprahami qosdaxa/ er5

orbeszi a-anx waqi5

a3lyvs myr ;,naminyren ‘rgova/` zink ba,dynk

myr gyanki polor 0ryrovn5

yv iryn nyrga3anank

orbes sovrp yv artar martig1

Yv tov4n5 zavags5

Par2ryalin marcaren bidi go[ovis

Yv Diro] a-]yven bidi kalys`

Anor jampan badrasdylov5

Orbeszi cidxnys ir =o.owovrtin5 ;e bidi ‘rgovin4

Irynx my.kyrovn nyrovm cdnylow7

Orowhydyv Asdova/ ir c;a-ad o.ormov;yamp

Ipryv Arycag` yrginken bidi /aci myr wra35

Yv 3a3dnovi myzi5

Or qavari me] yv mahovan ,ovkin dag gu mna3ink5

Orbeszi myr odkyru

Tebi qa.a.ov;yan jampan ov..e91

"okrigu g4ajer marminow yv gu z0ranar hociow1 Aniga anabadi me] gu pnager min[yv a3n 0ru5 yrp yryvxav Isra3eli me]1#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001