Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5#ovnovar 07, 2001
?novnt yv Asdova/a3a3dnov;ivn Krisdosi

B0.os A-akyali go.me Didosi crova/ namagen (2:11-15)

 1. Orowhydyv Asdova/ ir ,norhku 3a3dnyx` orbeszi polor martig ‘rgovin1
 2. A3t ,norhku myz gu m.e or anhavad gynxa.e yv a,qarhig xangov;ivnnyre hy-anank5 zcasdov;yamp5 artarov;yamp ov paryba,dov;yamp abrink a3s a,qarhi me]5
 3. yv 3o3sow sbasynk a3n yr]anig 0rovan5 yrp myr my/ Asdova/n ov ‘rgi[u` #isovs Krisdos ir ‘a-kow bidi 3a3dnovi1
 4. Orowhydyv Krisdos ir an2u dovav myzi hamar5 orbeszi myz azade myr polor an0renov;ivnnyren5 yv myz makrylow` ir sy’agan =o.owovrtu tar2ne5 pari cor/yrov naqan2aqntir1
 5. A3s panyru sorwyxovr havadaxyalnyrovt1 Ka]alyre4 zanonk yv i hargin 3antimane` hy.inagov;ivnt cor/a/ylow5 a3nbes` or oyve megu kyz [arhamarhe1

#isovs Krisdosi Avydaranen usd Mas;eosi (1:18-25)

 1. A3sbes badahyxav #isovs Krisdosi /novntu1 Ir ma3ru` Mariam5 n,anova/ er #owse’i hyd5 saga3n naq kan amovsnov;ivnu Mariam 3.i mnax Sovrp Hocien1
 2. #owse’` anor n,ana/u5 artar mart mu ullalovn` [ovzyx hanrov;yan a-]yv qa3da-agyl za3n5 a3l qorhyxav l-ylya3n yd unyl irynx n,anaq0sov;ivnu1
 3. Min[ a3s masin gu mda/er5 aha Diro] Hry,dagu yrazi mu me] yryvxav iryn yv usav7 6 #owse4’5 Tavi;i4 orti5 mi4 waqnar amovsnalov n,ana/it` Mariami hyd5 orowhydyv ir me] 3.axova/u Sovrp Hocien e1
 4. Orti mu bidi /ni yv za3n bidi go[ys #isovs5 orowhydyv aniga ir =o.owovrtu irynx my.kyren bidi ‘rge1
 5. A3s poloru badahyxan5 orbeszi gadarovi a3n in[ or Deru usav Ysa3i marcarein mi]oxav76
 6. 8 Aha go3su bidi 3.ana3 yv orti mu /ni5 yv za3n bidi go[yn Emmanovel95 or gu n,anage` Asdova/ myzi hyd1
 7. Yrp #owse’ ar;nxav5 gadaryx in[ or Diro] hry,dagu hrama3yx iryn yv amovsnaxav ir n,ana/in` Mariami hyd7
 8. Pa3x [3arapyryxav anor hyd5 min[yv or ir antranig zavagu /nav5 yv za3n #isovs go[yx1#ovnovar 2001
G Y Y { H O <
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001