Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 "ydrovar 25, 2001

A7 Givrage Ka-asnortax Povn Parygyntan

Ysa3i Marcarei cirken (58.1-14)

A3sbes g\use deru76

       8Ov=cin yv anga,gant bo-a45 ‘o.i nman 2a3nt par2raxovr yv im =o.owovrtis badme ir my.kyru7 #agopi syrovntin badme ir an0renov;ivnnyru1

       Amen 0r zis gu ‘nd-yn5 g\ovzyn im janabarhnyrs jan[nal7 gar/ys artarov;ivn cor/a/ =o.owovrt mu ulla3in5 gar/ys irynx Asdov/o3n badovirannyren yrpek tovrs yla/ [ulla3in1 Yv hima ygyr artarov;ivn yv iravovnk gu ‘nd-yn kows5 yv g\ovzyn Asdov/o3 m0dynal1

       Gu harxunyn 76 8 ?om p-nyxink5 in[o|v ngadi [a-ir7 mynk myz ny.yxink5 in[o|v [lsyxir myz91 Orowhydyv56 g\use Deru56 /om p-na/ adyn tovk 2yr cidxa/u g\unek tar2yal7 2yr haga-agov;ivnnyrn ov g-ivnyru gu ,arovnagek yv qy.jyrn ov a.kadnyru gu dan]ek1 A3sbisi /omabahov;ivn bedk [e4 in/i7 a3sbisow 2yr 2a3nu in/i [i4 hasnir1

       Mi;e a3sbidi| /om ovzyxi7 bahan]yxi| or marts inkzinku [ar[rge5 gam` clovqu qonarhyxne5 in[bes y.ecu howin timax5 gam` kovr2i yv moqiri wra3 ba-gi1 A|3s e kov /omabahov;ivn go[a/t yv Diro] hamar untovnyli /omabahov;yan 0ru1

       O4[56 g\use Deru56 /omabahov;ivnu a43n adyn mia3n im ovza/is bes g\ulla35 yrp tatris aniravov;ivn cor/yle5 tatris waja-ki me] qartaqov;ivn unyle5 azad ;o.ovs harsdaharova/nyru yv anonx bardki anirav movrhagnyru bad-ys7

       Yrp haxt an0;iin hyd pa=nys5 andovn a.kadnyru dovnt untovnis5 zcysd das anor or gu dysnys ;e myrg e5 yv undanikt ov zavagt [zrgys1

       A3n adyn kov lo3st ar,alo3si bes bidi paxovi yv tovn ,ovdow bidi p=,govis7 artarov;ivnt kyz bidi a-a]norte yv Asdov/o3 ‘a-ku amen go.me kyz bidi ba,dbane1

       A3n adyn yrp a.0;ys` Asdova/ bidi lse kyz7 haziv pyrant panas` bidi hasni kyzi1 Y;e tatris dgarnyru harsdaharyle5 ovri,nyrovn sba-nale yv anonx masin zrbardov;ivn unyle5 yv ‘oqarenu 30=ar sirdow haxt an0;iin das a3n adyn no3nisg y;e qavar ullas` bidi lovsavorovis5 m;ov;ivnt ges0rovan lo3si bidi ‘oqovi7

       Asdova/ ink bidi a-a]norte kyz mi,d5 bidi pavarare polor xangov;ivnnyrt5 bidi z0raxne osgornyrt5 yv tovn ]rarpi bardez ov m,dahos a.pivr bidi ta-nas1

       Zavagnyrt tar2yal bidi ,inyn kov ka.aknyrt oronk yrgar adyn avyrag mnaxa/ ein7 anonx himyru bidi wyragancnyn ansasanyli yv syrovnte hon bidi pnagin7ov bidi jan[xovis orbes ‘ladagnyru noroco. Yv avyrova/ jampanyru wyr,ino. =o.owovrt1

       Y;e <apa; 0ru5 im sovrp 0rs5 hra=aris kov xangov;ivnnyrt gadaryle5 y;e Asdov/o3 novirova/ <apa; 0ru ovraqarar ov noviragan hamarys5 y;e za3n badovys` kov un;axkt ‘oqylow yv ;,namagan q0skyre hy-ov mnalow5 yv 3o3st Diro] wra3 tnys5 a3n adyn yrgri pariknyru bidi barcyvym kyzi yv kyzi bidi dam a3n =a-ancov;ivnu or kov h0rt` #agopi q0sdaxa31 Aha ys` Ders usi91

 

B0.os a-akyali go.me H-oma3yxinyrovn crova/ namagen (13.11-14.25)

       Siro3 a3s sgzpovnkow un;axek5cidnalow ;e i4n[ =amanagi me] g\abrink1 +amanagn e or kovnu ;0;a’ynk yv ar;nnank5 orowhydyv hima ‘rgov;ivnu avyli m0d e myzi5 kan a3n adyn` yrp havadaxink1

       Ci,yru aha g\anxni yv xyrygu m0d e1 Ovsdi qavari cor/yren hy-anank yv lo3si zenkyru myr wra3 a-nynk5

       Abrylov hamar a3nbes` in[bes wa3yl e lo3si me] kalo.nyrovn5 ‘oqanag ana-agov;yamp5 arpyxov;yamp5 qa-nagyxov;yamp ov b./ov;yamp5 gam naqan2ow ov haga-agov;yamp abrylov1

       Deru #isovs Krisdosi ngaraciru 2yr wra3 a-ek5 yv marmni xangov;ivnnyru gadarylov hydamovd mi4 ullak1

 

Y.pa3rt mi4 tadyr

       Havadki me] dgaraxa/ megu untovnyxek` a-anx ir qi.ju dan]o. gasga/nyru knnatadylov1

       )rinag5 gu havada3` ;e amen in[ garyli e ovdyl1 Ovri, mu5 or gasga/ ovni a3t masin5 pan]ary.en g\ovde mia3n1

       Amen in[ ;o. [arhamarhe [ovdo.u5 isg [ovdo.u ;o. [knnatade ovdo.u5 orowhydyv Asdova/ za3n untovnyr e1

       O|w ys tovn5 or Asdov/o3 /a-an gu tadys1 Deru i4nk mia3n cide` ir havadkin me] ganco|vn e aniga5 ;e inga/1 Pa3x wsdah y.ek or gancovn bidi mna35 orowhydyv Deru grna3 za3n gancovn bahyl1

       No3nbes5 omank gu qorhin` ;e zAsdova/ ba,dylov hamar a3sin[ 0ru avyli garyvor e kan mivs 0ru5min[ ovri,nyrov hamar polor 0ryru no3nn yn1 Ivrakan[ivru ;o. ir hamozovmu bahe1 Gu pave or ;e4 3adovg 0r mu ‘nd-o.u yv ;e4 0ryrov mi]yv qdrov;ivn [tno.u yrgovkn al Deru badovyl gu qorhin1 No3nbes al5 ;e4 amen in[ ovdo.u Deru gu badove yv ;e4 [ovdo.u5 yrp yrgovkn al Asdov/o3 cohov;ivn gu 3a3dnyn1

       Myzme oyve megu inkn6ir an2in hamar [\abrir5 o4[ al inkn iryn hamar gu my-ni1 Y;e g\abrink` Diro] hamar g\abrink5 yv y;e gu my-nink` Diro] hamar gu my-nink5 or gu n,anage ;e` ulla43 gyanki yv ulla43 mahovan me]`  Diro] gu badganink1 Ador hamar al Krisdos my-av yv wyragyntanaxav5 orbeszi Deru   ulla3 polorin5 ;e4 abro.nyrovn yv ;e4 my6 -a/nyrovn havasarabes1

       In[o|v gu tadys ovrymn y.pa3rt5 gam in[o|v za3n g\arhamarhys1 Polors al Krisdosi adyanin timax bidi gancnink5 orowhydyv marcarov;yan me] crova/ e76

       8 Ys in2mow g\yrtnovm56 g\use Deru56 or amen /ovng bidi qonarhi a-]yvs yv amen lyzov bidi qosdowani ;e ys ym Asdova/u91

 

 Y.pa3t [ca3;ag.yxnys

       Kani ovrymn myzme ivrakan[ivru ir an2in hamar ha,iv bidi da3 Asdov/o35 a3sovhydyv tatri4nk irar knnatadyle5 yv ‘oqarenu ]anank myr y.pa3rnyrovn ca3;ag.ov;yan yv my.an[ovmin badja- [ta-nal1

       #isovs Krisdosow hyvyvyalu abahowabes cidym5 ;e inknin bi./ pan [ga31 Pan mu bi./ g\ulla3 a43n martovn hamar5 or za3n bi./ gu hamare1 Y;e cidys ;e kov ovsylowt y.p0rt q.jmdanku gu wiravorys5 sirow ,ar=a/ [ys ullar` yrp ovdys1 Kov gyragovrowt badja- mi4 ta-nar or gorsovi yrpa3rt5 orovn hamar Krisdos ir gyanku dovav1

A-i; mi4 dar or pari yv ov.i. syba/ pant ha3ho3ov;yan badja- ta-na31 Orowhydyv Asdov/o3 arka3ov;ivnu gyragovr gam umbylik [e5 a3l` artarov;ivn5 qa.a.ov;ivn yv qntov;ivn5 Sovrp Hocien drova/1 Yv ow or asonxmow gu /a-a3e Krisdosi5 aniga Asdov/o3 hajyli yv martox cowyli g\ulla31

Art5 a3sovhydyv qa.a.ov;ivn ‘nd-ynk yv a,qadink irarov havadku  amrabntyl1 {ulla43 or gyragovri badja-ow Asdov/o3 cor/u kantys1 Amen pan inknin makovr e7 pa3x sqal e pan mu ovdyl5 yrp adiga ovri, mu gu ca3;ag.yxne1 Avyli ji,t e` o4[ mis ovdyl5 o4[ cini qmyl5 o4[ al ovri, oyve pan unyl` orow y.pa3t gu clori gam gu ca3;ag.i gam gu dgarana31 A3s masin kov  hamozovmt` kov yv Asdov/o3 mi]yv ;o. mna31 Yrani~ anor or inkzinku tadabardov;yan [\yn;argyr a3nbisi panyrow` orow ir ungyro] ‘or2ov;yan badja- g\ulla31 Mivs go.me5 y;e megu gasga/ ovni ir gyra/in anmakrov;yan masin5 Asdov/o3 tadabardov;yan yn;aga3 e` y;e ovde5 orowhydyv ir ararku havadki artivnk [e1 Yv in[ or havadken [i car` my.k e1

Mad;eos (6.1-21)

Zco~3,5 Asdov/o3 hanteb 2yr bardavorov;ivnnyru martox nyrga3ov;yan mi4 gadarek xo3xi hamar5 orowhydyv a3t baraca3in war2adrov;ivn bidi [sdank 2yr yrgnavor h0rmen1

Yrp o.ormov;ivn g\ovzys dal5 ‘o. ov ;mpovgow mi4 unyr` martox ov,atrov;ivnu cravylov hamar5 in[bes gy./avornyru g\unyn =o.owarannyrov me] yv hrabaragnyrov wra3` martoxme ‘a-avorovylov agnhalov;yamp1 Wsda4h y.ek5 mia3n adiga e anonx war2adrov;ivnu1 Unthaga-agu5 yrp tovn o.ormov;ivn gov das5 2aq 2y-kt ;o. [cidna43 ;e in[ g\une a] 2y-kt1 A3sbisow o.ormov;ivnt ca.dni ura/ g\ullas5 yv kov yrgnavor ha3rt5 or andysanyli e yv gu dysne gadar/t5 kyz bidi war2adre 3a3dnabes1

Nmanabes5 yrp g\a.0;ys` gy./avornyrovn mi4 nmanir5 oronk gu siryn =o.owarannyrov me] yv hrabaragnyrov angivnnyru gyxa/ a.0;yl5 orbeszi martig irynx a.0;ylu dysnyn1 Wsdah y.ek5 mia3n adiga e anonx war2adrov;ivnu1 Tovn yrp g\a.0;ys` mdi4r synyagt5 coxe4 tov-u yv /a/ovg gyrbow a.0;e kov yrgnavor H0rt1 Yv Ha3t or andysanyli e ov gu dysne gadara/t5 kyzi bidi hadovxane 3a3dnabes1

Dagavin5 yrp g\a.0;ek5 mi4 ,adaq0sek hr;anosnyrovn nman5 oronk gu gar/yn or y;e ,ad qntryn` lsyli bidi ta-nan1 Art5 mi4 nmanik anonx5 orowhydyv 2yr ha3ru cide in[ or bedk e 2yzi5 no3nisg yrp dagavin irme qntra/ [ek1 Ovrymn a3sbes a.0;yxek76

Ha3r myr yrgnavor5

Srpapanovi4 anovnt7

:o. ca3 arka3ov;ivnt5

:o. gadarovi kov gamkt5

In[bes or yrginki me]`

A3nbes al yrgri wra31

 

Amyn0rya3 myr haxu

A3s0r yvs myzi dovr1

Nyre4 myr 3anxanknyru5

In[bes or mynk gu nyrynk

Anonx` oronk myzi tem

No3nbes 3anxank cor/a/ yn1

Yv ;o3l mi4 dar

Or ‘or2ov;yan me] i3nank7

A3l myz [aren azade41

Orowhydyv kovgt yn mi,d

Arka3ov;ivnu5 z0rov;ivnu yv ‘a-ku amen1

 

Orowhydyv y;e martox nyrek irynx 3anxanknyru5 2yr yrgnavor ha3rn al bidi nyre 2yzi1 Isg y;e martox [nyrek irynx 3anxanknyru5 2yr Ha3rn al bidi [nyre 2yr 3anxanknyru1

 

Yrp /om gu bahek5 drdovmyrys mi4 ullak gy./avornyrovn nman5 oronk irynx yrysu gu gaqyn5 orbeszi martox xo3x dan ;e /om gu bahyn1 Wsdah y.ek mia3n adiga e anonx war2adrov;ivnu1 Unthaga-agu5 yrp tovn /om gu bahys5 0/e4 clovqt yv lova4 yryst5 orbeszi martig [dysnyn ;e /om gu bahys5 a3l` mia3n Ha3ru5 or andysanyli e7 yv Ha3rt5 or gu dysne gadara/t5 kyz bidi war2adre 3a3dnabes1

 

@yr harsdov;ivnu mi4 tizek yrgri wra35 ovr xyxn ov =ancu gu ‘jaxnyn yv gam co.yru badt kantylow nyrs gu mdnyn ov gu co.nan za3n1 A3l 2yr harsdov;ivnu tizyxek yrginki me]5 ovr xyxn ov =ancu [yn grnar ‘jaxnyl za3n5 yv o[ al co.yru grnan badt kantylow nyrs mdnyl yv co.nal1 Orowhydyv 2yr harsdov;ivnu o4vr or e5 hon g\ulla3 nayv 2yr sirdu1

 

 "ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001