Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 "ydrovar 24, 2001
Srpoxn Gosdantnovbolso3 sovrp =o.owo3n 150 ha3rabydaxn

Yzyg7 3:16-19

P7 Gorn7 6:1-14

       Art5 orowhydyv Asdov/o3 cor/agixnyrn ynk5 g4a.a[ym 2yzi5 mi4 wadnek Asdov/me 2yr sdaxa/ ,norhku1 Orowhydyv Asdova/ g4use76

       8Yrp 3armar =amanagu ygav` lsyxi kyz5

       yrp 'rgov;yan 0ru hasav` 0cnyxi kyzi91

Aha hima e a3t 3armar =amanagu7 hima4 e 'rgov;yan 0ru1

       Oyve panow badja- mi4 ullak or Asdov/o3 cor/u qa'anovi gam wargapygovi7 a3l` polor barcanyrovn al tovk 2yz xo3x dovek orbes Asdov/o3 ba,d0nyanyr5 my/ hampyrov;yamp 3an2n a-nylow ny.ov;ivnu5 wi,du5 [ar[aranku5 /y/u5 pandu5 q-owararnyrov wa3racov;ivnnyru5 3ocnov;ivnu5 anknov;ivnu5 an0;ov;ivnu1 A3s poloru darek` makovr srdow5 cidagx0ren5 hampyradarov;yamp5 ka.xrov;yamp5 Sovrp Hociow5 angy./ sirow5 j,mardov;ivnu karozylow5 Asdov/o3 z0rov;yamp yv artarov;yamp zinova/` [arin tem 3ar2agylov yv inkzink ba,dbanylov hamar1 Mi4 a3la3lik` o4[ 'a-ken yv o4[ anarcanken5 o4[ cowasanken yv o4[  my.atranken1 Martig molora/ ;o. usyn myzi7 mynk cidynk ;e j,mardov;ynen [ynk ,y.a/1 :o. [ovzyn myz jan[nal7 mynk cidynk ;e myz lav gu jan[nan1 :o. my-a/ sybyn myz7 mynk aha gyntani ynk1 :o. myz bad=abard hamaryn7 mynk cidynk ;e mahovan tadabardov;ynen azada/ ynk1 :o. myr gyanku dqovr gar/yn7 mynk mi,d ovraq ynk1 A.kad ;o. sybyn7 mynk ,adyrov gyankyru gu joqaxnynk1 A3o45 gu ;ovi ;e o[in[ ovnink5 min[ty- amen in[ ovnink1

       Aha5 siryli4 Gorn;axinyr5 amen in[ pax yv angy./ srdow usi 2yzi1 Tovk in[o|v gu t=ovaranak arda3a3dovylov1  O4[ im badja-ows hargav5 a3l barzabes` 2yr seru arda3a3dylov gu ka,ovik1 Pa3x g4ovzym or in/i bes panak 2yr sirdyru yv azad0ren q0sik tovk al7 [e| or im zavagnyrs ek tovk1

Mad;7 12:22-32

#isovs yv Pey.zypov.

       Aba #isovsi pyrin go3r yv hamr tivahar mu5 yv #isovs p=,gyx za3n5 a3nbes or hamr yv go3r martu sgsav q0sil ov dysnyl1 Polor nyrganyru zarmaxan yv gu harxnein7

       6 Arty0k asiga| e Krisdosu5 Tavi;i Ortin1

       Pa3x "arisyxinyru yrp lsyxin5 usin7

       6 Aniga tyvyrov i,qanin` Pey.zypov.i z0rov;yamp e or tyvyru tovrs gu hane1

       #isovs yrp cidxav anonx mda/ovmu5 usav7

       6 Oyve ;acavorov;ivn or inkn ir me] pa=an6pa=an g4ulla3` gu gor/ani5 yv oyve ka.ak gam undanik or inkn ir me] pa=nova/ e ` gancovn [i mnar1 Y;e Sadanan ir cor/agalnyrovn tem g4ylle5 ovrymn inkn ir me] pa=an6 pa=an y.a/ e7 art anor ;acavorov;ivnu in[be|s grna3 gancovn mnal1 Y;e ys Pey.zypov.i z0rov;yamp e or tyvyru gu hanym5 2yr hydyvortny|ru orovn z0rov;yamp tovrs gu hanyn zanonk1 Ovrmn 2yr isg hydyvortnyru 2yz bidi tadabardyn1 Isg y;e Asdov/o3 Hociin z0rov;yamp [ar ocinyru gu hanym5 gu n,anage ;e Asdov/o3 ;acavorov;ivnu arten hasa/ e 2yzi1

       Ow or in/i hyd [e` in/i haga-ag e7 ow or in/i hyd [i havakyr` gu xrove1 A3s badja-ow g4usym 2yzi76 Martig orkan al my.k cor/yn gam ha3ho3ov;ivn unyn5 Asdova/ bidi nyre anonx a3t poloru7 pa3x bidi [nyre anor or Sovrp Hociin gu ha3ho3e5 a3sinkn gu naqade za3n1 Oyve megu or Martov Ortiin tem q0si` Asdova/ bidi nyre anor5 pa3x Sovrp Hociin tem q0so.in bidi [nyre5 o4[ a3s a,qarhi me] yv o4[ al hartyr2yalin1


"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001