Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Ovrpa;5 "ydrovar 23, 2001
Bahk

Did7 3: 1 -15

Krisdoneagan warki ;ylatrov;ivnnyr

       #i,yxovr polorin5 or hnazantin ov hbadagin bydagan i,qanov;ivnnyrovn5 yv badrasd ullan` amen dysagi pari /a-a3ov;ivn madovxanylov1 :ylatre` oyve megu [anarcyl5 martov hyd [g-ovil5 a3l` 'a'gangad ullal yv gadaryal aznovov;ivn xovxapyryl polor martox hanteb1 Orowhydyv =amanagin mynk al anmid eink5 Asdov/o3 anhnazant yv molora/1 Bes6bes xangov;yanx yv ana-ag hajo3knyrov cyrin tar2a/` g4abreink5 [arov;yamp ov naqan2ow5 adyli eink ovri,nyrovn yv g4adeink irar1

       Pa3x aba Asdova/5 myr "rgi[u5 ir ka.xrov;ivnn ov martasirov;ivnu 3a3dnyx yv myz 'rgyx5 o4[ ;e myr gadara/ artar cor/yrovn hamar5 a3l` barzabes o.orma/ ullalovn hamar1 Myzi nor /novnt dovav mgrdov;yamp yv Sovrp Hociin mi]oxav myz wyranorocyx1 Asdova/ Sovrp Hocin a-ad0ren myr wra3 ;a'yx` myr 'rg[in #isovs Krisdosi mi]oxav5 orbeszi krisdosi ,norhkowu artaraxa/` =a-ancynk 3avidynagan gyanku` orovn gu 3ovsank1

An2nagan 3ortornyr Didosin

       Sdo3c e in[ or g4usym7 yv g4ovzym or tovn a3s gedyrovn wra3 tnys ,y,du5 orbeszi Asdov/o3 havadaxo.nyru pari cor/yrov hydamovd ullan5 orowhydyv a43t e parin yv martox 0cdagaru1 Mivs go.me5 qovsa'e4 3imar wejyren5 azcapanagan xangyrow zpa.yle5 Mowsisagan )renkin ,ovr] sdy./ova/ panawejyren ov panag-ivnyren5 orowhydyv an0covd yn yv animasd1 J,marov;ynen hy-axa/ oyve an2 meg gam yrgov ancam qradyle ydk` yrp dysnys or an0covd e` gabyrt qze4 anor hyd5 cidnalow or aniga molora/ mun e yv my.ki me] gu mna3` inkzinkin tadabardov;yan badja- ta-nalow1

Wyr]in 3an2nararov;ivnnyr yv paryvnyr

       Yrp or Ardymasu gam Dikigosu kyzi .rgym5 ajabare yv kows ygovr1 Ys Nigobolis gu cdnovim yv mdatryxi 2my-u hos anxnyl1 Calet a-a] ]ana4 in/i .rgyl Zynasu` 0renscedu5 yv Abollonu7 yv na3e or pani mu bagasu [ovnynan1 Myrinnyrn al ;o. sorwin pari cor/yrov hydamovd ullal5 orbeszi anhra=y,d gariknyrovn hasnin yv 0cdagar ta-nan1

       Hyds y.o.nyru polorn al paryvnyr ovnin kyzi1 Tovn al myr paryvnyru 'oqanxe anonx` oronk myz gu siryn ipryv havadagix y.pa3rnyr1

       Asdov/o3 ,norhku 2yr polorin hyd ulla31

#owh7 8: 21 - 30

Ys a3s a,qarhen [ym

       #isovs tar2yal usav anonx7

       6 Aha ys g4yr;am7 tovk bidi 'nd-ek zis5 yv bidi my-nik 2yr my.kin me]5 orowhydyv [ek grnar cal hon` ovr ys g4yr;am1

       Hryanyru gu harxnein irarov7

       6 G4use` ;e [ek grnar cal hon ovr ys g4yr;am7 arty0k an2nasba|n bidi ulla31

       #isovs badasqanyx7

       6 Tovk a3s a,qarhin gu badganik pa3x ys wyren gov cam7 tovk a3s a,qarhen ek5 pa3x ys a3s a,qarhen [ym1 Aha asor hamar 2yzi usi5 ;e 2yr my.kyrovn me] bidi my-nik1 A3o45 y;e [havadak ;e Ys ym5 tovk bidi my-nik 2yr me.kyrovn me]1

        Anonk harxovxin7

       6 O|w ys tovn1

       6 An` or sgizpen isg gu q0ser 2yzi hyd56 badasqanyx #isovs1 6 @yr masin ,ad usyliknyr ovnim yv ,ad panyr` 2yz tadabardylov hamar1 Pa3x an or zis .rgyx` j,marid e5 yv ys hima a3s a,qarhin g4usym a3n` in[ or irme lsyxi1

       Saga3n anonk [hasgxan ;e #isovs H0ru masin gu q0ser1 Ovsdi usav anonx7

       6 Yrp martov Ortin par2raxnek5 a3n adyn bidi cidnak ;e Ys ym5 yv ;e o[in[ g4unym ys in2me5 a3l gu q0sim a3n` in[ or Ha3rs sorwyxovx in/i1 Yv an or zis .rgyx` in/i hyd miasin e1 Aniga zis a-an2in [2cyx5 orowhydyv mi,d gu gadarym a3n` in[ or hajyli e iryn1

       A3s q0skyrovn wra3 ,adyr havadaxin #isovsi1

 

 


"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001