Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Hinc,ap;i5 "ydrovar 22, 2001
SRPOX WARTANANX Z)RAWARAXN MYROX 1036 WGA#IXN1

Ysa37 49 : 8-9

Imasd7 3: 1-8

Ypr7 12 : 1-7

"or2ov;yanx me] 3aradyvov;ivn Krisdosi 0rinagow

       Ovrymn mynk al5 or an3skan pazma;iv wganyrow ,r]abadova/ ynk5 wany4nk amen qo[untod yv meg go.m 2cynk my.ku or myz tivrav gu ba,are yv hampyradarov;yamp ba3karink myzi nyrga3axo. 'or2ov;ivnnyrovn tem1 Myr a[kyru 3a-ynk #isovsi5 myr havadki himnatirin ov gadarylacor/o.in5 or cidnalow ;e i4n[ ovraqov;ivn gu sbase iryn` arhamarhyx am0;u5 3an2n   a-av qa[iI wra3 my-nil yv Asdov/o3 a;o-in a] go.mu nsdav1

       Orbeszi yrpyk [3ovsalkovik yv  [dgaranak5 mdapyryxek` ;e #isovs i4n[bisi hampyrov;yamp gryx my.avornyrov haga-agov;ivnnyru1 Tovk dagavin 2yr arivnu ;a'ylov [a' timatrov;ivn xo3x [dovik my.ki tem ba3karin me]1

Asdov/o3 ha3ragan qradu

Tovk nayv mo-xyr ek 3ortoru5 or 2yzi ov..ova/ e` ipryv ortinyrov76

8Ortya4gs5 mi4 arhamarhyr Diro] qradu5

yv mi4 whadir yrp kyz 3antimane5

orowhydyv Deru yrp gu qrade`

gu n,anage ;e gu sire kyz7

yrp gu bad=e`

gu n,anage ;e kyz ipr zavag g4untovni91

 

Ovsdi hampyrov;yamp untovnyxek Asdov/o3 qradu5 cidnalow or h0r mu bes gu warovi 2yzi hyd1 Ga|3 zavag mu or ir h0rmen 3artimanov;ivn sdaxa/ [ulla31

 

>ovg7  6: 20 - 26

 

#isovs ir a[kyru a,agyrdnyrovn 3a-ylow5 usav7

6 Yrani a.kadnyrovt5 orowhydyv 2yrn e Asdov/o3 arka3ov;ivnu     

Yrani 2yzi` a3=m ka.xa/nyrovt5 orowhydyv bidi 3acynak1

Yrani 2yzi` a3=m laxo.nyrovt5 orowhydyv bidi qntak1

Yrani 2yzi5 yrp martig 2yz adyn5 myr=yn 2yz untovnil5 naqadyn yv wargapygyn 2yz` Martov Ortiin hydyvylnovt hamar1 A3t 0r ovraqaxek yv xn/axek5 orowhydyv my/ war2adrov;ivn bidi ovnynak yrginki me]1 Anonx naqaha3ryru marcarenyrovn ngadmamp no3n wyrapyrovmu ovnyxan1

       Pa3x wa3 2yzi` harovsdnyrovt5 orowhydyv 2yr hancisdn ov war2adrov;ivnu arten isg sdaxak1

       Wa3 2yzi or a3=m 3acyxa/ ek5 orowhydyv bidi an0;ynak1

       Wa3 2yzi or a3=m gu qntak5 orowhydyv bidi scak ov lak1

       Wa3  2yzi5 yrp martig cowapanyn 2yz5 orowhydyv anonx ha3ryru no3n wyrapyrovmu ovnyxan sovd marcarenyrovn hanteb1

 


"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001