Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
{oryk,ap;i5 "ydrovar 21, 2001
Bahk

Did7 1:12 2:10

       Irynxme megu5 or irynx go.me marcare jan[xova/ er5 usa/ e76

       8Grydaxinyru m,dagan sdaq0snyr yn

       wa3ri cazannyrov bes ancor/ ov bordapo3/91

Yv ,ad ,idag e a3s wga3ov;ivnu1 A3t badja-ow al` amyna3n qsdov;yamp 3antimane zanonk5 orbeszi a-o.] havadkin wyrata-nan5 'oqanag hreagan a-asbylnyrov yv j,mardov;ynen ,y.a/ martox badovernyrovn agan] dalov1 Q.jmdankow makovr martovn hamar amen pan makovr e7 min[ty- bi./ yv anhavad martox hamar [ga43 oyve makovr pan5 orowhydyv irynx minkn ov qi.ju abagana/ yn1 Gu 3a3dararyn` ;e gu jan[nan zAsdova/5 pa3x irynx cor/yrow g4ovranan za3n5 kani or bi./ yn5 anhnazant yv oyve pari cor/i anbed1

 

Krisdoneagan warki 3adovg 3ortornyr

       Saga3n tovn badovire a3n` in[ or havadki a-o.] ovsovmu gu bahan]e1

       ?yryrovn badovire or zcasd ullan5 bargy,d ov zovsb yv 0rinag ullan ;e4 havadki5 ;e4 siro35 ;e4 hampyrov;yan yv ;e4 =ov=galov;yan1 No3nbes5 ba-avnyrovn badovire or zcasd yv makragynxa. ullan7 [ullan pansargov5 o4[ al cinymol5 a3l` paryqrad1 :o. sy'agan 0rinagow mangahasag ginyrovn sorwyxnyn` irynx amovsinnyrn ov zavagnyru siryl5 ullal hamysd5 anpi/5 dna,en5 pari5 yv irynx amovsinnyrov hnazant orbeszi badja- [ullan or Asdov/o3 q0sku anarcovi1

       No3nbes 3ortore yridasartnyru or zovsb ullan amen gyrbow1 Kov an2owt pari cor/yrov 0rinag y.ir polorin5 isg ovsovxovmnyrowt 0rinagu dovr angy./ov;yan5 makrov;yan yv bargy,dov;yan1 Mi,d o.]mdov;yamp q0se5 barsavanki dy.i [dalov hamar5 orbeszi oyve haga-agort am0;ow mna3 yv myr masin [araq0sylik pan [ovnyna31

       ?a-anyrovn badovire or irynx deryrovn hmazant ullan yv amen in[ow coh 2cyn1 O4[ a-argyn5 o4[ co.nan7 a3l j,marid ov gadaryal havadarmov;ivn xovxapyryn5 orbeszi amen in[ow badiv pyryn myr 'rg[in` Asdov/o3 Avydaranin1

 

#owh7 8 : 12-20

#isovs` a,qarhi lo3su

       #isovs tar2yal q0syxav =o.owovrtin 5 usylow7

       6 Y4s ym a,qarhi lo3su1 Ow or in/i gu hydyvi` qavari me] bidi [kale5 a3l bidi ovnyna3 a3n lo3su or gyankin g4a-a]norte1

       "arisyxinyru usin7

       6 Tovn ys kov an2it masin wga3ov;ivnu dovo.u hydyvapar a3t wga3ov;ivnu untovnyli [e1

       #isovs badasqanyx7

       6 Haga-ag anor or y4s ym im masis wga3o.u5 a3sovhantyr2 a3t wga3ov;ivnu j,marid e5 orowhydye cidym ;e ovrge4 yga3 yv ov4r g4yr;am1 Pa3x tovk [ek cidyr ;e ys ovrge gov cam yv ovr g4yr;am1 Tovk ardakin yryvo3;neren gu tadek7 ys o[ ok gu tadym1 Isg y;e tadylov ullam` tadasdans j,marid e5 orowhydyv a-an2in [ym5 a3l im hyds e nayv zis .rgo. Ha3ru1 @yr )renkin me] isg crova/ e5 ;e yrp yrgov hocii dova/ wga3ov;ivnnyru hama2a3n yn irarov5 ovrymn a3t wga3ov;ivnu j,marid e1 Ys ym im masis wga3o.u yv Ha3ru or zis .rgyx` an al gu wga3e im masis1

       Anonk harxovxin iryn7

       6 O|vr e Ha3rt1

       #isovs badasqanyx7

       6 Tovk o4[ zis gu jan[nak5 o4[ al Ha3rs1 Orowhydyv y;e zis jan[na3ik` Ha3rs al jan[xa/ bidi ulla3ik1

       #isovs a3s q0skyru usav dajari car2adan me] ovsovxa/ adyn1 O[ ok zink 2yrpagalyx5 orowhydyv dagavin anor =amanagu hasa/ [er1


"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001