Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5 "ydrovar 19, 2001
Srpoxn Margosi Ybisgobosin5 Bioni kahana3in5 Givr.i yv Pyniamini sargavacaxn yv wga3ixn` Aptlmsyhi yv Sa3yni1

Zak7 8: 1-3

H-owm7 8: 28 - 39

Cidynk5 ;e Asdova/ pariin hamar cor/agix g4ulla3 anonx` oronk gu sinyn zink yv ir /racrin hama2a3n iryn gan[ova/ yn1 Orowhydyv5 Asdova/ xanonk sgizpen gu jan[nar yv sgizpen al sahamanyx or ir Ortiin harazad badgyru ullan5 orbeszi #isovs pazma;iv y.pa3rnyrov me] antranigu ulla31 Sgizpen a3t sahmanova/nyru yv artaraxa/nyrn al 'a-avoryx1

Asdov/o3 seru

In[ grnank usyl a3s polorin timax1 Y;e Asdova/ myr go.mn e5 ow grna3 haga-ag ullal1 Y;e Asdova/ ir Ortiin [qna3yx5 a3l` min[yv isg za3n mahovan madnyx myzi hamar5 anor hyd nayv amen pan bidi [,norhe myzi1 O|w e or bidi my.atre Asdov/o3 undryalnyru1 O4[ ok5 kani Asdova/ e antaraxno.u1 Gam o|w bidi tadabarde1 #isovs Krisdo|su5 or myzi hamar my-av` pa3x manavant 3arov;ivn a-av5 yv hima Asdov/o3 a] go.mn e ov gu paryq0se myzi hamar1 An,ov,d o4[1 O|w grna35 ovrymn5 myz pa=nyl Krisdosi seren7 ny.ov;I|vnu5 an2gov;i|vnu5 hala/a|nku5 so|wu5 myrgov;I|vnu5 wdancu gam sovru1 In[bes sa.mosnyrovn me] crova/ 76

       8Kyzi hamar`

       martig myz gu sbanyn amen 0r7

       o[qari bes sbantanox gu danin91

Pa3x a3s poloren ,a~d avylin 3a.;agan tovrs gov cank ,norhiv anor` or myz siryx1 Orowhydyv hamozova/ ym5 or o4[ mahu yv o4[ gyanku5 o4[ hry,dagnyru5 o4[ [ar ocinyrov i,qanov;ivnnyru5 o4[ nyrgan yv o4[ caliku5 o4[ al oyve z0rov;ivn5 o4[ wyrin o4[ al nyrkin a,qarhnyru5 o4[ al ovri, sdy./acor/ov;ivn mu grna3 myz pa=nyl Asdov/o3 seren5 or mynk jan[xank myr Diro] #isovs Krisdosi mi]oxav1

 

#owh7 15 : 17 - 21

       Tar2yal gu badovirym 2yzi5 siryxe4k zirar1

A,qarhi adylov;ivnu

       6 Y;e a,qarhu 2yz g4ade5 cidxek or naq zis adyx1 Y;e a3s a,qarhin badgana/ ulla3ik` a,qarhu 2yz bidi sirer5 orbes irme y.o. megu1 Pa3x a,qarhu 2yz g4ade orowhydyv ys 2yz a3s a,qarhen zadyxi 5 yv tovk a3s a,qarhin [ek badganir a3lyvs1 #I,yxe4k a3s q0sku or usi 2yzi5 ;e      8?a-an ir diro]me avyli my/ [e91 Y;e zis hala/yxin5 2yz al bidi hala/yn7 y;e im q0skyrs cor/atryxin5 aba 2yrn al bidi cor/atryn1 Pax a3s poloru 2yzi bidi unyn im anovnis badja-ow5 orowhydyv zis .rgo.u [yn jan[nar1


"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001