Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 "ydrovar 18, 2001
MI}IN GIRAGI 

Ysa3i Marcarei cirken (63.18-64.12)

       {ulla3 or untmi,d gorsnxnynk Sionu5 kov sovrp ly-t7 orowhydyv aha myr ;,naminyru a-=amapar diryxin myzi5 odnagoq urin kov srparant5 ov mynk y.ank a-a]ovan nman5 yrp dagavin myr deru [eir tovn5 yrp ty- kov anovnt [eink gryr1

       Y;e yrginku bad-eir yv yrgir i]neir` ly-nyru kov timaxt bidi to.a3in ov halein momi bes5 in[bes gragu g\a3re anda-nyru yv gu ,ociaxne /owyru7 haga-agortnyrt bidi jan[na3in kov anovnt yv hy;anosnyr bidi to.a3in kov timaxt7 ji,t in[bes kanixs i]ar yv ansbasyli hra,acor/ov;ivnnyret ly-nyru sasanyxan1

       Oyve agan] yrpyvixe lsa/ [e5 oyve a[k yrpek dysa/ [e Asdova/ mu5 paxi kyzme5 or iryn 3ovsaxo.nyrovn o.ormi a3nbisi cor/yrow or tovn urir1

       Tovn 0cnov;yan gu hasnis polor anonx oronk ovraqov;yamp artarov;ivn gu cor/yn yv kov jampanyret gu kalyn1 Pa3x myzi tem pargaxa/ ys hima5 orowhydyv my.k cor/yxink yv moloryxank1

       My.kow waragova/ yv b./ova/ ynk polors al7 myr artar syba/ cor/yrn isg car,yli yn kyzi hamar1 Myr an0renov;ivnnyrovn badja-ow [or dyryvnyrov bes gu ;a’;’ink yv howyru gu k,yn myz1

       A4l a.0;o. [ga3 kyzi5 [ga3 megu or s;a’ylow kyzi abavini7 yv myr my.kyrovn badja-ow myz ny.ov;yan madnyxir1

       Pa3x tar2yal5 o4w Der5 myr Ha3rn ys tovn7 mynk gav ynk5 to4vn ys Provdu5 yv polors al kov 2y-acor/t ynk1

       <ad mi4 parganar myzi5 de4r5 3avidyan mi4 3i,yr myr my.kyru1 Dy4s5 aha5 kov =o.owovrtt ynk polors1

       Sovrp ka.aknyrt avyrovyr yn5 Sionu anpnag e5 Yrovsa.emu` avyrag1 Myr sovrp yv 'a-avor dajaru ovr myr ha3ryru kyz g\0rhnein` hrgizovyxav5 yv polor ho3agab ga-o3xnyru gor/anyxan1

       A3s polorin grna|s andarpyr mnal5 o4w Der5 mi;e lo|v- bidi mnas yv ,arovnagy|s badovhasyl myz1

 

B0.os A-akyali go.me Didosin crova/ namagen (1.1-11)

       Ys5 B0.os5 Asdov/o3 /a-an yv #isovs Krisdosi a-akyalu5 go[ova/ ym Asdov/o3 undryalnyru pyrylov havadki yv j,mardov;yan jana[ovmin5 a3n j,mardov;yan` or asdova/ba,dov;yamp gu cdnovi5orbeszi 3avidynagan gyanki 3o3su ovnynan1 #avidynagan =amanagnyren isg a-a]` ansovdn Asdova/ ink qosdaxav a3t gyanku5 isg hima` 3armar =amanagu hasa/ hamarylow` a3t qosdovmu 3a3dnyx ir Avydaranow5 orovn karoznov;yan go[ovyxa3 myr 'rgi[ Asdov/o3n hramanow1

       O4w Didos5 myr hasaragax havadki jampow im harazad ortis5 ;o. Ha3rn Asdova/ yv myr 'rgi[u Krisdos #isovs ,norhk yv qa.a.ov;ivn barcyvyn kyzi1

       Kyz Gryde ;o.ovxi5 orbeszi ygy.yxiin bedkyru hocas yv za3n gazmagyrbys` ivrakan[ivr ka.aki me] yrexnyr garcylow5 in[bes or kyzi badoviryxi1Yrixov;yan ;ygna/ovn bedk e anmy.atryli ulla35 meg gno] a3r ulla3 yv havadaxyal zavagnyr ovnyna35 oronk ana-agov;yamp yv anhanazantov;yamp ampasdanova/ [ullan1 Artaryv ybisgobosu` orbes Asdov/o3 dndys` bedk e anmy.atryli ulla31 Bedk [e 3antovcn5 pargaxo.5 cinymol5 g-ovazan gam ,ahamol ulla35 a3l` hivraser5 parin siro.5 zovsb5 artar5 makovr yv =ov=gal1 Bedk e amr0ren bahe ir sorwa/ wsdahyli wartabydov;ivnu5 orbeszi garyna3 ov.i. ovsovxovmow 3ortoryl ovri,nyru yv 3antimanyl haga-agortnyru1

       Orowhydyv pazma;iv anhnazantnyr5 tadargaq0snyr yv midk b.doro.nyr gan5 manavant hreov;yne tar2a/nyrovn me]5 oronx pyranu bedk e 'agyl5 orowhydyv anonk ampo.] dovnyr gu kantyn5 ,ahamolov;yne darova/ ovsovxanylow panyr5 or bedk [e ovsovxanyl1

 

#owhannes (7.37-52)

        D0nin wyr]in yv hantisavor 0ru5 #isovs odki gancna/` par2ra2a3n g\user7

       6 Ow or /arav e` ;o. in/i ca3 yv qme1 Ow or in/i gu havada35 in[bes Sovrp cirku g\use` 8Anor sirden gynsadov ]ovri cydyr bidi p.qin91

       #isovs asiga g\use hociin hamar5 or iryn havadaxo.nyru bidi untovnein7 isg hocin dagavin [er drova/5 kani #isovs 'a-avorova/ [er1

       +o.owovrten omank yrp lsyxin a3s q0skyru5 usin7

       Asiga e j,marid marcaren1

       Ovri,nyr g\usein7

       6 Krisdosn e1

       Isg omank al g\usein7

       6 Mi;e Calilya3e|n bidi ca3 Krisdosu1 Sovrp cirku [\u|syr` ;e Krisdos Tavi; ;acavori syrovnten bidi ulla3 yv Tavi;i ka.aken` Py;lyhemi me] bidi /ni1

       Yv #isovsi badja-ow daragar/ov;ivnnyr 3a-a] ygan =o.owovrtin me]1 Omank ovzyxin 2yrpagalyl zink5 pa3x o[ ok hamar2agyxav 2y-k zarnyl1

       Yrp dajarin bahagnyru wyratar2an5 avac kahananyrn ov "arisyxinyru harxovxin anonx7

       6 In[o|v zink hos [pyrik1

       Bahagnyru badasqanyxin7

       6 A3s martovn bes q0so. yrpyk [ynk dysa/1

       "arisyxinyru usin7

       6 I|n[5 to|vk al qapovyxak1 I,qanavornyren gam "arisyxinyren oyve megu havada|x anor1 Myr )renku [cidxo. dced ampoqu mia3n havadax1 Anonk arten isg nzowova/ yn1

       Nigotymos5 "arisyxinyren megu5 or naqabes ci,yrow yga/ er #isovsi m0d5 usav anonx7

       6 Arty0k myr 0renku marts gu  tade| naq kan zink lsylu yv cidnalu ;e i4n[ ura/ e1

       Anonk badasqanyxin Nigotymosi7

       6 Mi;e to|vn al Calilya3en ys7 knne4 Sovrp cirkyru yv bidi dysnes5 ;e Calilya3en marcare [\yllyr1


"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001