Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Ovrpa;5 "ydrovar 16, 2001
Bahk

P7 Dim7 4 : 8-22

       Asge ydk in/i gu mna3 mia3n sbasyl artarov;yan bsagin5 or Deru5 artar Tadavoru5 ipryv hadovxovm` in/i bidi da3 tadasdani 0ru1 Yv bidi da3 o4[ mia3n in/i5 a3l nayv polor anoxn` oronk sirow gu sbasyn Diro] 3a3dnovylovn1

An2nagan lovryr yv wyr]in paryvnyr

       }ana4 ,ovdow kows cal5 orowhydyv Tymasu a3s a,qarhu naqundrylow` zis lkyx yv :ysa.onige cnax1 Grysgesu Ca.adia cnax5 Didosu` Talmadik1 Mia3n >ovgasu ga3 kows1 Margosu a4- hydt pyr5 orowhydyv in/i 0cdagar e Asdov/o3 /a-a3ov;yan me]1 Dikigosu Y'ysos .rgyxi1

       Yrp cas` hydt pyr a3n wyrargovn or Drowata 2cyzi5 Garbosin kow1 Hydt pyr nayv cirkyrs5 manavant maca.a;nyru1

       Tarpin Aylksantrosu ,ad [arik hasxovx in/i7 ;o. Deru ir cor/yrovn hama2a3n hadovxane iryn1 Zcov,axi4r irme5 orowhydyv gada.i gyrbow tem gyxav myr karozov;yan1

       A-a]in tadawarov;yans oyve megu ;igovnk [gancnyxav in/i7 polorn al zis lkyxin1 Asdova/ ;o. irynx my.k [hamare adiga1 Pa3x Deru 0cnyx in/i yv z0raxovx zis5 orbeszi in2mow ir q0skin karozov;ivnu gadarovi yv polor hy;anosnyru lsyn za3n1 Asdova/ zis azadyx sdo3c mahovune yv amen [arike bidi azade yv bidi ‘rge zis5 ir yrgnavor arka3ov;ivnu hasxnylow1 "a~-k iryn5 3avidyans 3avidynix1 Amen1

       Paryvnyrs dovr Brisga3in yv Agilasin yv Onysiforosi undanikin1 Yrasdosu Gorn;os mnax isg Drofimosu Milydos 2cyxi5 hivant wijagi me]1 }ana4 2my-u wra3 [hasa/ cal1

       Kyzi paryv ovnin Yvpovlowu5 Bovtesu5 Linosu yv Glavtian5 in[bes nayv polor krisdonya3 y.pa3rnyru1

       Der #isovs Krisdos kov hydt ulla31 Asdov/o3 ,norhku hydt ulla31

 

#owh7 7:  14 - 23

 

Da.avaraharax d0nagadarov;yan m0davorabes gesin5 #isovs dajar ylav yv sgsav ovsovxanyl1 Hryanyr gu zarmana3in yv g4usein7

       6 I|n[bes a3s martu Sovrp cirkyru cide yrp pnav [e ovsa/ zanonk1

       #isovs badasqanyx anonx7

       6 In[ or 2yzi g4ovsovxanym` im wartabydov;ivns [e5 a3l anoru` or zis .rgyx1 Ow or g4ovze Asdov/o3 gamku gadaryl5 bidi hasgna3` ;e Asdov/me| e a3s wartabydov;ivnu5 ;e ys im hy.inagov;yamps gu q0sim1 An or ir hy.inagov;yamp gu q0si` an2in hamar 'a-k gu 'nd-e isg an or zink .rgo.in 'a-ku gu 'nd-e5 j,marid e yv qapeov;ivn [ga3 anor me]1 Mowses 2yzi )renku [dova|v7 saga3n 2yzme o4[ ok gu hnazanti )renkin1 In[o|v g4ovzek zis sbannyl1

       +o.owovrtu badasqanyx7

       6 Tivaha|r ys5 i|n[ ys7 o|w g4ovze kyz sbannyl1

       #isovs badasqanyx7

       6 Hra,k mu cor/yxi yv polort wrtowyr ek1 Mowses hrahancyx ;l'adyl 2yr  zavagnyru6 ;eyv Mowses [er sgso.u5 a3l 2yr naqaha3ryru6 yv tovk 2yr zavagnyru gu ;l'adek <apa; 0row1 Y;e megu gu ;l'adek <apa; 0row5 orbeszi [pyganovi Mowsesi )renku5 in[o|v za3raxa/ ek in/i tem5 orowhydyv megu ampo.]ov;yamp p=,gyxi <apa; 0row1 Yryvo3;nyren mi4 tadek5 a3l artar tadasdan gadaryxek1


"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001