Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
{oryk,ap;i5 "ydrovar 14, 2001
Nor Niv;

>ovg7 @7 @@6$)

Ysa37 @$7@! 6 @%7*

Cor/k7 &7$& 6%)

Yv So.omon a3s dajaru ,inyx Asdov/o3 hamar1 Saga3n par2raxyaln Asdova/ 2y-acor/ dajarnyrov me] [e or gu pnagi5 in[ or marcaren al g\use76

8Yrginkn e im a;o-s5

isg yrgiru` odkyrovs badovantanu1

I|n[bisi dovn bidi ,inek in/i hamar56

G\use Deru56 Gam o|vr bidi ulla3 im hancsdawa3rs7

{e| or a3s poloru im sdy./a/nyrs yn19

Ca.7 $7 !6&

Pa3x cidxek nayv5 ;e =a-ancort mu ;ebed ampo.] =a-ancov;yan isgagan dern e5 pa3x orkan adyn or an[a'ahas e` darpyrov;ivnu [ovni /a-a3e mu5 kani qnamagalnyrov yv hocapar2ovnyrov yn;aga3 e5 min[yv hasni ir h0ru oro,a/ =amanagagedu1 No3nn e myr al baracan1 Orkan adyn or hocyvorabes an[a'ahas eink` pnov;yan o3=yrovn g4y;argoveink ov gu /a-a3eink1 Pa3x hima 3armar =amanagu hasa/ hamarylow5 Asdova/ a,qarh .rgyx ir Ortin or gno]me mu /nav yv )renkin dag abryxav orbeszi myz )renkin cyrov;ynen 'rge yv Asdov/o3 ortinyr tar2ne1 Art5 orowhydyv ir ortinyrn ynk` Asdova/ myr sirdyrovn me] .rgyx ir Ortiin Hocin5 orow zAsdova/ 8appa9 a3sinkn 8Ha3r9 gu go[ynk1 Ovsdi a3lyvs /a-a3 [ek` a3l` orti7 yv kani orti ek` Asdov/o3 qosdovmu bidi =a-ancek1

 

>ovg7 @7 $!6%@

#isovsi /no.nyru amen dari Zadigi d0nin Yrovsa.em g4yr;a3in1 Yrp #isovs dasnyrgov darygan y.av5 anonk Yrovsa.em caxin5 in[bes d0nin soworov;ivn er yr;al1 D0nagadarov;yan avardin5 min[ anonk gu wyrata-na3in5 #isovs manovgu Yrovsa.em mnax1 Ir /no.nyru [antratar2an asor1 Anonk gu gar/ein ;e ov.ygixnyrovn hyd e1 )rovan mu jampa3 gdryle yrk5 sgsan 'nd-yl #isovsu azcagannyrov yv /an0;nyrov m0d1

Yrp [cdan5 grgin Yrovsa.em wyratar2an` hon 'nd-ylov hamar zink1 Yryk 0r ydk cdan dajarin me]1 Aniga dajarin ovsovxi[nyrovn hyd nsda/5 anonx mdig g4uner yv harxovmnyr g4ov..er1 Polor anonk or iryn mdig g4unein5 gu hiana3in anor imasdov;yan yv dova/ badasqannyrovn wra31

?no.nyru yrp dysan #isovsu5 ab,a/ mnaxin1 Ir ma3ru usav7

6 A3s i|n[ urir myzi5 d.a4s7 aha ha3rt ov ys dagnovwra3 y.a/` kyz gu 'nd-eink1

#isovs usav anonx7

6 In[o|v zis ovri, dy. gu 'nd-eik7 [ei|k cidyr ;e h0rs dan me] bedk e cdnovim1

Saga3n /no.nyru a3s q0skyrovn imasdu [hasgxan1

#ydo3 #isovs /no.nyrovn hyd miasin Nazare; cnax5 yv hnazant mnax anonx1 Ir ma3ru a3s poloru ir sirdin me] gu baher1 #isovs gu zarcanar imasdov;yamp yv marmnow` Asdov/o3 yv martox siryli ullalow1

 "ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001