Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yryk,ap;i5 "ydrovar 13, 2001
Srpox Sovkiasyanx Wga3ix1

A-ag7 @@7 !6!@

Ysa37 %^7 ^6&

Ypr7 !!7#@ 6$)

Al in[ ,arovnagym7 =amangs [i pavyr or badmym Ceteoni5 Samísoni5 #e';a3ei5 Tavi;I ov Samoveli yv mivs marcarenyrovn masin5 oronk irynx havadkow` ;acavornyr bardov;yan madnyxin5 artarov;ivn cor/yxin yv Asdov/o3 qosdovmnyrovn diraxan1 A-iv/nyrov pyrannyru coxyxin5 gragin z0rov;ivnu ma-yxin5 sovrin pyranen azadyxan1 Irynx dgarov;yan me] Asdov/mow z0raxan5 badyrazmi me] anbardyli tar2an yv 0darnyrovn panagnyru ungjyxin1

Havadkow` ginyr dysan irynx my-ylnyrovn 3arov;ivn a-nylu1 <adyr dan]anki dag my-an` myr=ylow azadov;ivnu5 orbeszi lavaco3n gyanki mu hamar 3arov;ivn a-nyn1 Ovri,nyr naqadinknyrov yv /y/yrov yn;argovyxan5 ,.;anyrov yv pandyrov hamu a-in1 Kargo/ovyxan5 s.oxovyxan5 'or2ov;yan madnovyxan5 sovrow sbannovyxan5 o[qari gam a3/i mor;ow /a/gova/ ,r]yxan5 zrgank5 hala/ank ov [ar[arank grylow5 ;a'a-agan abrylow anabadnyrov me] gam ly-nyrov wra35 kara3rnyrov gam qo-o[nyrov me]1 Artaryv a,qarhu ar=ani [er martox1

Asonk poloru irynx havadkow wga3ova/ ullalow hantyr2` [sdaxan Asdov/o3 qosdovmu7 orowhydyv Asdova/ myzi hamar avyli lav pan mu naqadysa/ ullalow` [ovzyx or anonk qosdovmin iraganaxman hasnin a-anx myzi1

>ovg7!@ 7 $6(

Orme| waqnal

6 Sirylinyr5 2yzi g4usym76 Mi4 waqnak anonxme oronk marminu gu sbannyn yv aba ovri, pan [yn grnar unyl1 Usym ;e orme4 waqnak1 Waqxek Asdov/me5 or 2yz sbannyle ydk i,qanov;ivn ovni t=oqk nydylov1 A3o45 g4usym 2yzi5 ange waqxek1 Hinc jnj.ovgu dasu tahygan [4a|r=yr5 yv saga3n anonxme megn isg Asdov/o3 go.me mo-xova/ [e1 Calow 2yzi` 2yr clqovn ivrakan[ivr mazn isg hamrova/ e1 Hydyvapar mi4 waqnak5 orowhydv tovk polor jnj.ovgnyren avyli ar=ek ovnik Asdov/o3 a[kin1

#isovsu tavanil gam ovranal

6 Yv g4usym 2yzi76 Ow or martox a-]yv tavani ;e in/i gu hydyvi5 Martov Ortin al zink iryn hydyvort bidi tavani Asdov/o3 hry,dagnyrovn timax1 Isg ow or zis ovrana3 martox a-]yv5 no3nbes al Martov Ortin bidi ovrana3 zink Asdov/o3 hry,dagnyrovn timax1"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001