Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Yrgov,ap;i5 "ydrovar 12, 2001
Srpoxn Adowmyanx z0rawaraxn1

Imasd7^ 5 !@ 6 @!

Ysa37 $!7 !6#

P7 Gorn7 $7!)6%7%

<arovnag #isovsi mahu myr marminnyrovn me] gu grynk5 orbeszi #isovsi gyankn al myr marminnyrovn me] 3a3dnovi1 Orkan adyn or g4abrink` mi,d mahovan gu madnovink #isovsi siro3n5 orbeszi nayv #isovsi gyanku 3a3dnovi myr mahganaxov marminnyrovn me]1 A3sbisow5 mahu gu nyrcor/e myr me]5 orbeszi gyanku nyrcor/e 2yr me]1

Sa.mosin me] crova/ e7 8Havadaxi7 aha ;e in[o4v q0syxa391 Havadki no3n ocin ovnink mynk1 Mynk al gu havadank ovsdi nayv gu q0sink1 Cidynk ;e Asova/` or Der #isovsu 3arovxanyx5 #isovsi hyd myz yvs bidi 3arovxane yv 2yzmow miasin ir nyrga3ov;yan gancnyxne1 A3s poloru 2yzi hamar g4ullan5 orbeszi ‘rgov;yan ,norhku avyli yv avyli an2yrov wra3 dara/ovi yv cohapanagan a.0;knyru a-adanan` Asdov/o3 'a-kin hamar1

Havadkow abril

Ovsdi [ynk ;ovlnar pnav1 No3nisg y;e marmnabes hydzhyde gu ka3ka3ovink5 pa3x nyrknabes gu norcovink 0re 0r1 Nyrga3i myr gra/ a3s ;y;yv ny.ov;ivnu ardagarc0ren cyrazanx yv 3avidynagan 'a-k mu g4abahowe myzi1 Yv mynk myr ov,atrov;ivnu [ynk gytronaxnyr niv;agan iraganov;yanx wra35 a3l` hocyvor iraganov;yan wra37 orowhydyv niv;agan iraganov;ivnnyru =amanagavor yn` min[ hocyvor iraganov;ivnnyru` 3avidynagan1

Artaryv5 cidynk ;e ho.y.en a3s dovnu or myr marminn e yv orovn me] gu pnagink5 bidi ka3ka3ovi7 pa3x yrginki me] ovnink Asdov/o3 go.me badrasdova/ an2y-acor/ yv 3avidynagan marmin mu` ipryv dovn1 Orkan adyn or ho.y.en a3s marminin me]n ynk` gu ha-a[ynk5 yrgna3in marminu hacnylov 'a'akow1 Mia3n ;e [ulla3 or yrp a3s marminen myrganank` a-anx marmini mnank1 A3o45 orkan adyn or ho.y.en a3s marmnin me] ynk gu ha-a[ynk5 gar/ys py-an mu dag jn,ova/7 o4[ ;e orowhydyv g4ovzynk a3s marminu myr wra3en hanyl5 a3l g4ovzynk yrgna3inu asor wra3 hacnil5 orbeszi a3s mahganaxov marminu sovzovi gyankin me]1 Asdova/ inkn e or myz a3s 'oqagyrbovmin gu bardasde5 yv orbes cravagan dova/ e ir Hocin1

#owh7 !^7 !6%

Asonk q0syxa3 2yzi5 orbeszi 2yr havadku [gorsnxnek1 Irynx =o.owarannyren tovrs bidi tnyn 2yz yv =amanag bidi ca35 yrp o4w or 2yz sbanne` bidi gar/e ;e Asdov/o3 /a-a3ov;ivn gu madovxane1 Martig a3s panyru bidi unyn 2yzi5 orowhydyv [jan[xan o4[ Ha3ru yv o4[ al zis1 Saga3n asiga usi 2yzi orbeszi yrp adonx =amanagu ca3` 3i,ek ;e arten usyr ei 2yzi1

Sovrp Hociin tyru

Asonk sgizpen [usi 2yzi5 orowhydyv 2yzi hyd ei1 Pa3x hima g4yr;am zis .rgo.in m0d5 yv 2yzme o[ megu gu harxne in/i5 ;e` o|vr g4yr;as1"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001