Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 "ydrovar 11, 2001
 

Ysa3i Marcarei cirken7(63.7-19)

            Diro]  my/acor/ov;ivnu bidi 3i,yxnym5 Diro] my/acor/ov;ivnnyru bidi a-apanym7 a3n polorin hamar or Deru urav myzi hamar1 Isra3eli dan tadavorn ov paryraru i4nkn e5 or ir o.ormov;yanp yv artarov;yamp a3s panyru urav myzi1

       Deru usav7 8Asonk im =o.owovrts yn5 ortinyrs yn5 am0;ow bidi [2cyn zis97 yv zanonk rgyx irynx polor ny.ov;ivnnyren1

       O4[ ;e badcamavor mu gam hry,dag mu5 a3l Deru i4nk rgyx zanonk1 Orowhydyv gu sirer zanonk yv gu qna3er anonx5 ink an2amp rgyx7 odki gancnyx ov par2raxovx zanonk anxyal polor =amanagnyrovn me]1

       Pa3x anonk anhnazant cdnovyxan yv ir sovrp Hocin drdmyxovxin7 ovsdi Deru ;,namaxav yv ink badyrazmyxav anonx tem1

       A3n adyn anonk hin 0ryru nd-yxin5 usylow7 8O|vr e Mowsesu5 Diro] /a-an5 o|vr e Deru or /owen hanyx ir h0din howivu7 o|vr e an or ir sovrp hocin trav ir =o.owovrtin me]7

       An` or ir a]ow a-a]nortyx Mowsesu yv ir anovnu 3avyr=axnylov hamar ir a-avor z0rov;yamp anor a-]yv paxav /owovn ]ovryru1

       Aba ir =o.owovrtu paxova/ antovnten anxovx a3nbes tivrin` in[bes 2i mu gu kale [or cydnin wra3en1 Gam in[bes naqiru g\anxni ta,din me]en1 Diro] hocin i]a/` g\a-a]norter zanonk1 A3o45 a3tbes a-a]nortyxir kov =o.owovrtt5 kov anovnt a-avorylov hamar1

       Art7 na3e4 yrginken5 kov sovrp yv a-avor pnagov;ynet5 yv dy4s7 in[o|v a4l [ys hydakrkrovir myzmow yv z0rov;ivnt xo3x [ys dar7 o|vr mnax kov c;a-ad o.ormov;ivnt5 orow gu nyreir myzi1

       {e| or myr ha3rn ys tovn1 No3nisg y;e Apraham [i cidyr myz yv #agop [i jan[nar myz5 pa3x tovn myr ha3rn ys5 o~w Der5 rge4 myz5 orowhydyv mynk sgizpen i wyr kyzi gu badganink1

       In[o|v gu 2cys or qodorink kov jampanyret5o4w Der5 in[o|v ;o3l gov das or qovl ullank kov gan[it yv kov yrgiv.t [ovnynank1 Wyratar2i4r5 De4r5 kov /a-anyrovt siro3n7 wyratar2i4r a3n =o.owovrtin siro3n or kov =a-ancov;ivnt bidi ulla31

       {ulla3 or untmi,d gorsnxnynk Sionu5 kov sovrp ly-t7 orowhydyv aha myr ;,naminyru a-=amapar diryxin myzi5 odnagoq urin kov srparant5 ov mynk y.ank a-a]ovan nman5 yrp dagavin myr Deru [eir tovn5 yrp ty- kov anovnt [eink gryr1

Bo.os A-akyali go.me Dimo;eosi crova/ P7 namagen(3.1-12)

       Sa4 yvs cidxir5 ;e wyr]in 0ryrovn t=ovar =amanagnyr bidi can5 orowhydyv martig bidi ta-nan an2naser5tramaba,d5 ampardavan5 hbard5 ha3ho3i[5 /no.nyrovn anhnazant5 abyraqd5 srpov;ivnnyru odnagoqo.5 dmarti5 ancov;5 [araq0s5 anhantovr=o.5 ta=an5 pariin ;,nami5 madni[5 anbadga-5 co-oz5 yv avyli hy,danku siro.` kan zAsdova/1 Yryvov;abes asdova/aba,d yn anonk5 pa3x qorkin me] [yn havadar asdova/aba,dov;yan z0rov;yan1 Zcov,axi4r anonxme1 Anonx me] gan nayv a3nbisinyr5 oronk dovne dovn gu mdnyn yv irynxmow gu hrabovryn my.kyrow /anrapy-nova/ yv zanazan xangov;ivnnyre p-nova/ ;y;yvaparo3 ginyru5 oronk mi,d g\ovzyn cidnal5 pa3x yrpyk j,marid cidov;yan [yn hasnir1 A3nbes in[bes Yanes yv Yampres mocyru Mowsesi haga-agyxan5 midkow abagana/ yv havadkow snang a3s martign al j,mardov;yan gu haga-agin1 Pa3x irynx 3a]o.ov;ivnu yrgar [i dyvyr5 orowhydyv irynx anmdov;ivnu ,ovdow 3a3dni bidi ulla3 polorin5ji,t in[bes a3n yrgovkinu y.av1

       Pa3x tovn ga-[a/ mna im ovsovxovmis5 gyanki 0rinagis5 30=arov;yans5 havadkis5 hampyradarov;yans5 siro3s yv 3aradyvov;yans5 oronk xovxapyryxi` no3nisg hala/anknyrovs yv [ar[aranknyrovs me]1 Cidys ;e i4n[ badahyxav in/i Andioki5 Igonioni yv Lisdra3i me]7 ;e i4n[bisi hala/anknyr gryxi5 yv a3t poloren Deru zis azadyx1 No3nbes5 polor anonk oronk g\ovzyn asdova/ba,dov;yamp Krisdos #isovsi miaxa/ abril5 anba3man hala/anknyrov bidi yn;argovin1

      

#owhannov(6.22-38)

#a]ort 0r5 =o.owovrtu` or mnaxa/ er lijin mivs go.mu5 dysav ;e hon mia3n meg navag gar5 orovn me] #isovsi a,agyrdnyru mdan yv a-an2inn caxin7 isg #isovs a,agyrdnyrovn hyd navag [mdav1 #ydo3 Dipyria3en ovri, navagnyr al ygan hon5 ovr #isovs Asdov/o3 cohov;ivn dalow pazmaxovxa/ er haxu yv dova/ =o.owovrtin5 orbeszi ovdyn1 +o.owovrtu dysnylow ;e #isovs hon [er5 o[ al ir a,agyrdnyru5 navagnyru a-in yv Gaa-naovm ygan #isovsu nd-ylov hamar1 Yrp zink cdan lijin mivs go.mu5 harxovxin7

6 Wartaby4d5 y|rp ygar hos1

#isovs anonx badasqanyx7

6 G\usym 2yzi5 wsdahapar tovk zis gu nd-ek` o4[ ;e orowhydyv hra,knyr dysak5 a3l orowhydyv a3t haxen gyrak yv g,daxak1 oqanag gorsdagan ovdyliku nd-ylov5 ]anaxek abahowyl a3n gyragovru or 3avidynagan gyanki me] gu mna31 A3t gyragovru Martov Ortin bidi da3 2yzi5 orowhydyv Ha3rn Asdova/ ir havanov;yan gniku trav anor wra31

Anonk harxovxin7

6 I|n[ unynk5 or Asdov/o3 ovza/u gadara/ ullank1

#isovs anonx badasqanyx7

6 Asdov/o3 ovza/ cor/u a3n e5 or havadak anor` or ink .rgyx1

Anonk usin7

I|n[ hra,k bidi cor/ys5 orbeszi dysnynk yv kyzi havadank7 i|n[ bidi unys1 Myr ha3ryru mananan gyran anabadin me]5 in[bes crova/ e7 8Anonx yrginken hax dovav ovdylov hamar91

#isovs anonx usav7

6 J,mardov;ivnu g\usym 2yzi5 ;e in[ or Mowses 2yzi dovav` yrginken i]a/ haxu [er1 Ha3rs e or 2yzi gov da3 yrginken i]a/ j,marid haxu1 Orowhydyv Asdov/oe dova/ haxu an e` or yrginken g\i]ne yv gyank gov da3 a,qarhin1

Anonk usin7

6 De~r5 mi4,d dovr myzi a3t haxu1

#isovs usav anonx7

6 Ys ym gyanki haxu1 An or in/i gov ca3` pnav bidi [an0;yna3 yv an or in/i gu havada3` yrpyk bidi [/aravna31 Pa3x hima usi 2yzi5 dysak al zis5 yv dagavin [ek havadar1 Polor anonk or Ha3ru in/i gov da3` in/i bidi can5 yv ys in/i ygo.u bidi [myr=ym7 orowhydyv ys yrginken i]a3` o4[ ;e im gamks gadarylov5 a3l gamku anor` or zis .rgyx1"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001