Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 "ydrovar 10, 2001

Srpo3n Sarcsi z0rawarin yv ortvo3 nora Mardirosin yv [orykdasan zinovoraxn1

A-ag7 #7!#6!&

Ysa37 $!7 !6#

Y'ys7 ^7 !)6!&

>ovg7 @!7 !)6!(

Yv ,arovnagyx7

6 Azcyr irarov tem bidi g-ovin yv ;acavorov;ivnnyr` ;acavorov;ivnnyrov tem1 Z0ravor yrgra,ar=nyr dy.i bidi ovnynan yv zanazan dy.yr` sow yv hamajarag1 Yrginken sarsa'aztov yv my/amy/ n,annyr bidi yryvin1

Pa3x a3s poloren a-a] 2yz bidi 2yrpagalyn yv hala/yn5 2yz bidi tadyn =o.owarannyrov me] yv pand nydyn7 im badja-ows 2yz bidi danin ;acavornyrov yv ga-awari[nyrov timax1 Asiga 2yzi a-i; bidi ulla3 wga3ov;ivn dalov im masis1 A3=men isg 2yr midkyrovn me] ulla35 or sgizpen [mda/e4k ;e in[ badasqan bidi dak5 orowhydyv ys 2yzi bedk y.a/ q0sku yv imasdov;ivnu bidi dam5 orovn bidi [grnan haga-agil gam badasqan dal 2yr polor haga-agortnyru1 No3nisg 2yr /no.nyru5 y.pa3rnyru5 azcagannyrn ov parygamnyru bidi madnyn 2yz yv bidi sbannyn 2yzme omank1 Amen mart bidi ade 2yz` im badja-ows1 Saga3n 2yr clovqen maz mu isg bidi [gorsovi1 Yv 2yr hampyrov;yamp bidi 'rgek 2yr hocinyru1"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001