Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
<apa;5 "ydrovar 3, 2001

Srpox ortvox yv :o-anx srpo3n Cricori Lovsavor[in myro3` Arisdagisi5 Wr;anisi5 #ovsgann5 Cricorisi yv Tanieli

Yrym7 !&7 &6*

Ysa37 ^!7 36&

P7 Dim7 !7 ^6!$

Avydaranin havadarim mnalov 3ortor

A3t badja-ow al gu 3i,yxnym kyzi5 or poxawa- bahys a3n ,norhku or Asdova/ kyzi dovav` yrp kyz 2y-natryxi1 Orowhydyv Asdova/ ir Hocin myzi dovav` orbeszi myr waqgodov;ivnu 3a.;aharynk yv z0ranank5 sirow lyxovink yv zcasd gyank mu warynk1

Hydyvapar mi4 waqnar myr Diro] masin wga3ov;ivn dalov7 mi4 waqnar nayv q0sylov im masis5 or Diro] hamar pandargova/ ym1 A3l` in/i bes 3an2n a- Avydaranin siro3n [ar[arovil5 orkan or garo.ov;ivn da3 Asdova/5

an` or myz 'rgyx

yv ir sovrp =o.owovrtu ullalov hraviryx myz5

o4[ ;e myr ar=aniknyrovn hamar5

a3l` ir /racrin hama2a3n yv a3n ,norhkin`

or myzi drova/ er Krisdos #isovsi mi]oxav5

3avidynagan =amanagnyren isg a-a]1

a3t ,norhku a3=m myzi 3a3dnovyxav

yryvovmowu myr "rg[in` #isovs Krisdosi5

or mahovan i,qanov;ivnu qa'anyx

yv ir dova/ avydisow

anmahagan gyanku 3a3dnyx1

Asdova/ zis a-akyal yv hy;anosnyrovn ovsovxi[ garcyx5 orbeszi a3t avydisu dam anonx7 yv a43t e badja-u or a3s [ar[aranknyru gu grym1 Pa3x a3t [ar[aranknyru pnav zis [yn waqxnyr5 orowhydyv gu jan[nam  "rgi[s5 Orovn wsdaha/ ym yv hamozova/ ym` ;e ink in/i wsdahova/ a3t avantu bidi bahe min[yv tadasdani 0ru1

Tovn kyzi 0rinag ovnyxir a3n o.]mid ovsovxovmnyru or in2me lsyxir5 a3n havadkow yv sirow` or mynk` Krisdos #isovsi miaxa/nyrs ovnink1 Kyzi wsdahova/ pari avantu bahe Sovrp Hociin 0cnov;yamp` or myr me] gu pnagi1

>ovg7 !!7 @(6#@

Hra,ki mu qntranku

Yrp =o.owovrtu sgsav q-novil #isovsi ,ovr]5 aniga sgsav usyl7

6 A3s syrovntu [ar syrovnt e7 n,an gu qntre5 pa3x #ownan marcarein n,anen zad ovri, n,an bidi [drovi anor1 Yv in[bes #ownan Ninoveaxinyrovn n,an y.av5 no3nbes al Martov Ortin a3s syrovntin n,an bidi ulla31 Tadasdani 0ru Haravi ;acovhin a3s syrovnti martox timax bidi gancni yv bidi tadabarde zirynk orowhydyv aniga ir hy-avor yrgren ygav So.omoni Imasdovn ovsovxovmnyru lsylov hamar1 Yv aha` So.omonen avyli my/ megu ga3 hos1

Tadasdani 0ru Ninoveaxinyru a3s syrovnti martox timax bidi gancnin yv bidi tadabardyn zirynk orowhydyv anonk #ownani karozov;yamp z.]axin irynx my.kyrovn hamar1 Yv aha5 #ownanen avyli my/ megu ga3 hos1"ydrovar 2001
G Y Y { H O <
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001